• Inför fritidscheck – för ungas välmående och allas trygghet!

  Kristdemokraterna vill inför en fritidscheck i Sigtuna kommun, som ska ge alla barn och unga i kommunen tillgång till det rika idrotts- och föreningslivet.

  – Genom att ge alla barn och unga tillgång till en meningsfull fritid vill vi minska den psykiska ohälsan, bryta destruktiva mönster och öka tryggheten för alla i Sigtuna kommun, säger Bengt Hellström, förstanamn till kommunfullmäktige för Kristdemokraterna i Sigtuna kommun.

  Under den kommande mandatperioden vill Kristdemokraterna införa en fritidscheck för barn och unga i Sigtuna kommun. Fritidschecken är tänkt att ge ett stöd på 500 kronor per barn mellan 7 och 16 år. Checken ska kunna användas som betalning för aktiviteter i anslutna föreningar. För familjer med begränsad ekonomi kommer stödet betyda mycket.

  – Barn till föräldrar som inte har råd att betala aktiviteter hamnar ofta utanför i dag. Vi vill ge alla barn och ungdomar i Sigtuna kommun möjlighet till en meningsfull fritid genom att stärka familjernas ekonomiska möjligheter, säger Bengt Hellström.

  Redan i dag har Sigtuna kommun infört en så kallad kulturcheck, men den gäller enbart för aktiviteter inom kultursektorn. Genom att introducera en fritidscheck vill Kristdemokraterna nu ge barn och unga tillgång till aktiviteter även inom idrott och annat föreningsliv.

  – Aktivitet och rörelse har positiva effekter på den psykiska hälsan. Genom att ge fler barn och unga tillgång till kommunens rika föreningsliv hoppas vi kunna bidra till ett bättre mående och bryta destruktiva mönster tidigt, säger Bengt Hellström.

  Modellen med fritidscheck kommer ursprungligen från Island, där utfallet har varit väldigt positivt. I slutet av nittiotalet var missbruket bland unga på Island högst i Europa. 2012 var missbruket bland unga på Island i stället lägst i Europa, visar en utredning som Järfälla kommun gjorde 2013. Fritidschecken var en viktig faktor i den positiva utvecklingen.

  – Alla problem löser vi förstås inte med en fritidscheck. Men andras erfarenheter är väldigt positiva. Vi vill därför utreda hur en liknande modell skulle kunna sjösättas i Sigtuna kommun under kommande mandatperiod, säger Bengt Hellström.

  Flera svenska kommuner har sedan tidigare lanserat en fritidscheck. Kristdemokraterna i Sigtuna kommun ser vinster både för den enskilde och för samhället med förslaget.

  – Vår förhoppning är att fritidschecken ska bidra till att minska utanförskapet i kommunen och ha en positiv påverkan på vår gemensamma trygghet, säger Bengt Hellström.

  FAKTA: Fritidscheck i Sigtuna kommun

  Barn och unga mellan 7 och 16 år ska kunna få ett stöd på 500 kronor till lärarledda aktiviteter i anslutna föreningar. Syftet med checken är att ge barn och unga en meningsfull fritid, öka välmåendet, bryta destruktiva mönster och bidra till ökad trygghet för alla i Sigtuna kommun.

  LÄS MER: Kristdemokraternas familjepolitik

  Kristdemokraterna har många förslag som syftar till att stärka familjen som samhällets mest grundläggande gemenskap och ge föräldrarna mer tid för barnen. Läs mer här om hur vi vill bidra till större frihet och trygghet för landets familjer:

  LÄS MER: Trygga familjer bygger ett tryggt Sigtuna!