• Politiken ska stödja familjen – inte styra den!

  Politiken ska stödja – och inte styra – familjen. Därför vill Kristdemokraterna i Sigtuna kommun överlåta mer makt åt föräldrarna.

  – Föräldrar måste själva kunna välja barnomsorg åt sina barn. Det är ett beslut som måste landa vid köksbordet, inte i fullmäktigesalen, säger Bengt Hellström, Kristdemokraternas förstanamn till kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

  Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar.

  – Vår uppgift som politiker är därför att stödja familjerna och ge dem goda förutsättningar – men inte att styra dem, säger Bengt Hellström.

  Kristdemokraterna vill uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.

  Att föräldrar själva ska kunna välja barnomsorg åt sina barn är en hjärtefråga för Kristdemokraterna.

  – Föräldrar måste själva kunna välja barnomsorg åt sina barn. Det är ett beslut som måste landa vid köksbordet, inte i fullmäktigesalen, säger Bengt Hellström.

  I höstens val står vi inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den.

  – Vi kommer alltid stå på familjernas och föräldrarnas sida. Att stärka familjen och stödja föräldrar i deras föräldraskap är en klok investering för framtiden. Därför kommer vi fortsatt strida för att bemyndiga föräldrar och stärka familjen, säger Bengt Hellström.

  LÄS MER: Kristdemokraternas familjepolitik

  Kristdemokraterna har många förslag som syftar till att stärka familjen som samhällets mest grundläggande gemenskap och ge föräldrarna mer tid för barnen. Läs mer här om hur vi vill bidra till större frihet och trygghet för landets familjer: