• VALFRIHET

    Kristdemokraterna i Sigtuna kommun arbetar för och driver frågan om valfrihet för alla. Att ställa om och arbeta för en äldreomsorg som respekterar de äldres självklara rätt att få välja utförare inom hemtjänsten eller var man vill bo är en process som är komplex, tar tid och som kräver resurser. Kommunledningen i Sigtuna fortsätter att arbeta för att möta och respektera de starka önskemål om valfrihet som finns bland kommunens invånare. Gå med i KD! KD.nu/blimedlem