SVERIGE SKA FUNGERA.

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook

5 days ago

Nu kan du handla eller fika och få ett stick i armen (nästan) samtidigt i ytterligare en vecka! Trevliga kövärdar och sköterskor får man också träffa. Det har blivit klart att Region Stockholm står kvar i Märsta centrum med sin vaccinationsbuss till och med torsdag den 28 oktober. På parkeringen vid Willys kan den som vill vaccinera sig mot Covid-19 gratis utan att behöva boka tid – och det gäller alla som är födda 2005 eller tidigare. Vill du ta första dosen? Går fint! Andra dosen? Jajamen!Tredje dosen? Till och med det, om du är född 1941 eller tidigare! Du bör ta med din legitimation, men också du som inte har något personnummer kan vaccinera dig i vaccinationsbussen. Och som vanligt – mer information finns på 1177.se. 🚑 Datum: 22-28 oktober⌚ Tid: 10-17 på vardagar, 10-15 på lördag och söndag🚑 Plats: Parkeringen vid Willys i Märsta centrum Ta sikte på den vita bussen mitt på parkeringen vid Willys. Vädret på bilden kan skilja sig mot verkligheten. ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

EXTRA ÅRSMÖTE FÖR KRISTDEMOKRATERNA I SIGTUNA KOMMUN20 oktober 2021 kl 20:00Mötet inledes av vår Kristdemokratiske riksdagsman Robert Halef som berättade om sitt långa arbete kring demokratiutveckling och religionsfrihet. Om ökad valfrihet för familjen och ett socialt ansvarstagande för de allra mest utsatta i samhället. En väldigt informativ, saklig och mycket intressant föreläsning av Robert.Utdrag ur det extra årsmötetMötet ÖppnasOrdförande Bengt Hellström hälsade alla välkommen och förklarade det extra årsmötet för öppnat.Bengt informerande om att vid det ordinarie årsmötet den 24 februari 2021 beslutades det (under punkten 18 c) om att inte anta valplanen för 2022. Dels för att vi ville arbeta vidare med den och engagera styrelsen och våra medlemmar mer innan vi ville anta val planen för 2022. Ett extra årsmöte planerades senast i oktober 2021. Det har under året blivit ett antal vakanser på ett antal olika uppdrag och representanter för associerande förbund, namnförslag kommer att förslås under dagens möte.Val av KDU representant i styrelsenBeslut- Att Joel Sedig väljs som KDU representant i styrelsen.Förslag till fyllnadsval i nämnder och fullmäktigea) Utbildning och arbetsmarknadsnämnden (ordinarie, ersättare).Beslut- Att Anki Landenmark föreslås som ordinarie i Utbildning och arbetsmarknadsnämnden.- Att Joel Sedig föreslås som ersättare i Utbildning och arbetsmarknadsnämnden.b) Barn och ungdomsnämnden (ersättare)Beslut- Att Jennifer Hall föreslås som ersättare i Barn och ungdomsnämnden.c) Kommunfullmäktige (ersättare)Beslut- Att Maksim Issa föreslås som ersättare i kommunfullmäktige.Fastställande av valplan för 2022Ordförande Bengt Hellström presenterade och vi har tagit del av KD Riks valplan för 2022 som antogs i november 2020. Bengt presenterade den lokala (KD Sigtuna kommun) valplanen för 2022. Beslut- Att fastställa KD Sigtunas lokala valplan i sin helhet, och att KD riks valplan ligger som underlag i hela vårt valarbete för 2022.- Att en aktivitetsplan för KD Sigtuna kommun skall tas fram under hösten 2021.Övriga frågor/information- För att utveckla den digitala tekniken i samband med våra möten så ska vi införskaffa en mikrofon och högtalare för en bättre kommunikation med de som deltar på distans.- KD Sigtuna Kommun har i samverkan med Talangakademin påbörjat ett lobby arbeta för att hjälpa de som är arbetslösa och står långt ifrån arbetslivet med att hitta en meningsfull sysselsättning.Med vänliga hälsningarKD Sigtuna Kommun ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

KD Sigtunas omslagsfoto ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

View on Facebook

3 weeks ago

Mötet kommer att inledas av vår Kristdemokratiske riksdagsman Robert Halef som kommer att berätta om sitt arbete kring demokratiutveckling och religionsfrihet. Om ökad valfrihet för familjen och ett socialt ansvarstagande för de allra mest utsatta i samhället.1. Mötet Öppnas2. Val av mötesfunktionärer a) Ordförandeb) Sekreterarec) Två (2) justerare tillika rösträknare3. Godkännande av kallelse4. Fastställande av föredragningslista5. Fastställande av röstlängd6. Val av KDU representant i styrelsen7. Fyllnadsval nämnder- Utbildning och arbetsmarknadsnämnden – ordinarie, ersättare - Barn och ungdomsnämnden – ersättare - Kommunfullmäktige (ersättare)8. Fastställande av val plan 2022.a) Val plan KD 2022 (RIKS)b) Val plan KD Sigtuna 2022 (LOKAL)9. Övriga frågor (enlig god förenings ed tas inga beslut under övriga frågor, endast information och frågor)10. Extra Årsmötet avslutasMed vänliga hälsningarKD SIGTUNA KOMMUNBengt HellströmOrdförande, ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

View on Facebook

4 weeks ago

View on Facebook

4 weeks ago

View on Facebook

1 month ago

Valkampanjen med KD Sigtuna kommun i Valsta centrum på skördefesten den 18 september. Mycket folk, trevliga samtal och massor med glada barn som fick KD ballonger.Med vänliga hälsningarKD Sigtuna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Besök vår FB-sida

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD