• Redo att kämpa för alla seniorer i Sigtuna kommun

  Redo att kämpa för alla seniorer i Sigtuna kommun

  Kristdemokraternas senior- och äldrepolitik tar sin utgångspunkt i den kristdemokratiska människosynen. Varje människa har ett unikt och okränkbart värde och förtjänar att behandlas med respekt och värdighet – oavsett ålder. Äldres rätt till både frihet, gemenskap och ett respektfullt bemötande är för oss kristdemokrater en hjärtefråga.

  Kristdemokraterna i Sigtuna kommun arbetar för att alla seniorer ska få möjlighet att åldras i trygghet och värdighet.

  Under de senaste fyra åren har vi – tillsammans med de andra partierna i majoriteten – städat upp efter den ekonomiska oredan i kommunen. Det har varit ett mödosamt arbete. Vi har även varit tvungna att hantera en pandemi, som har slagit hårt mot många äldre och mot våra äldreboenden.

  Vi kristdemokrater har varit drivande i arbetet med att förbättra såväl kvalitet som valfrihet inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun. Vi har även utvecklat dialogen med alla seniorer i kommunen.

  Under den kommande mandatperioden vill vi fortsätta arbetet med att:

  1. Förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen
  2. Ta strid för alla seniorers rätt till valfrihet inom hemtjänst och äldreomsorg
  3. Utveckla dialogen med Sigtunas seniorer

  Vi kristdemokrater är redo att kämpa för alla seniorer i Sigtuna kommun!

  LÄS MER: Sigtunas seniorer förtjänar en god omsorg

  LÄS MER: Sigtunas seniorer ska ha rätt att välja äldreomsorg

  LÄS MER: Sigtunas seniorer är väl värda att lyssna på

  LÄS MER: Kristdemokraternas äldrepolitik

  Kristdemokraterna har många förslag som syftar till att människor ska kunna åldras i trygghet och värdighet. Läs mer här om hur vi vill förbättra seniorernas situation.

  https://kristdemokraterna.se/var-politik/politikomraden/aldre