• Brännberg omvald

    Efter ett val sker ett antal förhandlingar om vem som ska ha olika uppdrag. Det är många förtroendevalda som ska väljas till uppdrag i nämnder, styrelser, bolag, kommunalförbund, stiftelser och olika samverkansorgan.

    Det första valet den nya mandatperioden var Kommunfullmäktiges presidium. Conny Brännberg blev åter vald att vara Skövde kommunfullmäktiges ordförande. Första gången han valdes var 1998 och har därmed en lång erfarenhet som ordförande för Skövdes högsta beslutande organ.