• Möten i Corona-tider

  Just nu har vi reducerat våra möten. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och åker inte på kurser och konferenser just nu. De möten som måste hållas ska med fördel ske via distans. T ex hade vi Kristdemokraternas Skaraborgs årsmöte via telefon. Det fungerade utmärkt.

  Skövde Kommunfullmäktige genomförde sitt senaste möte med reducerat antal fullmäktigeledamöter. Detta gjordes genom en överenskommelse mellan de politiska partierna.

  Men håll gärna kontakt – men av...

 • Följ oss på Facebook

  Många följer oss på Facebook. Vi strävar efter att regelbundet uppdatera vår information. Ofta är Facebook det snabbaste sättet att ta del av vad som sker i avdelningen.

  Vår sida heter ”Kristdemokrater i Skövde”.

  www.Facebook.com/kdskovde

 • Se och lyssna på KD i lokala kanaler

  Öppna Kanalen och Radio Skövde har mött de politiska partierna och nu kan du se och lyssna till de olika partierna i Skövde. Det har vokså varit en debatt där Marianne Gustafsson representerade KD. På Öppna Kanalens play-kanal kan du ta del av inspelningarna

 • Vad blir heta frågor i valet?

  I samband med regeringens vårbudget presenterar också oppositionen sina skuggbudgetar. För Kristdemokraternas del så står det klart att sjukvården blir huvudfråga i valet men också trygghetsfrågor. Svenskarna blir allt äldre och belastningen på sjukvården ökar. Därför är det nödvändigt med mer satsningar på en väl fungerande sjukvård.

  Samtidigt som partierna ”lurpassar” på varandra inför vad de ska stå för inför valet produceras massor med material som beskriver partierna.<...

 • Vi driver frågor

  Vi är rätt flitiga med att skriva debattartiklar, synas i sociala medier men framför allt gillar vi att möta våra väljare. En gång i månaden bjuder vi in till medlemsmöten. Mer om det under Mötesagenda.

 • Välkommen till Kristdemokraterna i Skövde

 • Valsedlar börjar fastställas

  Vi håller nu på att ta fram vår valsedel inför kommunfullmäktigevalet 2018. Vem vill du se på listan? Kontakta Jan Sandelius som är sammankallande i vår nomineringskommitté. Kanske är du själv intresserad att engagera dig i politiken? Välkommen att engagera dig.

  Listorna inför riksdag och region är redan fastställda. Ett antal Skövdebor finns med på listorna.

  På valsedeln till riksdagen

  Plats nr 1. Ebba Busch Thor

  2. Annika Eclund

  3. Lars Adaktusson

  4...

 • Extra årsmöte

  Välkommen till Stadshuset 23 nov kl 18.00. Då har vi vårt månadsmöte som denna gång också utlysts till ett extra årsmöte. Det är några val som ska hållas och årsmötet i februari bestämde att de ska ske vid ett extra årsmöte. Det är också dags för nomineringsstämma. Den ska hållas 25 november och då kommer valsedlarna som gäller för regionen och riksdagen att fastställas. Vi är angelägna om att få till en bra lista och den 23/11 vill vi samtala om det förslag som nomineringskommittén presenter...

 • Vi är en del av Allians för Skövde

  Vi håller på och rustar för val. Det handlar om att ta fram valprogram, utse kandidater och planera för möten med väljarna. Som partiavdelning i Skövde är vi kristdemokrater en del av alliansen och lokalt kallar vi oss Allians för Skövde. Tillsammans har vi tagit oss mängder av framtidsprojekt och går nu till val tillsammans igen. Vi ber alltså Skövdeborna om förtroende för ännu en mandatperiod. Vi kommer framöver att ge besked i olika frågor men redan nu har vi sagt att hela kommunen ska utv...

 • Vi vill skapa ett Skövde för alla

  Kristdemokraterna i Skövde vill verka för det goda samhället – där det finns plats för alla. Vi vill att Skövde ska vara bästa staden för barn att växa upp i, med goda skolor och ett rikt fritidsutbud. För vuxna ska kultur, handel och service finnas tillgängligt och då man åldras ska man kunna lita på att det stöd som man kommer att behöva finns. En kommun har många utmaningar, men om vi ständigt strävar efter att skapa goda förhållanden kan vi alla hjälpas åt att vardagen blir enklare....