• Vi verkar för trygghet

    Trygghet handlar om många saker. Att kunna vistas på gator och torg utan rädsla är en form av trygghet. Men det kan också handla på att saker och ting finns tillgängliga när man behöver det. Ambulans är en sådan trygghetsskapande faktor. Bara vetskapen om att det finn en ambulans i din närhet och att den kommer då du är akut sjuk är en form av trygghet. Att veta att det finns en plats på ett äldreboende när du har sådant behov faller också under kategorin trygghet. Väldigt mycket av samhällstryggheten skapas genom politiska beslut. Antalet poliser är sådant som regering och riksdag bestämmer över. Att det finns tillräckligt med resurser hos domstolar eller att tullen har möjlighet att vaka över sådant som förs in i landet kan läggas till listan över aktiviteter som skapar trygghet.

    Inför valet talar Kristdemokraterna om trygghet. Du ska kunna lita på att du får det stöd som du behöver och detta kallar vi för #välfärdslöftet. Vi lovar inte allt, men det vi lovar ska vi hålla.