• Vi förbereder inför valet 2022

    Mycket av vårt arbete handlar nu om att förbereda inför valet 2022. Den 11 september sker val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen.

    Den 27 november kommer de skaraborgska valsedlarna inför region- och riksdagsvalen att fastställas. Vid partiavdelningens årsmöte i februari 2022 kommer valsedeln till kommunfullmäktige att vara klar.

    I höst blir det flera möten som du är välkommen till.

    Alla datum finns under fliken ”Mötesagenda”.