• Följ oss på Facebook

    Många följer oss på Facebook. Vi strävar efter att regelbundet uppdatera vår information. Ofta är Facebook det snabbaste sättet att ta del av vad som sker i avdelningen.

    Vår sida heter ”Kristdemokrater i Skövde”.

    www.Facebook.com/kdskovde