• Vad blir heta frågor i valet?

    I samband med regeringens vårbudget presenterar också oppositionen sina skuggbudgetar. För Kristdemokraternas del så står det klart att sjukvården blir huvudfråga i valet men också trygghetsfrågor. Svenskarna blir allt äldre och belastningen på sjukvården ökar. Därför är det nödvändigt med mer satsningar på en väl fungerande sjukvård.

    Samtidigt som partierna ”lurpassar” på varandra inför vad de ska stå för inför valet produceras massor med material som beskriver partierna.

    Ett område som sällan debatteras är konst och kultur. För Skövdes del så är satsningar på kulturen viktiga och vi som kristdemokrater menar att den ”inre odlingen” måste lyftas fram. Att ta del av konst, litteratur, musik, film och drama och annat som faller under begreppet konst behöver också lyftas fram. Vi menar att alla har rätt till kultur och därför ska det finnas tillgänglighet till kulturen. Inte minst handlar det om barn och ungas möjligheter att t ex få vara med i kulturskolan.

    Vi tror också på samspelet med civilsamhället. Föreningen Gyllen är ett bra exempel på detta. Det finns många konstklubbar på arbetsplatserna och därmed stärks också intresset för kulturen.

    Spännande att se om det blir några kulturpolitiska debatter i höst!