• Extra årsmöte

    Välkommen till Stadshuset 23 nov kl 18.00. Då har vi vårt månadsmöte som denna gång också utlysts till ett extra årsmöte. Det är några val som ska hållas och årsmötet i februari bestämde att de ska ske vid ett extra årsmöte. Det är också dags för nomineringsstämma. Den ska hållas 25 november och då kommer valsedlarna som gäller för regionen och riksdagen att fastställas. Vi är angelägna om att få till en bra lista och den 23/11 vill vi samtala om det förslag som nomineringskommittén presenterat.

    Det är många utvecklingsinsatser på gång i Skövde. Vi vill ta upp några av dem vid vårt möte.

    Om du har frågor, idéer eller konkreta inspel så är du välkommen att framföra dem, antingen vid mötet eller genom att kontakta någon av oss i ledningen.