• En ny stadsdel på gång

  Under många år har kristdemokraterna i Skövde varit med i ledningen för Skövde Kommun och medverkat till en expansion av kommunen. Vi menar att kommunen har en roll som samhällsaktör men att samarbetet med näringslivet och akademin är avgörande för utvecklingen. Högskolan i Skövde har haft stor betydelse för hela Skaraborgs utveckling och vi ser att industrin genomför stora omställningar för att vara en del av den hållbara utvecklingen. Inför 2040 riktar vi blicken mot en ny stadsdel i Skövde som vi kallar Skövde Science City.

  Den består bl a av:

  500 nya jobb
  1000 nya bost’rder varav 500 redan 2025
  5 500 kvm nya kontorsytor

   

  Ett unikt läge mitt i centrala Skövde.

  Ett stenkast från Skövde stadskärna och resecentrum är unikt.

  Mariesjö ska bli en levande stadsdel dygnet runt, där bostäder byggs tillsammans med kontor för att få en bra mix. Mariesjö är idag en stadsdel där det kontinuerligt pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till bland annat kontor, försäljning och service. Största motorn i omvandlingsarbetet är den framgångsrika utvecklingen av teknik- och forskningsparken Science Park Skövde (SPS).

  Skövde kommun tar nu ett samlat grepp över den pågående omvandlingen. Målet är att skapa en hållbar och innovativ stadsmiljö med egen identitet, nya mötesplatser och god arkitektur. Mariesjö får en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om järnvägen och bättre länka samman närliggande stadsdelar.