• Hela Skövde ska leva

    Skövde är en växande kommun. Men vi verkar för att alla delar av kommunen ska utvecklas. Det sker stora satsningar i centrum, men vi är också angelägna om att yttertätorterna får satsningar. Under en tid har en ny skola i Skultorp diskuterats. Det har varit några turer fram och tillbaka kring detta, men när kommunfullmäktige antog budget för 2023 så finns det en politisk majoritet för denna satsning. Partigrupperna tog beslut i lite olika takt och denna gång hade socialdemokraterna med det i sin budget. Alliansen ansåg att förslaget var bra och ställde sig bakom detta i ett s k tilläggsyrkande. Nu utreds frågan och förhoppningsvis ska vi snart kunna trycka på start-knappen för en ny skola som dessutom bör innehålla en idrottshall.