• Kommunfullmäktige möts digitalt

    Under våren 2021 möts kommunfullmäktige i Skövde via den digitala plattformen Teams. Ledamöterna följer mötet via distans men mötet sker formellt i Sessionssalen Elin i Stadshuset. På plats finns presidiet och övriga mötesfunktionärer. Allmänheten uppmanas att följa mötet via nätet. Närradion och Öppna Kanalen sänder mötet.