• Marianne omvald

    Kristdemokraterna i Skövde har haft sitt ärsmöte. Marianne Gustafson blev omvald som ordförande för partiavdelningen. Mötet hölls i Parkstugan i Södra Ryd och inleddes med ett föredrag av Isabelle Waldenvik.

    I höstas gjordes en resa av missionsbåten Elida till Israel. Det var en manifestation för att visa att många svenskar har en positiv relation till Israel och framför allt det judiska folket. När man läser om Sveriges, dvs utrikesministerns berättelser om Israel, kan man lätt få intrycket att alla i Sverige är starkt kritiska till nationen Israel. Det finns också många som visar stöd för det judiska folket.

    Partiavdelningen, liksom många andra lokala föreningar i Sverige, har fått många nya medlemmar. Medlemstillströmningen sedan årsskiftet har varit rekordhög och fler medlemmar hälsas välkomna-