• Välkommen på årsmöte

    Kristdemokraternas årsmöte och nomineringsstämma blir 24 feb kl 18. Vi har då glädjen att få ha distriktsordförande Magnus Jacobsson som talare. Han är riksdagsledamot och är verksam inom trafiksutskottet. Utöver de sedvanliga årsmötesärendena så ska också valsedeln till kommunfullmäktige fastställas. De som är föreslagna kommer att vara med och ge en presentation av vilka de är.

    Platsen blir på Rådhusgatan 24 på Norrmalm i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.