• Vi är invånarnas företrädare

    Att vara politiker är inget arbete – det är ett förtroendeuppdrag. Vi kristdemokrater som fått väljarnas förtroende är mycket angelägna om att betona att vi är invånarnas företrädare. Vi är din granne, din arbetskamrat, kanske vän eller släkting, kort sagt, vi är en del av de som bor i Skövde. Vi gick till val 2014 och fick ett förtroende att vara med och leda utvecklingen av Skövde kommun.

    Den kristdemokratiska rösten värnar den enskilda människan. Därför gör vi satsningar som är bra för människan men har också ett ansvar på naturen och ekonomin. Det kallar vi för hållbar utveckling.

    Detta tar sig konkreta uttryck i att vi vill ha ett renare Skövde – därför satsar vi på att vara oberoende av fossilt bränsle, bussarna kör på biogas, vi utvecklar fjärrvärmen och sänker våra energikostnader. Vi tar ett kraftfullt grepp över ekonomin så att god hushållning äger rum.

    Människan behöver själv kunna fatta beslut om sin vardag. Därför tror vi att familjerna ska kunna välja skola för sina barn, att äldre själva får välja vem som ska utföra hemtjänsten i deras hem, att det finns gott om trygga boenden för äldre i Skövde. Dessutom värnar vi folkhälsan. Ett sådant konkret uttryck är att vi vill utveckla Billingen och stärka fritidsutbudet. Att vi satsar pengar på bibliotek och opera är att vi tror att kultur är viktigt för det goda livet.

    Vill du vara med och samtala om Skövdes utveckling? Då är du välkommen att delta i våra samtal.