• Vi vill skapa ett Skövde för alla

    Kristdemokraterna i Skövde vill verka för det goda samhället – där det finns plats för alla. Vi vill att Skövde ska vara bästa staden för barn att växa upp i, med goda skolor och ett rikt fritidsutbud. För vuxna ska kultur, handel och service finnas tillgängligt och då man åldras ska man kunna lita på att det stöd som man kommer att behöva finns. En kommun har många utmaningar, men om vi ständigt strävar efter att skapa goda förhållanden kan vi alla hjälpas åt att vardagen blir enklare. En kommun bygger på att vi gör saker tillsammans. Tanken är aldrig att ”någon” ska göra jobbet och man själv ska vara passiv. Det handlar om att vi tar gemensamt ansvar. Men den som inte kan eller orkar ska självklart få andras stöd. Som kristdemokrater är begreppet samhällsgemenskap i centrum. Att visa medmänsklighet och solidaritet är sådant som kristdemokraterna eftersträvar.

    Kristdemokraterna har en konkret politik på alla livets områden. Den bygger på en solid värdegrund. Vi menar att fundamentet, grunden, är avgörande för samhällsbygget. Därför utgår vi alltid från den lilla och nära gemenskapen. Familjen, släkten, vännerna och andra former av gemenskaper är alltid utgångspunkten för vårt resonemang.

    I Skövde träffas kristdemokraterna minst en gång i månaden för samtal, inspiration och beslutsunderlag. Kanske har du funderat på att engagera dig politiskt? Du är välkommen till Kristdemokraterna.