• Tidlösa grundvärderingar bygger samhället

    En populär sommarlunch i Sverige är SOS – smör, ost och sill. De är tidlösa och helt nödvändiga ingredienser för en lyckad sommarlunch. Lika tidlösa som sillen är de grundvärderingar som Kristdemokraterna tycker ska bygga samhället. Dessa värderingar borde vara en del av ett ständigt levande samtal kring lunchborden. Några av dem kan också kallas SOS – solidaritet, ofullkomlighet och subsidiaritet. Tyvärr är dessa värderingar inte en självklarhet och hotas från tid till annan. Det vill vi ändra på.

    SOLIDARITET handlar om något så självklart som att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi är alla beroende av andra och av varandra. Jag vill bli sedd, men det är tillsammans med andra jag kan utvecklas. Jag har inte bara ansvar för mig själv utan även för mina närmaste och för andra människor. Matjessill är gott i sig, men blir ännu bättre med gräddfil och gräslök.

    OFULLKOMLIGHET handlar om att vi alla gör misstag. Vi handlar på sätt som vi egentligen inte borde göra. Det är mänskligt. Därför måste vi alla få en andra chans, en möjlighet att välja att göra rätt och eget ansvar att ställa tillrätta. Glömde du dillen till potatisen? Spring in till grannen och låna.
    SUBSIDIARIETSPRINCIPEN, eller närhetsprincipen, innebär att beslut ska fattas på så låg men effektiv nivå som möjligt. Makten kommer underifrån och det rätta måste ju vara att beslut som rör mig, min familj, min förening eller någon annan gemenskap, ska fattas av oss som det berör, inte av någon annan som egentligen inte vet mina önskemål och min situation. Däremot har högre nivåer ansvar att stödja de underliggande nivåerna. Det är mitt beslut om jag vill äta sill till lunch, inte någon annans, men jag ska få möjlighet att pröva på att äta sill.
    Så ta gärna SOS till lunch många gånger i sommar – bry dig mer om andra, acceptera att ingen är perfekt och inse behovet av små, fungerande gemenskaper. Lite mer kristdemokrati i vardagen!