• Samhällets viktigaste grundsten

  Familjen utgör för oss Kristdemokrater samhällets viktigaste grundsten. Det är den
  minsta gemenskapen i samhället och kan se ut på många olika sätt. I familjen får vi våra
  värderingar och normer. Här grundläggs även tilliten och respekten för andra
  människor. En trygg och harmonisk hemmiljö ger bäst förutsättningar för resten av
  livet.
  Barn behöver sina föräldrar, men även andra vuxna är väldigt betydelsefulla. Det är på
  tiden att föräldrars, men även vårdnadshavares, viktiga och värdefulla betydelse för
  barn och unga uppmärksammas och uppvärderas. Mer tid med sina föräldrar är vad
  många barn längtar efter och vår uppgift är att se till att möjliggörs. En god social
  välfärd förutsätter att man i familjen har tid att se varandra. Att stärka familjebanden
  över flera generationer är viktig.
  Familjen, den lilla och nära gemenskapen, vet bäst sina egna behov. Politikens uppgift
  är att skapa förutsättningar för dessa val och prioriteringar och på det sättet bidra till
  att det blir så bra som möjlighet för barn, unga och vuxna.
  Vi är angelägna om att fortsätta arbeta för att stödja föräldrar och andra vuxna i rollen
  som vuxen i förhållande till barn och unga. Vi arbetar redan nu för att öka kommunens
  service och stöd till föräldrar och andra vuxna, så att de i sin tur kan se och stödja barn
  och unga i sin närhet.
  Kristdemokraterna vet att ett jämställt samhälle är bra för både unga och vuxna. Alla
  föräldrar och vårdnadshavare har ett lika stort ansvar för sina barn och unga. Det blir
  politikens uppgift att ge förutsättningar för att kunna vara en jämställd familj.
  Projektet ”Samtal utan dom” är till för att de familjer där de vuxna beslutar att gå skilda
  vägar får råd och stöd i denna situation. Målet är att komma överens utan att behöva
  vända sig till tingsrätten.