• Samhällets viktigaste grundsten

  Familjen utgör för oss Kristdemokrater samhällets viktigaste grundsten. Det är den minsta gemenskapen i samhället och kan se ut på många olika sätt. I familjen får vi våra värderingar och normer. Här grundläggs även tilliten och respekten för andra människor. En trygg och harmonisk hemmiljö ger bäst förutsättningar för resten av livet. Barn behöver sina föräldrar, men även andra vuxna är väldigt betydelsefulla. Det är på tiden att föräldrars, men även vårdnadshavares, viktiga och värdefulla b...

 • Tidlösa grundvärderingar bygger samhället

  En populär sommarlunch i Sverige är SOS – smör, ost och sill. De är tidlösa och helt nödvändiga ingredienser för en lyckad sommarlunch. Lika tidlösa som sillen är de grundvärderingar som Kristdemokraterna tycker ska bygga samhället. Dessa värderingar borde vara en del av ett ständigt levande samtal kring lunchborden. Några av dem kan också kallas SOS – solidaritet, ofullkomlighet och subsidiaritet. Tyvärr är dessa värderingar inte en självklarhet och hotas från tid till annan. Det vill vi...
 • Våld i nära relationer ur ett barnperspektiv

  Varje dag utsätts både män och kvinnor för våld i nära relationer. Ett våld som även drabbar många barn, hur många är svårt att räkna. Ibland drabbas de direkt med fysiskt våld, ibland indirekt som vittnen till våldet, eller både som brottsoffer och som vittne. Detta våld får aldrig göras till en privatsak. Ingen ska behöva leva i ständig rädsla för att bli utsatt för våld.

  Drabbade personer, och deras barn, måste få allt tänkbart stöd när de anmäler brott eller söker hjälp. Stödet til...

 • Social passion

  Jag skulle ha svårt att verka politiskt utan den inre kompass som jag vill ska finnas hos mig hela tiden. Den kompassriktining som jag hoppas syns i mitt politiska värv är den sociala passionen. Den som får mig att vilja se varje människa jag möter som den unika individ som hon, han eller hen är. Ibland kan detta vara svårt då livet som politiker går från att se de stora linjerna till den enskilde personen. Men träning ger färdighet – även när det gäller att hålla den sociala passionen b...
 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...