• Våld i nära relationer ur ett barnperspektiv

    Varje dag utsätts både män och kvinnor för våld i nära relationer. Ett våld som även drabbar många barn, hur många är svårt att räkna. Ibland drabbas de direkt med fysiskt våld, ibland indirekt som vittnen till våldet, eller både som brottsoffer och som vittne. Detta våld får aldrig göras till en privatsak. Ingen ska behöva leva i ständig rädsla för att bli utsatt för våld.

    Drabbade personer, och deras barn, måste få allt tänkbart stöd när de anmäler brott eller söker hjälp. Stödet till rehabilitering av våldsutövare behöver öka. Barn behöver dessutom få extra stöd i att bearbeta sina erfarenheter. Det finns sätt att komma en bit på vägen att våldet ska upphöra.

    Den finns en social, en ekonomisk och en miljömässig dimension av våldet i nära relation där jag tycker det är viktigast att allt som görs ska göras med fokus på barnen. Det är inte för inte som Barnkonventionen nu är lag. Med fokus på framtiden gäller att arbetet med att stärka barn som utsätts eller bevittnar våld i hemmet är att investera i en kommande generations intåg på arbetsmarknaden med god psykisk hälsa.

    //Maria Fälth 2021-04-15