• Vad vill vi i vår kommun

  Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

  Värmdö är en fantastisk kommun med närheten till både stadens puls och naturens lugn.

  Kristdemokraterna vill fortsätta arbeta för att Värmdö ska vara en bra kommun att inte bara bo i utan också att verka i. I dag bor många i Värmdö men arbetar i någon annan kommun. Målet måste vara att få fler företag att etablera sig i Värmdö för att på så sätt skapa arbetstillfällen i kommunen. Detta kan ske genom en offensiv och proaktiv hållning från kommunen, god serviceanda och hög tillgänglighet.

  Kristdemokraterna är ett parti som vill kombinera hjärna och hjärta. Med hjärna menar vi att en god ekonomisk hushållning är centralt. Till skillnad från våra kamrater på vänsterkanten i politiken tror vi inte att höga skatter och mer resurser är lösningen på alla problem. Genom en ansvarsfull hushållning med våra gemensamma resurser kan vi skapa resurser åt de som behöver det mest. En oansvarsfull ekonomisk politik slår alltid hårdast mot de med knappa resurser.

  Med hjärta menar vi omsorgen om de svagaste och inte minst de äldre som har varit med och byggt samhället vi andra skördar frukterna av idag. Vi behöver fler äldreboenden i kommunen och på sikt vill vi ha en äldreboendegaranti. En åldring ska inte behöva känna otryggheten av att eventuellt nekas ett anpassat boende.

  Politik handlar om prioriteringar. Vi kan inte ge allt åt alla, men vi ska hålla de löften vi ger. Det kommande decenniet står vi inför stora utmaningar. Andelen äldre ökar liksom andelen unga.

  Det finns endast en slutsats att dra av detta: skolan och äldreomsorgen är det som måste prioriteras.

  Styrelsen för Kristdemokraterna i Värmdö