• Värna och utveckla skärgården

  Kristdemokraterna vill verka för förbättrade förutsättningar att både bo och verka i skärgården. Skärgården är ett viktigt turistmål och vill vi att den hållbara turismen ska öka måste människor både kunna bo och driva verksamhet i skärgården. Allt hänger ihop.

  I en skärgårdskommun som Värmdö är båtlivet rikt och utgör en viktig del av 10.000 tals Värmdöbors fritid och arbetssituation. Det är viktigt att kommunen stöttar med möjligheter och lösningar så att båtlivet kan fortsätta att vara en del av vår vardag och fritid.

  Våra fritidsbåtar och arbetsbåtar har sedan lång tid tillbaka varit en förutsättning för rekreation men också ett sätt att överleva då fiske, transport och hantverkare har samma behov som fritidsbåtlivet vad gäller hamnar, egna bryggor och vinteruppställning i anslutning till hamnarna och båtklubbar.

  Kommersiella marinor, ideella båtklubbar, tomtföreningar med båtplatser och bryggor men även privata egna små hamnar har samma behov av lyhördhet och prioritering från kommunens sida då verksamheten ofta har pågått i många generationer bakåt i tiden.  Därför anser vi att kommunen kan ytterligare förbättra förutsättningarna för de medborgare som är beroende av båtlivet.

   

  KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT

  • den digitala infrastrukturen är avgörande för den bofasta befolkningen, exempelvis tillgång till bredband, fjärrundervisning i skolorna, tillgång till läkare och hjälp för de äldre via digitala kanaler.
  • avloppsfrågan i skärgården ska lösas.
  • strandskyddsregelverket måste göras om från grunden. Idag försvårar det en utveckling av boende i skärgården.
  • Horstensleden inte ska byggas.
  • näringslivet i skärgården ska breddas och underlättas. Mindre krångel för restauranger och handel i skärgården.
  • kommunen ska utreda hur vattenvägarna kan utnyttjas bättre för arbetsplatspendling.
  • kommunen ska i samråd med Storstockholm och Region Stockholm verka för en lämplig plats av luftburna transporter av olika slag. Syftet är att skapa en levande skärgård med luftburen hemtjänst, skoltransporter, samt kunna skicka medicin och varor med tyngre drönare, samt erbjuda en återetablering av ambulanshelikoptern inom kommunen.
  • Utveckla besöksnäringen