• Valmanifest 2022

  Bäste/a Värmdöbo,

  Värmdö är en fantastisk kommun att bo och verka i. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Kristdemokraterna i Värmdö vill vara med och fortsatt göra Värmdö ännu bättre.

  Vi fokuserar på tre områden i valet i höst: skolan, de äldre och att bygga som folk vill bo. Ja, politik är att välja. Vi väljer skolan för att den är så otroligt viktig för både dig som individ och för hur samhället ska utvecklas. Vi väljer de äldre för att hur vi tar hand om de äldre säger en hel del om samhället. Och vi väljer att fokusera på byggnader, planer, infrastruktur m m för hur Värmdö utvecklas som kommun är så viktigt för vårt välmående och hur vi ska trivas.

  Stora satsningar har skett på skolan, både för att stötta de som av olika skäl har svårt att hänga med och stimulera de som ligger lite längre fram än andra. Satsningarna på skolan måste fortsätta. Skolans viktigaste roll är att förmedla kunskap och bildning och förbereda barnen för vuxenlivet. Det måste vara arbetsro i klassrummen och lärarna ska ha bästa möjliga förutsättningar att utöva sin viktiga lärarroll.

  Andelen äldre i befolkningen ökar. Därför måste vi fortsatt planera för nya särskilda boenden. Flera är på gång. Den dag du eller jag inte klara oss på egen hand ska vi mötas av en värdig äldreomsorg som utgår ifrån våra behov och önskemål. Den ofrivilliga ensamheten hos äldre är ett betydande samhällsproblem. Kristdemokraterna i Värmdö arbetar för att det ska etableras en mötesplats för seniorer i Gustavsberg, i delar av Gustavsgården. Vi är de äldres parti!

  Värmdö har varit en raket bland Sveriges kommuner när det gäller befolkningstillväxt : +110 % sedan 1990! Och alla prognoser tyder på fortsatt kraftig befolkningstillväxt till 2040. Det är inte så konstigt att vi växer. Värmdö lockar med sin natur, sin skärgård, men ändå närhet till storstadens puls. Men vi kan inte växa ohejdat. Det är dags att dra i handbromsen. Kommunen måste ligga på Trafikverket att prioritera Värmdös ansträngda väginfrastruktur! Och det som byggs måste också ta bättre hänsyn till vår skärgårdsmiljö. Vi behöver fler byggnader som smälter in, inte fler som sticker ut.

  7 av 10 svenskar vill helst bo i småhus visar undersökning efter undersökning. Därför ser vi hellre låga hus än höga hus i det fortsatta byggandet i Värmdö. Människor söker sig inte till Värmdö för de ”urbana kvaliteterna”, människor söker sig till Värmdö för naturen. Värmdö är inte Södermalm.

  Värmdö är landet nära staden. Delar av skärgården är till exempel att betrakta som ren glesbygd. Det här gör t ex att det ofta är långa avstånd för att ta sig till skola, affär eller fritidsaktiviteter. Bilen är därmed en nödvändig del för en fungerande vardag för de allra flesta Värmdöbor. Kristdemokraterna i Värmdö står upp för bilen och kommer aldrig att medverka i den klappjakt på bilismen som blir allt vanligare. Värmdö är inte Södermalm.

  Kristdemokraterna i Värmdö är redo för val den 11 september. I vänstermenyn hittar Du vårt handlingsprogram. Hoppas att Du gillar det och kan tänka Dig att lägga Din röst på Kristdemokraterna den 11 september!

  Med vänlig hälsning

  Anders Josephsson
  ordförande Kristdemokraterna i Värmdö