• Våra förtroendevalda

  Anna Lipinska
  Gruppledare

  Kommunalråd
  Vice ordforande i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kommunstyrelsen
  Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
  anna.lipinska@kristdemokraterna.se

  Per-Olof Fransson

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Vice ordf. Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
  Ledamot i Tekniska nämnden
  per-olof.fransson@kristdemokraterna.se

  Ulf Kjellson

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Socialnämnden
  ulf.kjellson@varmdo.se

  Madeleine Stjernström

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kultur och fritidsnämndenErsättare i Utbildningsnämnden
  madeleine.stjernstrom@varmdo.se

  Peter Brännström

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ordförande i Gustavsbergsbadet AB
  Ledamot KIVAB
  Ersättare i Överförmyndarnämnden
  peter.brannstrom@varmdo.se

  Anders Josephsson

  Partiavdelningsordförande
  Ersättare i Kommunstyrelsen
  Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
  anders.josephsson@varmdo.se

  Ulrik Lindgren

  Ledamot i Utbildningsnämnden
  ulrik.lindgren@varmdo.se

  Yvonne Edenholm

  Ersättare i Socialnämnden

  Jessica Becker

  Ersättare i Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

  Björn Alldén

  Ersättare i Tekniska nämnden

  Andreas Knudsen

  Ledamot i Vuxen- och arbetslivsnämnden

  Tobias Söderstedt

  Ersättare i Kultur och fritidsnämnden

  Jonas Danson

  Ersättare i Utbildningsnämnden

  Peter Lake

  Ersättare i AB Värmdö hamnar