• Handlingsprogram 2022-2026

  Bäste Värmdöbo,

  Värmdö ska vara en kommun där det ska vara lätt att bo, men också leva och utvecklas för gammal som för ung. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och förskoleverksamhet och en skola i toppklass. Det ska finnas ett rikt kultur- och idrottsliv i kommunen för att skapa en fungerande vardag. Men vi vill också se fler företag och ett rikt näringsliv i kommunen så att fler Värmdöbor inte ska behöva pendla till andra kommuner för att arbeta. Och när vi blir äldre och inte längre klarar oss själva ska det finnas en väl utbyggd äldreomsorg.

  Men för att erbjuda en bra förskola, en bra skola och en väl fungerande äldreomsorg och ett rikt näringsliv så måste politiken kunna förena hjärna och hjärta. Med hjärna menar vi att en god ekonomisk hushållning är centralt. Till skillnad från våra kamrater på vänsterkanten i politiken tror vi inte att höga skatter är lösningen på alla problem. Genom en ansvarsfull hushållning med våra gemensamma resurser kan vi skapa resurser åt de som behöver det mest. En oansvarsfull ekonomisk politik slår alltid hårdast mot de med knappa resurser. Tack vare en god ekonomisk hushållning har vi också kunnat ge Värmdöborna pengar tillbaka genom att sänka kommunalskatten.  Det vill vi fortsätta att göra när utrymme ges.

  Med hjärta menar vi omsorgen om de svagaste och inte minst de äldre som har varit med och byggt samhället vi andra skördar frukterna av idag. Vi behöver fler äldreboenden i kommunen och på sikt vill vi ha en äldreboendegaranti. En åldring ska inte behöva känna otryggheten av att eventuellt nekas ett anpassat boende.

  Det ska vara enkelt att leva och bo på Värmdö. Kristdemokraterna säger nej till jakten på bilismen. Vi ska underlätta för Värmdöborna att ta kollektivtrafiken till och från arbetet, inte straffa bilisterna. Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna.

  Styrelsen för Kristdemokraterna i Värmdö juni 2022