Skifte av kulturchef

 

Nu skiftar vi kulturchef i Västra Götalandsregionen. Staffan Rydén lämnar och Katti Hofflin tar över. Jag har haft den stora förmånen att få leda kulturnämnden där Staffan varit kulturchef denna mandatperioden. Han började under förra mandatperioden men då var jag inte engagerad i nämnden. Vi har haft ett mycket gott samarbete och han har utfört ett väldigt gott arbete med kulturutveckling i regionen. Inte alltid lätt, men genom god samverkan mellan tjänstepersoner och politiker har vi lyft vår position som region. Något vi är stolta över och många runt om i landet uppmärksammar. Staffan går nu i pension och vi har en formell avtackning i veckan.

Katti kommer senast från uppdraget som stadsbibliotekarie i Stockholm. Innan dess har hon haft flera jobb inom olika kulturverksamheter och vi är stolta över att hon tackade ja till vårt erbjudande att efterträda Staffan.

Att vara politiker är alltid att vara medborgarnas företrädare. Det innebär att vi fått ett förtroende att leda processer och ta ansvar för dem. Men vi är helt beroende av kompetenta tjänstepersoner. Vi har i Sverige byggt upp relationer med de som förser oss med underlag inför de beslut som vi ska fatta. Vi är helt beroende av deras sakkunskap, men självklart har vi en egen drivkraft och ambition med vad vi gör. Ibland krockar dessa två världar med varandra och då är det politikens beslut som gäller. Därför är det inte alltid lätt att vara anställd i offentlighetens tjänst.

När det gäller skifte av chefsuppdrag så är det vanligt att det blir en vakanssituation mellan den som avgår och den som tillträder. I vårt aktuella fall har Staffan och Katti kunnat gå bredvid varandra en månad. Det är en väldigt bra situation och i vårt fall har den fungerat utmärkt.

Nu ser vi fram emot ett gott samarbete med en ny chef och det hela har börjat väldigt bra.

Valrörelsen drar igång

Det skrivs texter, broschyrer utformas, foton tas, videofilmer spelas in, strategier tas fram och olika former av handlingsprogram. Det är ”back stage” hos Kristdemokraterna just nu. Mängder av arbeten pågår inför den stundande valrörelsen. Fokus är den 9 september då svenska folket ska avgöra vilka som ska representera dem i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och i riksdagen. Det är ett febrilt arbete just nu och många opinionsinstitut spanar också in valets viktigaste fråga. I dagsläget verkar sjukvården stå i fokus. Det känns bra för oss kristdemokrater eftersom den frågan är i partiets fokus nu. Mjuka frågor som vården, äldreomsorgen, att ta ansvar för den som kanske inte själv kan göra sin röst hörd, det är sådant som prioriteras av kristdemokraterna. Därför kallas vi också för alliansens sociala röst.

Som politiker vill man beskriva den vision som driver en, de förändringar som man vill uppnå, men det är inte så ofta man får tillfälle att utveckla sina tankar. Men under ett valår ges många sådana tillfällen. Därför lever vi upp då det blir val och kampanj.

Inför årets valrörelsen är det ännu svårt att överblicka hur kampanjerna ska ske. Vi vet att väldigt många läser inte längre sin lokala tryckta tidning och även om mediehusen anstränger sig för att vara digitala så är det svårare att nå väljarna genom de traditionella print-kanalerna. Därför söker alla politiska partier efter nya kommunikationskanaler. Sociala medier verkar få stor betydelse, men jag tror fortfarande på direktkommunikation, dvs tala med väljarna.

Nu förbereder vi oss och som kristdemokrat beskriver vi konkreta insatser inom fyra huvudområden:

  • Familjepolitiken – vi menar att familjen är samhällsgemenskapens främsta byggsten
  • Jobb – för att finansiera välfärden måste vi ha ett väl fungerande näringsliv
  • Vård och äldreomsorg – ett samhälle visar sin utvecklingsnivå hur man behandlar den som är sjuk eller äldre
  • Trygghet – man måste kunna lita på att polisen finns där, att läkaren finns där och att platsen på äldreboendet är säkrad

Inspirerande dagar i Jönköping

Årets Kommun- och Landstingspolitiska dagar i Jönköping blev mycket lyckade. Kristdemokraterna samlas varje år till dessa dagar för att fylla på med kunskap och energi. Massor med seminarier, föredrag, studiebesök och chans att knyta kontakter. Mycket av innehållet hade fokus på det kommande valet.

Handbok för ordförande

 

Nu är tredje upplagan av min handbok ”Att vara ordförande och ledare” ute i handeln. Denna bok är nu uppdaterad med nyheterna i kommunallagen och några ny avsnitt har lagts till. Det är så kul med alla positiva kommentarer som jag fått kring råden i boken. Min strävan har varit att ge ut en enkel och jordnära handbok med praktiska tips för en ordförande. Men den kan också läsas av andra personer som är intresserade av mötesteknik. i samband med kurser som jag ger har jag ofta fått frågor om ledarskap. När man väljs som ordförande blir man också en ledare. Därför försöker jag också dela med mig av mina erfarenheter som ledare. Boken är i första hand skriven för den som arbetar med kommunallagen som huvudsaklig lag, men jag försöker att bredda råden och göra några jämförelser med att leda en förening. Under årens lopp har jag varit ordförande i många olika sammanhang. Under många år har jag varit ordförande för Skövde kommunfullmäktige, men har också erfarenhet av att vara ordförande/vice ordförande för aktiebolag, stiftelse, förening, kommunal och regional nämnd, statlig myndighet. Det innebär att de råd jag ger kommer från en rätt bred bakgrund.

Boken kan handlas på nätet eller i din lokala bokhandel. Förlaget är Norstedts Juridik och ISBN är 978-91-39-11563-2