Europa hålls ihop genom relationer

Aldrig mera krig. Fred måste förbli. Så resonerade ett antal kristdemokrater efter att ännu ett världskrig ödelagt Europa. Idéerna kring en europeisk gemenskap grundades i att man aldrig mer ville ha krig. En av idéerna var att länder skulle investera kapital hos varandra och kol- och stålunionen byggde på idén om att man vill inte bomba sönder sina egna investeringar. Om handeln ökade mellan länderna, om fler investerare var inblandade skulle politiker få motstånd om de ville invadera andra länder. Den andra tanken var att det skulle skapas relationer mellan länderna på ett helt annat sätt än tidigare. Folklig förankring skulle eftersträvas och vi skulle i högre grad mötas över gränserna.

Idag har vi ett hyfsat enat Europa där EU står som en enande kraft. Men för att den ska kunna bestå och utvecklas krävs stöd. Många av oss är oroade över den förändrade politik som UK står för och vad Brexit innebär vet ingen. För Sveriges del så är vi anhängare av fredsidén och förbrödringen mellan folken.

I dagarna har jag varit med på AERs vårkonferens. Assemblies of European Regions är den största samverkansplattformen mellan regioner i Europa och leds av min partikamrat Magnus Berntsson. Under några dagar har vi varit i Arad och samtalat med politiker och ledare från olika delar av Europa. Sammanhållningspolitiken bygger på att vi skapar relationer, utbyter erfarenheter och inspel om satsningar tillsammans.

Jag har engagerat mig för att delta i kulturfrågor, men mycket annat inom regional utveckling avhandlades också. Inte minst frågor om jämställdhet och temat ”Equal Opportunities” lyftes fram.

Ett intressant samtal fördes också med engelsmannen Lee Saville som är verksam i Arad bland den romska befolkningen. Eftersom jag var i Arad kontaktade jag honom och bad om ett möte. I 22 år har han levt bland romerna och bland annat medverkat till att de alltmer börjar förstå vikten av skolgång. De har också tagit fram ett varumärke som heter DECE och som jag fick mer info om. Lee ska vara med på en konferens om romer i Sverige under våren där jag också ska delta.

Dagarna i Arad var berikande på många sätt. Jag använder ofta devisen ”Utan spaning – ingen aning” och menar att vi måste vara ute och möta andra människor för att ta del av den globala utvecklingen, men ibland också vara generösa och bistå med svensk kunskap och erfarenheter.

Skifte av kulturchef

 

Nu skiftar vi kulturchef i Västra Götalandsregionen. Staffan Rydén lämnar och Katti Hofflin tar över. Jag har haft den stora förmånen att få leda kulturnämnden där Staffan varit kulturchef denna mandatperioden. Han började under förra mandatperioden men då var jag inte engagerad i nämnden. Vi har haft ett mycket gott samarbete och han har utfört ett väldigt gott arbete med kulturutveckling i regionen. Inte alltid lätt, men genom god samverkan mellan tjänstepersoner och politiker har vi lyft vår position som region. Något vi är stolta över och många runt om i landet uppmärksammar. Staffan går nu i pension och vi har en formell avtackning i veckan.

Katti kommer senast från uppdraget som stadsbibliotekarie i Stockholm. Innan dess har hon haft flera jobb inom olika kulturverksamheter och vi är stolta över att hon tackade ja till vårt erbjudande att efterträda Staffan.

Att vara politiker är alltid att vara medborgarnas företrädare. Det innebär att vi fått ett förtroende att leda processer och ta ansvar för dem. Men vi är helt beroende av kompetenta tjänstepersoner. Vi har i Sverige byggt upp relationer med de som förser oss med underlag inför de beslut som vi ska fatta. Vi är helt beroende av deras sakkunskap, men självklart har vi en egen drivkraft och ambition med vad vi gör. Ibland krockar dessa två världar med varandra och då är det politikens beslut som gäller. Därför är det inte alltid lätt att vara anställd i offentlighetens tjänst.

När det gäller skifte av chefsuppdrag så är det vanligt att det blir en vakanssituation mellan den som avgår och den som tillträder. I vårt aktuella fall har Staffan och Katti kunnat gå bredvid varandra en månad. Det är en väldigt bra situation och i vårt fall har den fungerat utmärkt.

Nu ser vi fram emot ett gott samarbete med en ny chef och det hela har börjat väldigt bra.

Valrörelsen drar igång

Det skrivs texter, broschyrer utformas, foton tas, videofilmer spelas in, strategier tas fram och olika former av handlingsprogram. Det är ”back stage” hos Kristdemokraterna just nu. Mängder av arbeten pågår inför den stundande valrörelsen. Fokus är den 9 september då svenska folket ska avgöra vilka som ska representera dem i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och i riksdagen. Det är ett febrilt arbete just nu och många opinionsinstitut spanar också in valets viktigaste fråga. I dagsläget verkar sjukvården stå i fokus. Det känns bra för oss kristdemokrater eftersom den frågan är i partiets fokus nu. Mjuka frågor som vården, äldreomsorgen, att ta ansvar för den som kanske inte själv kan göra sin röst hörd, det är sådant som prioriteras av kristdemokraterna. Därför kallas vi också för alliansens sociala röst.

Som politiker vill man beskriva den vision som driver en, de förändringar som man vill uppnå, men det är inte så ofta man får tillfälle att utveckla sina tankar. Men under ett valår ges många sådana tillfällen. Därför lever vi upp då det blir val och kampanj.

Inför årets valrörelsen är det ännu svårt att överblicka hur kampanjerna ska ske. Vi vet att väldigt många läser inte längre sin lokala tryckta tidning och även om mediehusen anstränger sig för att vara digitala så är det svårare att nå väljarna genom de traditionella print-kanalerna. Därför söker alla politiska partier efter nya kommunikationskanaler. Sociala medier verkar få stor betydelse, men jag tror fortfarande på direktkommunikation, dvs tala med väljarna.

Nu förbereder vi oss och som kristdemokrat beskriver vi konkreta insatser inom fyra huvudområden:

  • Familjepolitiken – vi menar att familjen är samhällsgemenskapens främsta byggsten
  • Jobb – för att finansiera välfärden måste vi ha ett väl fungerande näringsliv
  • Vård och äldreomsorg – ett samhälle visar sin utvecklingsnivå hur man behandlar den som är sjuk eller äldre
  • Trygghet – man måste kunna lita på att polisen finns där, att läkaren finns där och att platsen på äldreboendet är säkrad

Inspirerande dagar i Jönköping

Årets Kommun- och Landstingspolitiska dagar i Jönköping blev mycket lyckade. Kristdemokraterna samlas varje år till dessa dagar för att fylla på med kunskap och energi. Massor med seminarier, föredrag, studiebesök och chans att knyta kontakter. Mycket av innehållet hade fokus på det kommande valet.