Ny livsmedelsstrategi är på plats

De politiska partierna har förhandlat fram ett dokument som beskriver en svenska livsmedelsstrategi. Det är bra och nödvändigt. Men att skriva papper och skaka hand räcker inte. Men det är en bra och ofta nödvändig start. Nästa steg är att det blir verkstad. Vi lever i en global värld där nationerna spelar mindre roll. Men om man tittar på handelsutbytet så är det en skillnad på många miljarder i vad vi exporterar och vad vi importerar. Det är på en mycket tydlig underskottsnivå, dvs vi importerar mer livsmedel än vad vi konsumerar.

Men de svenska bönderna är hotade av att vi köper, ofta sämre livsmedel, men billigare från andra länder. Det är därför som vi behöver en livsmedelsstrategi som betonar vikten av att vi stärker förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Sverige. Det finns en rad åtgärder för att svenska bönder ska ha produktionsförutsättningar så att de konkurrerar på jämlika villkor. Om svenska politiker höger skatten på drivmedel för fordon, eller ställer stora krav på kost och skötsel, men dessa ställs inte alls på andra länders bönder, ja då är det motiverat att vi kompenserar de svenska bönder.

Att vara bonde är tufft, slitsamt och förpliktigande. Ledigheterna blir få och kortvariga och man lever dygnet runt med sin anläggning. Tyvärr är det många bönder som kastar in handduken och ger upp sina drömmar om gården.

Politiker kan göra mycket. Men bönderna behövs för att skapa livsmedlen. Jag tror att den viktigaste makten ligger hos oss konsumenter. Om vi köper svenskproducerat och helst närodlat stå stärker i de svenska jordbruken. Makten ligger hos konsumenterna.

Satsa på gestaltning av offentlig miljö

Våra gemensamma rum – torg, gator, mötesplatser, parker, alléer – har stor betydelse för de intryck vi får av en stad men också hur vi upplever oss själva. Att gå förbi en vackert anlagd rabatt utanför ett resecentrum, bli inspirerad av en konstnärs uttryck genom ett konstverk, eller ta del av olika material på en husfasad är sådant som blir en del av att man befinner sig i det offentliga rummet. I Skövde har vi t ex i och utanför resecentrum konst som både väcker och inspirerar men också spännande arkitektur där blickfånget direkt då man kliver ut i det offentliga rummet faller på Hotell Billingen och Kulturhuset. Men där finns också många skulpturer och parker. Dessutom helt nyrenoverade hus som bidrar till en spännande stadsbild.
Ibland kan man göra det enkelt men ändå oerhört effektivt. Bilden ovan är något jag ser varje morgon då jag kliver av tåget i Vänersborg och ska till kontoret. I kanalen har man placerat en stor rund ljusinstallation som ser annorlunda ut varje dag beroende på vind, vågar, snö, is eller om det är gråmulet eller becksvart. Kommunen har också gjort om stensättningarna utmed kajkanten på ett inspirerande sätt. Till sommaren flyttar restaurangerna ut på gatan och det blir en helt annan miljö.
För mig känns det alltid inspirerande att få stanna till och ta del av hur en ”stad tänker”. Är den offentliga miljön inspirerande eller är det smutsigt, stökigt, nedskräpat och färg- och formlöst? I Västsverige ökar förståelsen för det som vi politiker kallar för ”gestaltad livsmiljö”. Till stor del handlar detta om att involvera kreativa personer som påverkar designen. Ingenjörerna kan funktionen, men när dessa två yrkesgrupper samspelar så kan det bli njutbara vandringar, eller personligen utmanande upplevelser, då vi flanerar i våra gemensamma rum.

Skövde har ett bra geografiskt läge

Efter några mötesfria dagar så är åter de organiserade mötena igång igen. Jag reser rätt mycket och då är det väldigt bra att bo i Skövde. Vänersborg är vår regionhuvudstad och där finns vi som har centrala uppdrag för Västra Götalandsregionen. Vårt regionfullmäktige sammanträder också där. För många är Göteborg en kommunikativt lättillgänglig ort och många möten förläggs dit. Om jag räknar dörr till dörr så tar det mig två timmar att resa från bostaden till kontoret i Vänersborg. Jag reser nästan alltid kollektivt och det innebär att jag får möjlighet att läsa och skriva ombord på tågen. Om jag tar snabbtåget så går det på en timma till Göteborg. Det är vanligt att jag är delar av dagen i Vänersborg, delar av dagen i Göteborg och resten i Skövde. Det brukar gå alldeles utmärkt med kollektivtrafiken. Regelbundet är jag också i Stockholm, åtminstone 3-4 dagar i månaden och det tar 2 timmar med snabbtågen. Detta innebär att Skövde är en väldigt bra utgångspunkt. Det märks också att många har köpt hus i trakten men pendlar dagligen till större städer. Och allt tyder på att kollektivtrafikresenärerna ökar. Dessutom kan man nästan alltid lita på att tågen går enligt tidtabell. Självklart inträffar det vissa problem men efter många år som resande kan jag säga att de flesta tågen går i tid.

God fortsättning

Vi har många olika hälsningsfraser. Så här års gillar jag uttrycket ”God fortsättning”. Det står för att man önskar gott framöver till någon. Det är inte säkert att man haft det gott tidigare, men nyårsönskningen är ju ”ett gott nytt år”. Det uttrycker man inför årsskiftet och nu några dagar senare fortsätter man med ”god fortsättning”. Att önska sina medmänniskor något gott kan aldrig ske för ofta. Varje dag blir vi påminda om ondskans olika uttryck. I dag har jag sett en film där en person kör in en lastbil i en folksamling i Jerusalem. Detta är något fasansfullt och vi minns de tidigare händelserna i Frankrike och Tyskland. Att överhuvudtaget komma på idén att göra in i en folkskara är absurd och avskyvärd. Vi litar på varandra och därför så har vi inte barriärer mellan gator och torg eller gator och gångstråk. Hela vårt samhälle bygger på vissa överenskomna regler. Lastbilar kör på särskilt anvisade vägar och där kommer de inte i kontakt med fotgängare. Om en fotgängare ska krossa en väg så sker det under särskilda omständigheter. Dagens terrorattack i Israel är bara en i raden av hemskheter. En positiv motkraft är därför att vi önskar varandra något gott. Det kostar inte särskilt mycket men värmer rejält. Utmana dig själv med att bli en som önskar andra gott.