Kulturen berikar

Ordet kultur kan användas på många sätt. Ibland har det mer fokus på det som handlar om konst och då kanske man till och med talar om de sköna konsterna. Förr använde man ordet utsmyckning då det handlade om offentlig konst. Idén var att den skulle ge ”skönhet” men numera talar man mer om gestaltning. Att en konstnär får ge sitt perspektiv och att betraktaren sedan gör sin tolkning.

Men grundidén med kultur är odling. Att odla den inre människan. Att berika individen. Att ge kunskap men också upplevelser. Att vrida och vända på saker. Att ge reflektion. Helt enkelt att tänka lite annorlunda.

Ibland ser vi en bild. Vi iakttar och går där ifrån. Ibland fastnar bilden av någon anledning. Kanske upprör den eller behagar, men den väcker någon reaktion inom oss.

Kultur är ett slags samhälleligt kitt som ger oss gemensamma referensramar, något som förenar oss, som binder samman. Ett hållbart och gemensamt samhälle behöver värden som delas. Om vi inte kan komma överens blir det lätt anarki och om var och en alltid ska få sin vilja igenom fungerar ofta inte ett samhälle. Vi måst göra vissa gemensamma överenskommelser. Vi är överens om att köra till höger på vägen, men under bilismens introduktion och under rätt många år körde vi till vänster. Alla inser att det är mer praktiskt att vi är överens. Men valet av bil är upp till var och en. Men vi har också kommit överens om vissa maximala hastighetsregler.

När individen möter konst och kultur och blir berikad sprider detta sig. En individ som stärks i sin inre människa påverkar sin omgivning. Samhället – vi alla tillsammans – blir stärkta då individer ”odlar”. Därför gillar jag kultur och verkar som kulturpolitiker. Jag tror att kultur är bra för samhällets utveckling.

Glädje av fåglar

Det har gått åt många kilo fågelfrö i vinter. Vi gillar att ha småfåglarna alldeles utanför vårt köksfönster och vi har under många frukostpass glatt oss över fåglarna som finns där. Vid vissa tillfällen väldigt många. Förra veckan sa vi att det är dags att ta ner fågelmataren då våren nalkades. Men igår så låg det ett snötäcke och jag fyllde upp med frön igen. De åts upp under dagen och nu är det dags för en ny omgång. Vi trodde att fåglarna skulle hitta mat och det gör de så snart det blir lite varmare, men det verkar som att de uppskattar det som erbjuds.

Att sitta och betrakta fåglar kan nog tyckas vara en lyxtillvaro, men jag tror att vi behöver tillfällen av vila och rekreation, ibland också njutning. Jag tycker att det är tillfredsställande att iaktta fåglarna. Nu har också deras sång ökat rejält. Våren är i antågande och det är så oerhört vackert att lyssna till dem. Jag har också införskaffat ett antal böcker för att kunna identifiera vilka fåglar som finns i vår närhet. Detta är inte min starka sida, men några kan jag pricka in.

De flesta som kommer till vårt radhusområde är småfåglar, men vi har även haft besök av några större fåglar. Då inser man den enorma kamp som råder mellan de små och de större.

För mig är det en stor tillfredsställelse att äta frukost och se och lyssna till småfåglarna i trädgården. Ibland är det de små upplevelserna som bidrar till det goda livet. För mig som kristen är det skapade så fascinerande och iakttagelserna om naturen blir också en andlig påminnelse. Jesus själv använde också bilden av fåglar och påminde om att vi inte ska bekymra oss över vardagens utmaningar och uppmanade oss att se på fåglarna.

Gestaltade livsmiljöer

Tänk dig att alla hus är gråa. Alla lyktstolpar ser likadana ut. All markbeläggning är asfalt. Hemma hänger inga tavlor på väggarna. Inga fotografier. Ur högtalarna hörs ingen musik. Hyllorna har varken böcker eller glas. Inga dukar på bordet. Alla har likadana kläder. Helt enkelt ett samhälle utan färg och form. Alltså ett samhälle utan konst, konsthantverk och kultur. Det skulle betecknas som ett fattigt samhälle.

Vi talar om gestaltade livsmiljöer och vikten av en god gestaltning. Att föra in god arkitektur, bild och formgivning, och se till att våra offentliga miljöer blir inspirerande framstår som allt viktigare. Våra livsmiljöer är de platser där vi lever och verkar. Våra offentliga rum är allas angelägenhet.

Att designa det offentliga livet så att det blir tryggt, inbjudande och samlande framstår som självklart, men tyvärr är det inte alltid så. I Skövde har vi nyligen genomfört trygghetsvandringar som innebär gemensam spaning. Då har vi tillsammans konstaterat att en lampa är bra. Men om den är gestaltad på ett intressant sätt fyller den även en estetisk funktion.

Jag hoppas på en stor förändring av det centrum där jag bor. Det var säkert någon expert som anlitades för några år sedan. Nu har områdesutvecklaren bjudit in invånarna som själva fått föreslå hur deras centrum ska se ut framöver.

Jag gläd över att någon inser att några blommor som öser färg över det gråa torget är ett bidrag till en gestaltning av livsmiljön. När jag väntar på en ombyggnad så gläds jag i alla fall över färgprakten som just nu lyser över torget.

Kulturting i Västra Götaland

KulturtingVG2017 blev lyckat. Närmare 300 personer mötte upp för inspiration, kunskap och dialog. Kulturnämnden stod som inbjudare tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet. Under dagen var det många som medverkade och gav olika inspel kring kultur och kulturutveckling. Några föreläsningar var i storsamling men flera valbara seminarier genomfördes också.

Att mötas under en dag för att lära känna varandra, utbyta idéer och stärkas i sitt uppdrag var tanken med att vi anordnade dagen.

Vi hade också en mycket intressant reflektion, via Skype, från Linda Zackrison, som är kulturråd i USA. Hon beskrev läget efter det att Trump varit vid makten några månader och fortsatt det han sa under valrörelsen, nämligen att de statliga anslagen till kultur ska skäras ned. Eller helt enkelt upphöra. Detta har å andra sidan satt igång många processer bland kulturarbetare och vi får se vad kongressen sedan säger om statliga anslag.

Vi kommer nu att utvärdera dagen och se vilket intresse som finns att anordna något liknande framöver. Nästa år kommer kultursverige att mötas i Eskilstuna 7-10 feb på Folk och Kultur som många hoppas ska bli ett stort event som skapar genomslag för svensk kulturpolitik. Kanske ska vi samordna våra insatser dit eller också genomföra ett antal regionala kulturting/konvent som komplement. Vi funderar nu hur många kulturkonferenser som ska anordnas. Många av oss uppskattar också SKLs årliga konferens, men tre liknande konferenser per år är kanske att ta i.

Kulturtinget gav mersmak och västsvenska kulturpolitiker och tjänstepersoner, kulturaktörer och intresserade har behov av att mötas. Min paroll under dagen, var som jag brukar säga, vi måste arbeta tillsammans.