Glädje i att slöjda

Den här artikeln handlar om Rännelanda och slöjd. När jag läste blev den jag väldigt glad. Idén med slöjdgrupper är något som jag tror på. Att barn, gärna vuxna också, får möjligheten att lära sig mer om hantverk och slöjd, är något som jag gillar.

Under flera år har jag varit vice ordförande för den svenska myndighet som hanterar slöjdfrågorna, Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Genom det uppdraget har jag mött många slöjdare och strävat efter att verka för en utbredning av slöjd i Sverige.

Nu driver jag frågorna utifrån den plattform som jag har i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Jag har vid många tillfällen talat om slöjdens utveckling och tagit många tillfällen i akt att förespråka slöjd som ett ämne i kulturskolan. (Jag har också ett annat ämnesförslag och det är kulturarvet). Barn får möta slöjd i skolan och det är väldigt bra, men bör också få möjligheten att utveckla det på sin fritid. Att arbeta med sina händer, att skapa, och dessutom ofta kunna använda det man själv åstadkommit är en stor upplevelse. Men det innebär också att barn lär sig om material, om miljö, om kretsloppstänkande, helt enkelt lär sig om vår miljö.

I vårt konsumtionssamhälle där mycket är ”slit och släng” är det fantastiskt att kunna servera salladen på bordet med bestick som morfar gjorde eller röra om i grytan med en slev som tidigare generationer använt. Snacka om kulturarv genom slöjden.

Kulturnämnden i VGR har i år ställt en miljon kronor till förfogande för slöjdgrupper, slöjdläger etc. Idén är att hemslöjdsorganisationer ska verka för att många barn, men gärna även vuxna, får känna glädje i slöjdandet.

Om människovärdet

Den här filmen är en i en serie av kristdemokratiska värderingar. Jag har fått några ”mothugg” på den. Det jag uttrycker betraktas så allmänt att ”alla” ställer upp på det. Men så är det tyvärr inte. Det är just människovärdet som är under stark attack. Igår lyssnade jag till organisationen Love & Hope som stöttar barn som varit inblandade i barnsexhandel. Man räknar med över 40 miljoner slavar i världen. Grunden för detta moderna slaveri är att man saknar respekt för människovärdet.

Även i vårt land kränks dagligen personer. Dessutom anser vissa att det finns egenskaper som gör att man har olika värde. Skönhetsvärdet är ett sådant. Om man är snygg har man ett högre värde än de som inte har vackra drag. Likaså kan en del betrakta en rik som mer värd. Eller att man talar om ett sorteringssamhälle i termer av ”vi och dom”. Då är oftast en vit, medelålders man, att anse som mer värdefull.

Så visst finns det anledning att försvara människovärdet. Det kommer jag att fortsätta med.

Alla människor har ett lika värde. Men också ett absolut och unikt värde. Ingen är den andre lik. Det finns politiska partier som betonar människans produktionsvärde. Ju mer du producerar desto större är du som tillgång för samhället.

Kristdemokraterna står för ett annat värde – människans egenvärde.

Rådgivande medlemsomröstning

Nu pågår en rådgivande medlemsomröstning. Jag kandiderar till regionfullmäktige och riksdagen och ber om din röst. På den här hemsidan kan du läsa lite mer om mig, mina erfarenheter och vad jag brinner för att förändra framöver. Bilden ovan illustrerar några av mina fritidsintressen; umgås med familjen och leva ”torparliv”. Men mesta tiden lägger jag på politiken.
Jag har under många år fått förtroende att ha ledande roller i politiken. Jag har därmed skaffat mig erfarenhet, kunskap och lärt mig det politiska hantverket. Då jag haft ledande uppdrag har det också inneburit att jag hanterat många roller, inte minst en stor vana att tala och representera. En fördel för mig har varit att jag är tvåspråkig och därför också haft lätt att engagera mig internationellt. Du kan gå in på en flik ovan och läsa mer om mina erfarenheter.

I första hand kandiderar jag för att bli regionråd i Västra Götalandsregionen. Vi har inlett ett stort förändringsarbete inom hälso- och sjukvården och där vill jag vara med även framöver. Denna mandatperiod har jag arbetat med kulturfrågor i huvudsak och fått ett mycket stort gensvar för mina insatser. Vi har flyttat fram våra positioner rejält inom kulturen. Detta sporrar mig inför framtiden då mycket jobb återstår.

För några år sedan var det min ambition att kandidera till riksdagen. Jag gjorde inte det för att jag tyckte att vår riksdagsledamot Holger Gustafsson gjorde ett mycket gott jobb. Jag ville inte konkurrera då. Nu har jag flera uppmanat mig att kandidera till riksdagen och jag står till förfogande. Det är nu medlemsomröstningen som avgör om jag ska kandidera till riksdagen.

En rådgivande medlemsomröstning sker bland medlemmar i Kristdemokraterna. Om du inte är medlem så kan du kanske påverka någon medlem att delta i valet.

Vi är rätt många som vill vara med på listorna. Vi ser gärna en mångfald av personer, så att vi är olika åldrar, kön, svenskfödda eller utlandsfödda, stadsbor och landsbygdsboende etc. Men listorna måste rangordnas. Jag är beredd att satsa heltid på politik framöver. Hittills har jag aldrig haft ett heltidsuppdrag utan varit deltidspolitiker. Den här mandatperioden har jag 60% årsarvodering men valde ändå att ta tjänstledigt på 100%. Nu har jag kombinerat kommunala och regionala uppdrag. Framöver vill jag helst få fokusera på ett område.

Det är nu medlemmarna som avgör vilka som ska representera Kristdemokraterna framöver. Jag står till förfogande och ber om din röst!

Vi vill ha din röst

I september 2018 är det val. Då ska 349 svenska riksdagsledamöter väljas, 149 regionfullmäktigeledamöter och i Skövde 61 ledamöter till kommunfullmäktige.

Jag är en av många som kandiderar. Liksom Isabelle Waldenvik. Inför valet har vi skapat en Youtubekanal där vi, via video, delar med oss av olika tankar. Dessa filmer finns också på kristdemokraternas facebooksida. Den når du via www.facebook.se/kdskovde

Ett val sker vid ett tillfälle, på valdagen, men pågår under en längre tid. Först så sker en nominering. Då kan alla vända sig till partiets nomineringskommitté och framföra förslag på vilka som man vill se på en valsedel. Sedan sker en omröstning inom partiet. Bland oss kristdemokrater kallar vi det för en rådgivande medlemsomröstning. Den äger rum nu i maj. Alla som är medlemmar får vara med och rösta på sin kandidat. Den omröstningen är inte avgörande, men vägledande. Nästa fas är sedan fastställandet av valsedlarna. Då handlar det om vilka personer och i vilken ordning som man listas på en valsedel. Sedan startar kampanjen och då vänder politikerna sig till väljarna och berättar om vad de vill åstadkomma. Sedan kommer valdagen och då har väljarna all makt.

Jag har nu, liksom Isabelle, blivit nominerad. Läsa gärna på våra hemsidor, sociala medier, debattinlägg i tidningar vad vi står får och se gärna på våra videoinspelningar. Vi kallar dem Dialog.