Vi förbereder för val

I september 2018 är det val. De flesta väljare brukar känna av detta alldeles i närheten av valdagen. För oss som är verksamma inom de politiska partierna så är det full fart med valberedelserna. Nu ska våra valprogram skrivas, annonser bokas, strategier tas fram och mängder av planeringar inför valet. En av de stora frågorna just i dagarna är hur de olika valsedlarna ska se ut. Det är ett arbete som ser lite olika ut i partierna men för oss Kristdemokrater är det snart dags att fastställa listorna till riksdagen och regionen. Jag har meddelat mina partikamrater att jag gärna är med ännu en gång i regionen. Jag har uttryckt att jag satsar i så fall på en topposition, nämligen att bli regionråd. Men jag har också ett stöd för att kandidera till riksdagen. Vi får se vad partiets medlemmar anser. Den 25 nov ska våra listor fastställas.

Jag har varit med i rätt många valkampanjer. Det är spännande tider särskilt med tanke på att intresset för politiken ökar under en valrörelse. Väljarna vill ställa frågor och försöka att finna det parti som bäst motsvarar deras framtida förväntningar. Så här mitt under en mandatperiod är vi tyvärr inte så efterfrågade som politiker. Jag är gärna ute och möter olika grupper. I mitt uppdrag som kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen har jag den stora förmånen att regelbundet ”stå på scen” och möta en publik. Under ett år möter jag många personer och då det gäller kulturpolitik har jag stora möjligheter att förmedla vad jag menar är de viktiga frågorna. Men som regionpolitiker är de stora frågorna inom hälso- och sjukvård. Här pågår det stora förändringar och det känns väldigt angeläget att förankra detta bland invånarna. Vi deltar mycket gärna i olika sammanhang där vi kan beskriva vad vi vill med den framtida hälso- och sjukvården. Som kristdemokrat framstår begreppet #välfärdslöftet som något angeläget. Att man kan måla upp problem inom vård och omsorg har inte gått någon förbi, men väljarna vill ha lösningar på problemen. Det är därför som vi kristdemokrater nu tar oss an hälso- och sjukvårdsfrågorna med ny kraft. Fler händer i vården, fler vårdplatser, mindre köer, ökad tillgänglighet är konkreta områden som vi arbetar med.

Bilden ovan är från en planeringskväll då kristdemokratiska politiker var samlade i Göteborg. Peter Kullgren, som arbetar centralt i partiet med bl a valplanering, inspirerade och gav konkreta tips och idéer inför framtagandet av valprogram. Vi har många duktiga förmågor inom partiet, vi vässar vår politik, tar fram ett antal affisch-frågor och försöker att förbereda oss så väl vi kan. Snart tar vi oss an valrörelsen. Vårt mål är att kristdemokraternas inflytande ska öka i riksdagen, regionen och i våra kommuner. Därför ber vi väljarna om stöd!

När konsten berör

Jag går ofta på konstutställningar. Att möta konst och gärna konstnärer är berikande. Vi lever i en kultur med ett enormt bildflöde och sinnesintrycken är så enormt många att vi ibland inte kan överblicka dem, men vet ändå att vi sett ett antal bilder. Vår visuella perception verkar vara så utformad att vi inte tar till oss vissa bilder. Detta kallas vi ofta för selektiv perception och innebär att vi ser det vi ser. Jag får ofta olika typer av enkäter och förfrågningar. Det kan t ex handla om jag uppmärksammat vissa annonser. När jag får frågan om jag sett en viss annons så kan jag svara ja, men när jag får se den känner jag igen den. Men den har liksom bara passerat. Reklamskyltarna utmed vägar och på hus är många och även om jag sett dem via bussens fönster kan jag inte påminna mig om att de registrerats inom mig. Det är nog därför som reklam egentligen betyder upprepa. Det är en slags nötande av ett viss budskap som sker via reklam.

Då det gäller konst så finns det många olika slags bilder. Ibland så fastnar man för en viss bild. Kanske kan man kalla detta för bilder och konstbilder. Vissa bilder ger ett särskilt tilltal. En konstnärs sätt att behandla ett visst tema eller uttryck kan dröja sig kvar på min näthinna under lång tid, medan andra bilder minns jag inte ens att jag sett.

Igår var en dag då jag såg många olika slags bilder. På Galleri Lucifer finns en utställning med serieskapare från Skaraborg. Hemåt heter den och är ett antal olika bilder, men alla är skapade av skaraborgare. Några av dem berörda mig, andra betraktade jag bara lite översiktligt. På Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad finns en avdelning där medlemmarna ställer ut sin konst. Även här fastnade jag för vissa grafiska blad, de berörde och skapade en känsla av att dem skulle jag vilja ha på väggen därhemma, medan andra var mer av slaget en bild bland andra bilder. Kanske handlar detta om verkshöjd. Dvs att konstnären har laddat något i sitt verk som gör det unikt. Och då särskilt unikt för mig, ett personligt berörande. Medan andra personer har helt andra upplevelser. Det som då är mycket intressant och berikande är när vi samtalar om våra olika uppfattningar om konsten.

Jag har valt att engagera mig inom kulturpolitiken. Då får man möta många intressanta personer som arbetar med väldigt olika uttryck. Men alla har det gemensamt att de med sin konst vill förmedla något, överföra tankar och ideer, helt enkelt medverka till andra människors utveckling.

Att gå på konstutställningar är utvecklande och berörande. Särskilt stort är det att få höra konstnärernas egna berättelser om sina verk. Jag är både stolt och glad att Västra Götalandsregionens politiker möjliggör att vi får redskap för att stötta konstnärerna i deras ambition att utveckla samhället och dess invånare.

Engagera dig politiskt

Det är ansvarsfullt att vara förtroendevald. Men det är också väldigt berikande. Man får helt enkelt vara med om så väldigt många olika frågor. Denna mandatperiod har jag förmånen att få vara med både i en kommunledning (kommunstyrelsen i Skövde) och en landstings/regionledning (regionstyrelsen Västra Götalandsregionen). Många beslut som ska fattas är komplexa och kräver många överväganden och bedömningar. Till vårt förfogande har vi anställda som är experter inom sina områden som förser oss med underlag.

En vanlig vecka stöter jag på mängder av olika frågor. Vid varje tillfälle växer min kunskap och under några år har man fått en stor kunskapsbas. Ibland är det väldigt bra att det kommer in nya perspektiv och ibland behövs erfarenhet. Därför har vi rätt breda och stora ledningar (regionstyrelsen består av 15 råd och 15 regionrådsersättare). Det innebär att vi är 30 personer som deltar i samtalen. Alla har olika erfarenheter, bakgrund men också olika politiska utgångspunkter. Ordförandens roll blir då att leda styrelsen fram till ett gemensamt beslut. I de flesta fall kommer vi överens och i de andra fallen så röstar vi.

Nu pågår rekrytering till politiska poster inför nästa mandatperiod. Alla partier ser sig om efter nya personer och så gör även Kristdemokraterna. Vi har många. väldigt duktiga politiker, men arbetar alltid med att det ska ske en växling av politikerna. Det är ett förtroendeuppdrag att vara politiker och helst kallar jag mig förtroendevald. Det är alltså inget yrke, ingen karriär och man får heller ingen lön. Ersättningar sker i form av arvoden och kompensation för utebliven lön. Vissa anser att politiker har för höga arvoden andra anser att de låga arvodena gör att flera avstår då de skulle förlora ekonomiskt att hoppa av sina karriärer.

Kanske har du funderat över ett engagemang? Välkommen att kontakta oss!

Kandidater vaskas fram

I september 2018 är det val. Ofta brukar inte väljarna märka av så mycket förrän själva valrörelsen drar igång. Men inom partierna är det full fart. Valprogrammen ska tas fram, material ska beställas, strategier slipas och bokningar av annonser sker. För Kristdemokraterna har detta pågått en längre tid och vi rustar oss för att kampanja. På den nationella nivån visar opinionsundersökningarna att de flesta väljare hellre lägger sin röst på ett annat parti. Genom att presentera en politik som bygger på vård, omsorg och trygghet vill vi be om väljarnas förtroende.

Just nu pågår en intensiv process med att ta fram valsedlar. Den 25 nov ska Kristdemokraterna i Skaraborg ta ställning till listan inför region- respektive riksdagsvalet. I första hand arbetar nomineringskommittén med att ta fram en lista som brett representerar partiet. Det innebär att man vill ha både unga och äldre, män och kvinnor, stadsbor och glesbygdsboende, födda i Sverige och födda utomlands, dvs en mångfald av människor på listorna.

En rådgivande medlemsomröstning har ägt rum och häromkvällen var det utfrågning av de personer som fått flest röster i provvalet. Det blev mer en allmän diskussion om kristdemokratiska politik, i ett samspel mellan de närvarande medlemmarna och oss som kandidater.

Jag har förmånen att ha ett högt förtroende bland våra medlemmar och i dagsläget samtalar nomineringskommittén om placering på listorna. Under flera år har jag haft förmånen att vara ”första-namn” och det brukar innebära att man står i spetsen för valrörelsen. De tidigare valkampanjerna har inneburit ett intensivt arbete med att möta väljare, delta i debatter, skriva inlägg och försöka vara synlig i alla möjliga sammanhang. Jag stortrivs med den rollen, men om det blir så även nästa val återstår att se. Under alla omständigheter ska jag göra en aktiv insats för partiet oavsett var jag själv handlar på listorna. Jag arbetar med devisen ”Laget före Jaget” och menar att politik alltid är ett lagarbete. Men ett lag behöver också en lagledare och min ambition är att kandidera för Kristdemokraterna i Skaraborg och erövra en plats i regionfullmäktige. Samtidigt pågår en diskussion om jag ska kandidera till riksdagen. Det är upp till partiet att avgöra. Jag står till förfogande.