• Vi längtar efter gemenskap

    Alla längtar efter gemenskap. En av våra stora utmaningar är den ofrivilliga ensamheten. Här krävs motdrag. Vi vill skapa en samhällsgemenskap. Några tankar om detta på min blogg.