JA till alkoholstopp inför operation

Kristdemokraternas förslag att införa alkoholstopp, inför planerad operation, röstades igår igenom av regionfullmäktige. En säker hälso- och sjukvård är en grundsten i allt kvalitetsarbete och innebär att vårdskador skall förhindras genom aktivt riskförebyggande. Patientsäkerhetsarbetet för opererande specialiteter har ofta fokuserat på teknik, organisation och rutiner inom den egna verksamheten. Allt fler studier visar dock på alkoholens betydelse för operationskomplikationer.

Under de senaste 15 åren har välgjorda studier publicerats, vilka kunnat visa alkoholkonsumtionens betydelse, även vid lägre konsumtionsnivåer. År 2012 kom en studie av effekten av preoperativ alkoholintervention på operationskomplikationer. Slutsatsen i rapporten är att högkonsumerande patienter som fick hjälp att minska sin alkoholkonsumtion under 4 – 8 veckor före operationen utvecklade signifikant färre postoperativa komplikationer. Jämfört med kontrollgruppen var minskningen cirka 70 procent. Riskreduktionen vid alkoholfrihet är alltså så betydande att det bör vara rekommendationen vid de flesta planerade operationer.

 – Det är glädjande att Region Östergötland tar frågan på allvar och inför rutiner för alkoholstopp. Det har med tiden blivit alltmer uppenbart att alkohol ökar risken för komplikationer efter operation och att den alkoholmängd som påverkar är mindre än man tidigare trott, säger Stefan Redéen, motionär, ledamot i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av de sjukhus som har infört alkoholstopp inför planerade operationer. Liknande satsningar har tidigare gjorts vid Skåne universitetssjukhus i Malmö och på Visby lasarett. Även Region Jönköping arbetar med rutiner kring alkoholfria operationer. Nu sällar sig alltså även Region Östergötland till dessa.

– Allt fler sjukhus genomför alkoholstopp inför operation, för att minska riskerna och få en så god läkning som möjligt, avslutar Anders Eksmo, medmotionär, ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen.

För ytterligare kommentarer:
Stefan Redéen (KD), 0702-34 26 39
Anders Eksmo (KD), 0708-33 34 33


Underskotten skenar i vården – oppositionen kräver extern analys


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 49


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 48


Läs mer

Kristdemokraternas regionkandidater klara


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 47


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 46


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 45


Läs mer

Stora brister i tillgänglighet till psykiatrin kräver tillfällig lösning


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 44


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 43


Läs mer