Brinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)

Hej världen!

Hej världen!

Välkommen till en alldeles nyskapad webbplats hos Kristdemokraterna. Detta är ett första testinlägg. Den nya webbplatsen uppdateras med hjälp av WordPress. Information har skickats per e-post. Om du har frågor kontakta helpdesk@kristdemokraterna.se

Ella Bohlin föreslås ta över som landstingsråd

Ella Bohlin föreslås ta över som landstingsråd

Pressbild Ella Bohlin Foto Kristdemokraterna

Pressmeddelande
Stockholm den 5 november 2013

Nu föreslås Ella Bohlin ta över som Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm efter Stig Nyman. Hon placeras av nomineringskommittéerna som toppnamn för landstingsvalet 2014, följd av Eva Lannerö och Karl Henriksson.

– Jag är enormt tacksam för förtroendet att bli föreslagen att vara med och lyfta fram Kristdemokraternas sjukvårdspolitik i Stockholm. Det här innebär stora möjligheter att arbeta för förbättringar när det gäller exempelvis barnmorskornas situation och specialistsjukvården. Jag vill också utöka vårdvalet och förbättra barn- och ungdomspsykiatrin, säger Ella Bohlin.

Kristdemokraternas nuvarande landstingsråd Stig Nyman har avböjt omval efter att ha varit landstingspolitiker i 23 år. Nomineringskommittéerna för Stockholms län och Stockholms stad har enats om förslaget på nytt toppnamn efter provval, intervjuer och diskussioner.

– Ella Bohlin är en mycket rutinerad politiker samtidigt som hon med sina 34 år kommer att bidra till en tydlig föryngring. Hon har högt förtroende i partiet och kommer att föra med sig stor entusiasm till Stockholms läns landsting, säger Anders Broberg, ordförande för Stockholms stads nomineringskommitté.

Eva Lannerö, ordförande för patientnämnden, och Karl Henriksson, ordförande för trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning, har båda lång erfarenhet från Stockholms läns landsting.

– Vi har arbetat för att sätta ihop ett bra team inför nästa mandatperiod. Förutom Ella Bohlin kommer Eva Lannerö, med stort kunnande utifrån sin erfarenhet som barnläkare, att bidra med stor kompetens i sjukvårdsfrågorna. Karl Henriksson har som kunnig trafikpolitiker tunga uppdrag redan i dag. Han arbetar engagerat för en modern, utvecklad kollektivtrafik och vill minska trängseln i tunnelbanan genom en kraftig utbyggnad av tunnelbanan och sänkta priser i lågtrafik. Vi är glada över att kunna förnya med mycket erfarna personer efter att Stig Nyman har avböjt omval, säger Janne Stefanson, ordförande för Stockholms läns nomineringskommitté.

 

Fakta:

– Ella Bohlin är född 1979, gift och har två barn. Hon har varit engagerad för Kristdemokraterna sedan 1994, var ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 2005–2008 och var Kristdemokraternas förstanamn till Europaparlamentsvalet 2009. I dag arbetar hon som politiskt sakkunnig på statsrådsberedningens samordningskansli. Hon sitter i utbildningsnämnden och i distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Stockholms stad.

– Landstingsvalet i Stockholms län är indelat i tolv valkretsar. Nomineringskommittéerna har enats om att de sex första namnen ska vara gemensamma på alla tolv valsedlarna. Ombuden på nomineringsstämman den 23 november bestämmer slutligen hur valsedlarna ska se ut.

 

För mer information:
Anders Broberg (KD)
Ordförande, Stockholms stads nomineringskommitté
076-12 30 218

Janne Stefanson (KD)
Ordförande, Stockholms läns nomineringskommitté
0765-27 25 85