• Börja leverera förslag på hur vården ska skyddas

    Regeringen har i ljuset av den tuffa ekonomin beslutat att stötta Region Stockholm med över 1,2 miljarder. Kristdemokraterna i regionen tar nu steg för att stärka vården. Vi väntar spänt på besked från styret och Aida Hadzialic (S) hur de tänker använda regeringens medel. Det är dags att ta på sig ledartröjan och agera!
    – Kristdemokraterna föreslår en 2 % ökning av ersättningen för primärvårdens mottagningar (kostnad: 150 miljoner kronor).
    – Vi vill se en förstärkning på närmare 200 miljoner kronor till ASIH (den avancerade sjukvården i hemmet) för att avlasta sjukhusen.
    – Vi vill också förstärka akutsjukhusen med över 610 miljoner kronor.
    Skriver med Edvin Bernhardsson och Carl-Johan Schiller i Dagens medicin. Länk 🔗: ”Försumma inte miljardstödet från regeringen” – Dagens Medicin