• Världshälsodagen 7 april

    Den 7 april hyllas WHO:s grundande (1948) och global hälsa lyfts fram.
    Visste du att efter rent vatten är vaccinationer det mest effektiva sättet att främja folkhälsan? Idag vill vi Kristdemokrater därför betona vikten av ett strukturerat äldrevaccinationsprogram. Barnvaccinationsprogrammet har visat sig vara oerhört effektivt och vi vill nu införa ett liknande för äldre i regionen.
    Äldres hälsa var i fokus under pandemin, men dessa frågor har nu återigen hamnat långt ner på prioriteringslistan. Det vill Kristdemokraterna ändra på.
    Läs mer om vårt förslag i Senioren – 🔗länk: Inför vaccinationsprogram för äldre – Senioren