• Seger!

  En samlad opposition räddade intensivvårdsrehab på Remeo!
  Idag har en samlad opposition (KD, M, L, V, SD) röstat för samma förslag och räddar därmed kvar den unika intensivvårdsrehabiliteringen i Region Stockholm som riskerade att försvinna på grund av styrets (S, C och MP) sparbeting. Frågan om att rädda kvar intensivvårdsrehabiliteringen var uppe till behandling på en extra hälso- och sjukvårdsnämnd. Akutsjukhusen har av ekonomiska skäl haft svårt att skicka vidare patienter på intensivvårdsrehabilitering, eftersom det avsevärt belastat sjukhusens ekonomi.
  -Styrets snäva budgetramar har lett till att sjukhusen inte klarar av att skicka svårt sjuka intensivvårdspatienter på nödvändig rehabilitering. Idag har vi satt ner foten. Det är framförallt en seger för patienterna säger Désirée Pethrus, oppositionsregionråd (KD).
  Remeokliniken, som idag bedriver intensivvårdsrehabiliteringen, är en svensk vårdinnovation för långvarigt kritiskt sjuka och patienter med behov av avancerat andningsstöd. Remeo är en i Sverige helt unik vårdform och den enda i sitt slag.
  Klinikens intensivvårdsrehabilitering ingår även i Region Stockholms samlade intensivvårdskapacitet och utgör cirka en tiondel av totala kapaciteten i regionen.
  Regeringen har nyligen aviserat att man skjuter till drygt 1,2 miljarder kronor till regionen i den statliga vårändringsbudgeten. KD menar att intensivvårdrehabiliteringen kan finansieras med dessa medel tills en mer permanent lösning har uppnåtts inom regionen.