Tyresö Bostäder bygger Temyntan

Tyresö Bostäder bygger för fullt. Sedan tidigare är bygget av 200 lägenheter i Hasselbacken igång. Inflyttning 2018-2019.

Bilden ovan visar att nu är även bygget av 140 lägenheter i Temyntan igång. Området är beläget mellan Njupkärrsvägen, Örtstigen och Bergfotensvängen. Eftersom det är s.k. SABO-hus är de färdigprojekterade vid upphandlingen vilket ger lägre produktionskostnader. Lägre produktionskostnader ger lägre hyror. Inflyttning under första halvåret 2018.

Leif Kennerberg

Ordf. Tyresö Bostäder

Gamla äldreboenden ersätts med nya

 

Här hittar du pressmeddelandet som pdf: Gamla äldreboenden ersätts med nya

P R E S S M E D D E L A N D E

Alliansen i Tyresö (M), (L), (C), (KD)

2017-08-22

Gamla äldreboenden ersätts med nya

Utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden i Tyresö sker i en sådan takt att kommunen nu planerar att ersätta de äldsta byggnaderna. När detta är klart kommer alla vård- och omsorgsboenden för äldre att vara öppnade på 2000-talet.

Inte mindre än fyra nya vård- och omsorgsboenden öppnar i Tyresö under de kommande 3-4 åren, vilket är en fördubbling av den nuvarande kapaciteten. Till grund för planeringen ligger beräkningar på att behoven av äldreomsorgsplatser skulle öka kraftigt, men hittills har ökningen varit måttlig. Istället ger det utrymme för att undvika dyra renoveringar och ersätta gamla lokaler med nya. Den äldsta delen av Björkbacken är byggd på 60-talet och Ängsgården är byggd på 90-talet.

-Det är med blandade känslor vi tar det här beslutet. Det finns så mycket historia inom dessa väggar. Det finns medarbetare som har arbetat i 20 år på Björkbacken och brinner för sitt uppdrag. Ändå är det här rätt beslut att ta att nu byta ut gamla lägenheter mot nya, säger Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande.

Sedan ett par år har det funnits osäkerhet kring vård- och omsorgsboendet Björkbackens framtid efter att Arbetsmiljöverket har hittat brister i den fysiska arbetsmiljön på äldreboendet. Att åtgärda dessa beräknas kosta 35 mkr. Istället ska Björkbacken ersättas i två etapper, dels av Basilikan på Farmarstigen som öppnar i vår och där även platserna på Ängsgården inryms. I det andra steget flyttas återstående platser till ett planerat vård- och omsorgsboende i norra Tyresö centrum som öppnar år 2020. Det senare planeras att drivas i kommunal regi.

-Vi håller på att ta fram en affärsplan för kommunal drift som underlag för beslut om driftsform, säger Andreas Jonsson.

Förslaget möjliggör dessutom att bygget av den nya skolan i Fornudden kan påbörjas tidigare än planerat.

Nya vård- och omsorgsboenden för äldre

Basilikan, Farmarstigen 2018
Norra Tyresö Centrum 2020
Fornudden ca 2020
Tyresö Strand ca 2020

För mer information:

Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande, tel. 070 – 488 92 43

Politisk sekreterare
Robert Skölin (M), tel. 070 – 488 95 47