Tyresö Bostäder bygger Temyntan

Tyresö Bostäder bygger för fullt. Sedan tidigare är bygget av 200 lägenheter i Hasselbacken igång. Inflyttning 2018-2019.

Bilden ovan visar att nu är även bygget av 140 lägenheter i Temyntan igång. Området är beläget mellan Njupkärrsvägen, Örtstigen och Bergfotensvängen. Eftersom det är s.k. SABO-hus är de färdigprojekterade vid upphandlingen vilket ger lägre produktionskostnader. Lägre produktionskostnader ger lägre hyror. Inflyttning under första halvåret 2018.

Leif Kennerberg

Ordf. Tyresö Bostäder

Gamla äldreboenden ersätts med nya

 

Här hittar du pressmeddelandet som pdf: Gamla äldreboenden ersätts med nya

P R E S S M E D D E L A N D E

Alliansen i Tyresö (M), (L), (C), (KD)

2017-08-22

Gamla äldreboenden ersätts med nya

Utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden i Tyresö sker i en sådan takt att kommunen nu planerar att ersätta de äldsta byggnaderna. När detta är klart kommer alla vård- och omsorgsboenden för äldre att vara öppnade på 2000-talet.

Inte mindre än fyra nya vård- och omsorgsboenden öppnar i Tyresö under de kommande 3-4 åren, vilket är en fördubbling av den nuvarande kapaciteten. Till grund för planeringen ligger beräkningar på att behoven av äldreomsorgsplatser skulle öka kraftigt, men hittills har ökningen varit måttlig. Istället ger det utrymme för att undvika dyra renoveringar och ersätta gamla lokaler med nya. Den äldsta delen av Björkbacken är byggd på 60-talet och Ängsgården är byggd på 90-talet.

-Det är med blandade känslor vi tar det här beslutet. Det finns så mycket historia inom dessa väggar. Det finns medarbetare som har arbetat i 20 år på Björkbacken och brinner för sitt uppdrag. Ändå är det här rätt beslut att ta att nu byta ut gamla lägenheter mot nya, säger Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande.

Sedan ett par år har det funnits osäkerhet kring vård- och omsorgsboendet Björkbackens framtid efter att Arbetsmiljöverket har hittat brister i den fysiska arbetsmiljön på äldreboendet. Att åtgärda dessa beräknas kosta 35 mkr. Istället ska Björkbacken ersättas i två etapper, dels av Basilikan på Farmarstigen som öppnar i vår och där även platserna på Ängsgården inryms. I det andra steget flyttas återstående platser till ett planerat vård- och omsorgsboende i norra Tyresö centrum som öppnar år 2020. Det senare planeras att drivas i kommunal regi.

-Vi håller på att ta fram en affärsplan för kommunal drift som underlag för beslut om driftsform, säger Andreas Jonsson.

Förslaget möjliggör dessutom att bygget av den nya skolan i Fornudden kan påbörjas tidigare än planerat.

Nya vård- och omsorgsboenden för äldre

Basilikan, Farmarstigen 2018
Norra Tyresö Centrum 2020
Fornudden ca 2020
Tyresö Strand ca 2020

För mer information:

Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande, tel. 070 – 488 92 43

Politisk sekreterare
Robert Skölin (M), tel. 070 – 488 95 47

Klövbergets naturreservat invigt

Idag, den 2 juni 2017, invigdes Klövbergets naturreservat. Det är Tyresö kommuns 7:e naturreservat. Dessutom finns en stor del av Tyresta nationalpark inom kommunens gränser. Invigningstalade gjorde kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl.

Övre bildhalvan visar den bedårande utsikten från toppen på Klövberget. Här består naturreservatet till största delen av tallskog och berghällar. Den nedre bildhalvan är från invigningen vid den smala strandkanten där det är vacker lövskog.

Sluta ljuga!

I marsnumret av Socialdemokraternas tidning Tyresö Nyheter har ledarsidan rubriken ”De har ingenting lärt”. Den som läser vidare ser att man försöker använda ombyggnationen av Nyboda skola som avstamp för att Alliansen tar ett felaktigt beslut när det gäller den nya Fornuddsskolan.

Man påstår att kostnaden för ombyggnationen av Nyboda skola ”var beräknad att kosta runt 100 mkr. Facit blev 300 mkr.” Det finns två intressanta aspekter på detta. Den viktigaste är att budgeten för ombyggnationen var 180 mkr och den slutliga kostnaden blev 170 mkr. Den andra aspekten är att samma tidning i september 2014 skrev att kostnaden var beräknad till 130 mkr. Man kan inte ens ljuga konsekvent.

För att gå över till den mer aktuella frågan om skola och äldreboende i Fornudden så skriver Tyresö Nyheter ”Det har faktiskt inte utretts ett enda alternativ till Fornuddsparken för bygget”. Självklart har kommunförvaltningen noggrant studerat var i Trollbäcken en lagom stor skola kan placeras. Efter detta har man kommit fram till att den bästa är placering är i norra delen av Fornuddsparken. Tidningen har missat att upprepa det som Socialdemokraterna i debatten ofta sagt, nämligen att skolan tar 30% av parkytan. Enligt kommunens landskapsarkitekt är parkens yta c:a 106000 kvm. Skolbyggnaderna är på c:a 5000 kvm, dvs 4,7% av totala parkytan. Men eftersom Alliansen beslutat om en omfattande upprustning av parken så kommer de flesta nog uppleva parken som både bättre och större trotts skolbyggnaden.

Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen har hela tiden hävdat att det istället skall byggas en ny skola på den nuvarande skoltomtens plats. Men man har aldrig förklarat hur detta skall gå till. De nuvarande skolbyggnaderna är inte byggnadstekniskt i sådant skick att de lämpar sig för upprustning utan det måste till nya byggnader. Var har Socialdemokraterna tänkt att eleverna skall vara under de år det tar att bygga en ny skola? Skall de bussas till andra skolor eller skall det byggas en tillfällig barackskola i parken? Bägge alternativ innebär stor problem för elever och lärare samt kostar mycket pengar.

Till det positiva hör även att ett nytt äldreboende kan byggas på den nuvarande skoltomten innan äldreboendet Ängsgården rivs. Ängsgården är sliten, så det behövs verkligen ett nytt äldreboende.

Naturligtvis är det oppositionens roll att granska de styrandes förslag, men i det ingår inte att ljuga, så sluta med det.

Leif Kennerberg