Sluta ljuga!

I marsnumret av Socialdemokraternas tidning Tyresö Nyheter har ledarsidan rubriken ”De har ingenting lärt”. Den som läser vidare ser att man försöker använda ombyggnationen av Nyboda skola som avstamp för att Alliansen tar ett felaktigt beslut när det gäller den nya Fornuddsskolan.

Man påstår att kostnaden för ombyggnationen av Nyboda skola ”var beräknad att kosta runt 100 mkr. Facit blev 300 mkr.” Det finns två intressanta aspekter på detta. Den viktigaste är att budgeten för ombyggnationen var 180 mkr och den slutliga kostnaden blev 170 mkr. Den andra aspekten är att samma tidning i september 2014 skrev att kostnaden var beräknad till 130 mkr. Man kan inte ens ljuga konsekvent.

För att gå över till den mer aktuella frågan om skola och äldreboende i Fornudden så skriver Tyresö Nyheter ”Det har faktiskt inte utretts ett enda alternativ till Fornuddsparken för bygget”. Självklart har kommunförvaltningen noggrant studerat var i Trollbäcken en lagom stor skola kan placeras. Efter detta har man kommit fram till att den bästa är placering är i norra delen av Fornuddsparken. Tidningen har missat att upprepa det som Socialdemokraterna i debatten ofta sagt, nämligen att skolan tar 30% av parkytan. Enligt kommunens landskapsarkitekt är parkens yta c:a 106000 kvm. Skolbyggnaderna är på c:a 5000 kvm, dvs 4,7% av totala parkytan. Men eftersom Alliansen beslutat om en omfattande upprustning av parken så kommer de flesta nog uppleva parken som både bättre och större trotts skolbyggnaden.

Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen har hela tiden hävdat att det istället skall byggas en ny skola på den nuvarande skoltomtens plats. Men man har aldrig förklarat hur detta skall gå till. De nuvarande skolbyggnaderna är inte byggnadstekniskt i sådant skick att de lämpar sig för upprustning utan det måste till nya byggnader. Var har Socialdemokraterna tänkt att eleverna skall vara under de år det tar att bygga en ny skola? Skall de bussas till andra skolor eller skall det byggas en tillfällig barackskola i parken? Bägge alternativ innebär stor problem för elever och lärare samt kostar mycket pengar.

Till det positiva hör även att ett nytt äldreboende kan byggas på den nuvarande skoltomten innan äldreboendet Ängsgården rivs. Ängsgården är sliten, så det behövs verkligen ett nytt äldreboende.

Naturligtvis är det oppositionens roll att granska de styrandes förslag, men i det ingår inte att ljuga, så sluta med det.

Leif Kennerberg

Hasselbacken på gång

Här skall byggas 200 hyreslägenheter av Tyresö Bostäder. Första inflyttning planerad till 2018.

Leif Kennerberg (KD)

Ordf. Tyresö Bostäder

Rundmars gård

Rundmars gård

”Nu ska de bort från Rundmars gård” är rubriken på en artikel i veckans nummer av tidningen Mitt i Tyresö. Rubriken kan ge intryck av att det är beslut riktat speciellt mot Elisabeth Johansson. Så är naturligtvis inte fallet.

När Tyresö kommun köpte Rundmarsgård och några torp av Stockholms stad för ett antal år sedan gjordes det med det uttalade syftet att förhindra att någon privatperson etablerade sig i naturreservatet som omger nationalparken. Det är synnerligen olämpligt med regelbunden biltrafik i detta område. Så planerna på en avveckling av privat boende/verksamhet har funnits i flera år och jag kan bara beklaga att kommunförvaltningen varit så senfärdig med att informera om detta. Jag har under årens lopp ett antal gånger påpekat att detta skulle tas upp med hyresgästen på Rundmars gård.

Till detta kommer att stallet på Rundmars gård är i mycket dåligt skick och att bygga ett nytt kostar många miljoner. I kommunen finns redan två stall, ett vid Uddby gård och ett vid ridanläggningen vid Fårdala gård. Kommunen äger dessa två anläggningar och att då åta sig en tredje är inte ekonomiskt försvarbart.

Stallet på Rundmars gård bör alltså rivas så fort det är tomt. Vad som skall ske med boningshuset är inte bestämt. Möjligtvis kan nationalparksförvaltningen vara intresserad av detta som ett informationsrum om nationalparken när bron över Nyforsviken är klar. Men det är bara min högst privata fundering, har ingen aning om de är intresserade av detta.

Leif Kennerberg

Jakob Forssmed på årsmöte i Tyresö

Kristdemokraterna Tyresö höll i går årsmöte och talare var partiets 1:e vice ordförande Jakob Forssmed, men eftersom Ebba Busch Thor är föräldraledig så är Jakob f.n. tjänstgörande partiledare. Jakob var under Alliansregerings åtta år statssekreterare och är nu riksdagsman.

Jakob inledde med att framhålla att i en orolig värld behövs de värderingar som Kristdemokraterna står för ännu mer. Många känner oro inför framtiden och undrar vart samhället är på väg när våldet breder ut sig. Vi blir alla förfärade över vad som händer bl.a. i Malmö och när ”blåljuspersonalen” inte kan utföra sitt jobb för att de utsätts för bl.a. stenkastning. Till råga på allt annat elände så har demokratins högborg, USA, fått en president som styr med tweds, men fortsatte Jakob, ”det är ingen naturlag att det skall gå utför, det gäller bara att alla goda krafter hjälps åt för att det skall bli bättre”.

Jakob talade om partiets hjärtefrågor, bättre för barn och familjer, jobbreformer och bättre ekonomi för pensionärer, vård och omsorg samt behovet av ökad trygghet i samhället.

Jakob vände sig starkt mot att den socialdemokratiskt ledda regeringen höjt löneskatten för äldre som vill jobba vidare efter pensionsdagen. Forskningen visar, tvärt emot vad regeringen tror, att äldre som fortsätter jobba tar inte en yngre persons ”plats” utan skapar istället fler arbetstillfällen för unga. Sänk löneskatten för alla över 64 år är Kristdemokraternas budskap och ändra så att det blir samma skatt på pension som lön av arbete.

Internationellt har Sverige väldigt få s.k. enkla jobb. Ofta är de enkla jobben ett sätt för många unga, och de som står längst från arbetsmarknaden, att komma in på arbetsmarknaden. Men om ingångslönen är för hög så kommer inte de enkla jobben fram. Kristdemokraterna har konkreta förslag.

Det är uppenbart att något måste göras för att stärka rättssamhället. Det behövs fler poliser och fler civilanställda inom polisen och det behövs en organisation som fungerar. Men, sa Jakob, det behövs också civilkurage av medborgarna. Det duger inte att stå och filma med mobilen istället för att hjälpa till när olyckan varit framme.

Jakob avslutade med att än en gång framhålla att den kristdemokratiska etiken behövs för att skapa ett samhälle som ger hopp om en bra framtid.