Klövbergets naturreservat invigt

Idag, den 2 juni 2017, invigdes Klövbergets naturreservat. Det är Tyresö kommuns 7:e naturreservat. Dessutom finns en stor del av Tyresta nationalpark inom kommunens gränser. Invigningstalade gjorde kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl.

Övre bildhalvan visar den bedårande utsikten från toppen på Klövberget. Här består naturreservatet till största delen av tallskog och berghällar. Den nedre bildhalvan är från invigningen vid den smala strandkanten där det är vacker lövskog.

Sluta ljuga!

I marsnumret av Socialdemokraternas tidning Tyresö Nyheter har ledarsidan rubriken ”De har ingenting lärt”. Den som läser vidare ser att man försöker använda ombyggnationen av Nyboda skola som avstamp för att Alliansen tar ett felaktigt beslut när det gäller den nya Fornuddsskolan.

Man påstår att kostnaden för ombyggnationen av Nyboda skola ”var beräknad att kosta runt 100 mkr. Facit blev 300 mkr.” Det finns två intressanta aspekter på detta. Den viktigaste är att budgeten för ombyggnationen var 180 mkr och den slutliga kostnaden blev 170 mkr. Den andra aspekten är att samma tidning i september 2014 skrev att kostnaden var beräknad till 130 mkr. Man kan inte ens ljuga konsekvent.

För att gå över till den mer aktuella frågan om skola och äldreboende i Fornudden så skriver Tyresö Nyheter ”Det har faktiskt inte utretts ett enda alternativ till Fornuddsparken för bygget”. Självklart har kommunförvaltningen noggrant studerat var i Trollbäcken en lagom stor skola kan placeras. Efter detta har man kommit fram till att den bästa är placering är i norra delen av Fornuddsparken. Tidningen har missat att upprepa det som Socialdemokraterna i debatten ofta sagt, nämligen att skolan tar 30% av parkytan. Enligt kommunens landskapsarkitekt är parkens yta c:a 106000 kvm. Skolbyggnaderna är på c:a 5000 kvm, dvs 4,7% av totala parkytan. Men eftersom Alliansen beslutat om en omfattande upprustning av parken så kommer de flesta nog uppleva parken som både bättre och större trotts skolbyggnaden.

Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen har hela tiden hävdat att det istället skall byggas en ny skola på den nuvarande skoltomtens plats. Men man har aldrig förklarat hur detta skall gå till. De nuvarande skolbyggnaderna är inte byggnadstekniskt i sådant skick att de lämpar sig för upprustning utan det måste till nya byggnader. Var har Socialdemokraterna tänkt att eleverna skall vara under de år det tar att bygga en ny skola? Skall de bussas till andra skolor eller skall det byggas en tillfällig barackskola i parken? Bägge alternativ innebär stor problem för elever och lärare samt kostar mycket pengar.

Till det positiva hör även att ett nytt äldreboende kan byggas på den nuvarande skoltomten innan äldreboendet Ängsgården rivs. Ängsgården är sliten, så det behövs verkligen ett nytt äldreboende.

Naturligtvis är det oppositionens roll att granska de styrandes förslag, men i det ingår inte att ljuga, så sluta med det.

Leif Kennerberg

Hasselbacken på gång

Här skall byggas 200 hyreslägenheter av Tyresö Bostäder. Första inflyttning planerad till 2018.

Leif Kennerberg (KD)

Ordf. Tyresö Bostäder

Rundmars gård

Rundmars gård

”Nu ska de bort från Rundmars gård” är rubriken på en artikel i veckans nummer av tidningen Mitt i Tyresö. Rubriken kan ge intryck av att det är beslut riktat speciellt mot Elisabeth Johansson. Så är naturligtvis inte fallet.

När Tyresö kommun köpte Rundmarsgård och några torp av Stockholms stad för ett antal år sedan gjordes det med det uttalade syftet att förhindra att någon privatperson etablerade sig i naturreservatet som omger nationalparken. Det är synnerligen olämpligt med regelbunden biltrafik i detta område. Så planerna på en avveckling av privat boende/verksamhet har funnits i flera år och jag kan bara beklaga att kommunförvaltningen varit så senfärdig med att informera om detta. Jag har under årens lopp ett antal gånger påpekat att detta skulle tas upp med hyresgästen på Rundmars gård.

Till detta kommer att stallet på Rundmars gård är i mycket dåligt skick och att bygga ett nytt kostar många miljoner. I kommunen finns redan två stall, ett vid Uddby gård och ett vid ridanläggningen vid Fårdala gård. Kommunen äger dessa två anläggningar och att då åta sig en tredje är inte ekonomiskt försvarbart.

Stallet på Rundmars gård bör alltså rivas så fort det är tomt. Vad som skall ske med boningshuset är inte bestämt. Möjligtvis kan nationalparksförvaltningen vara intresserad av detta som ett informationsrum om nationalparken när bron över Nyforsviken är klar. Men det är bara min högst privata fundering, har ingen aning om de är intresserade av detta.

Leif Kennerberg