• Våra politiker

  Anna Lipinska
  Gruppledare

  Vice ordforande i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kommunstyrelsen
  Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
  anna.lipinska@kristdemokraterna.se

  Per-Olof Fransson
  Vice ordf. Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
  Ledamot i Tekniska nämnden
  Ledamot i Näringslivsnämnden
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  08 – 570 275 85, 070 – 315 79 40
  per-olof.fransson@kristdemokraterna.se

  Ulf Kjellson
  Ledamot i Socialnämnden
  Nämndeman, Nacka Tingsrätt
  Politisk sekreterare
  ulf.kjellson@kristdemokraterna.se

  Peter Brännström
  Ordf i Vård- och omsorgsnämnden
  Ledamot KIVAB
  peter@campete.se

  Helene Reduthe
  Vice ordf i Kommunfullmäktige
  Vice ordf i Gustavsbergsbadet AB
  Ersättare i Socialnämnden
  070 – 480 16 21
  helene.reduthe@kristdemokraterna.se

  Anders Josephsson
  Ersättare i Kommunstyrelsen
  Ledamot i Kommunstyrelsens planutskott
  anders.josephsson@varmdo.se

  Ulrik Lindgren
  Ledamot i Utbildningsnämnden
  08 – 570 231 08, 073 – 655 70 01
  ulrik.lindgren@kristdemokraterna.se

  Jan Dolk
  Ledamot i Valnämnden
  Ersättare i Näringslivsnämnden
  Ersättare i Bygg-, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Kontaktperson för Seniorförbundet Kristdemokraterna
  jan.dolk@kristdemokraterna.se

  Tomas Roovete
  Ledamot Värmdö Hamnar
  tomas.roovete@varmdo.se

  Sören Björlin
  Kommunrevisor