• Våra politiker

  Anna Lipinska
  Gruppledare

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kommunstyrelsen
  Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
  Ledamot i Miljö- och klimatutskott

  anna.lipinska@varmdo.se

  Madeleine Stjernström

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Socialnämnden

  madeleine.stjernstrom@varmdo.se

  Andreas Knudsen

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Gymnasie-, vuxen- och arbetslivsnämnd
  Ersättare i Förskolenämnden

  andreas.knudsen@varmdo.se

  Tobias Söderstedt

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Kultur och fritidsnämnden

  tobias.soderstedt@varmdo.se

  Jessica Becker 

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Bygg-,miljö- och hälsoskyddsnämnden

  jessica.becker@varmdo.se

  Peter Brännström

  Ledamot Valnämnden
  Ledamot Värmdö hamnar AB

  peter.brannstrom@varmdo.se

  Anders Josephsson

  Partiavdelningsordförande

  anders.josephsson@varmdo.se

  Ulrik Lindgren

  Ledamot i Grundskolenämnden

  ulrik.lindgren@varmdo.se