• Facebook

  Sprid inte lögner - prata politik istället!Prata politik istället för att sprida lögnerNär argumenten tryter tar smutskastningen vid. Om regeringspartierna verkligen vill värna demokratin så måste de sluta kasta skit och börja diskutera politik. Vi är redo. Det skriver jag i Aftonbladet idag.Att argumentera hårt mot politiska motståndare är naturligt i en demokrati. Men när den uppenbara strategin är att smutskasta, vilseleda och rentav ljuga så är vi på ett brant sluttande plan.Här kommer en lista på politiska diskussioner vi gärna diskuterar med regeringen var och när som helst:✅ Sjukvården✅ Äldreomsorgen✅ Kriminaliteten✅ Jämställdheten✅ Integrationen✅ SkolanLäs hela artikeln i Aftonbladet:KD.nu/ab210302Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Brottsligt att snatta from idag. KD har med skärpa drivit denna fråga som nu blir verklighet.NU KAN VI PORTA TJUVAR FRÅN BUTIKER!Den som återkommande stjäl eller trakasserar butikspersonal kan portas med hjälp av en ny lag om tillträdesförbud som träder i kraft idag, 1 mars. Detta har varit ett mycket stort problem och vår rättspolitiske talesperson, Andreas Carlson, har de senaste åren träffat handlare och butikspersonal över hela landet som beskrivit vidden av detta gissel. Handeln lägger omkring 11 miljarder på säkerhet varje år. Det motsvarar ungefär en halv polisbudget. Det handlar om stora pengar och det drabbar till sist oss alla. Vi har legat på regeringen i flera år om att något måste göras. De har tagit god tid på sig, men nu är lagen äntligen på plats.Dessvärre gick inte regeringen fram med något förslag om att införa tillträdesförbud till bibliotek och simhallar. Det är ledsamt. Men vi kristdemokrater beslutade tillsammans med en riksdagsmajoritet att regeringen behöver ta fram ett sådant förslag och lägga på riksdagens bord. Vi fortsätter att skjuta regeringen framför oss.Vi kristdemokrater har också föreslagit att den som stör ordningen i en butik eller orsakar skada också ska kunna portas. Det är ett trygghetsproblem för alla butiksanställda, för oss kunder och kan dessutom leda till ekonomisk skada för butiken. Den luckan måste täppas till. Det fanns inte någon majoritet i riksdagen den här gången för det förslaget. Så KD måste öka, andra partier måste vända, eller båda delar. Vårt trygghetsarbete fortsätter.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  www.facebook.com/661702230515862/posts/4025852247434160/Äldre ska ha det bättre. Ett land som vårt kan i hög grad bedömas utifrån samhällets respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. God vård, ett behovsanpassat boende och små gemenskaper hela livet borde vara en självklarhet att erbjuda alla. Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för mig som kristdemokrat.Äldreomsorgen är inte dålig i Sverige. Men det finns stora brister som måste åtgärdas. Vi har arbetat länge för det och kommer fortsätta göra det. Därför har vi tagit initiativ till att använda mer pengar till svensk äldreomsorg. Bakom förslaget står KD, M och V. Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver liggande budget. Vi gör detta genom ett utskottsinitiativ till ändring i statens budget för 2021.Genom förslaget kan vi få:✔️ Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet inom äldreomsorgen✔️ Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen✔️ Ökade möjligheter till tryggt boende för äldre ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  KD vill ge 4 miljarder till äldreomsorgen!KD, M och V: 4 MILJARDER TILL ÄLDREOMSORGENÄldre ska ha det bättre. Regeringen har länge behandlat äldreomsorgen styvmoderligt. Vi har en bra äldreomsorg i Sverige, men det finns brister som måste åtgärdas omgående. Därför har vi tagit initiativ till att använda mer pengar till svensk äldreomsorg. Bakom förslaget står KD, M och V. Vi kristdemokrater samarbetar med alla partier för att genomföra vår politik.Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver liggande budget. Vi gör detta genom ett utskottsinitiativ till ändring i statens budget för 2021. Genom förslaget kan vi få✅ Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet inom äldreomsorgen✅ Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen✅ Ökade möjligheter till tryggt boende för äldreDet kallar vi kristdemokrater äldrefokus. Läs mer i vårt gemensamma pressmeddelande:KD.nu/prm210225Vill du också jobba för att äldre ska ha det bättre? Gå med i KD!KD.nu/blimedlem(Arkivbild)#svpol #äldre #äldreomsorg #välfärd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Rädda barnen - inte förövaren. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Balkongflickorna!BalkongflickornaPolisen har på kort tid inlett tre förundersökningar med misstänkta fall av hedersmord, efter att kvinnor fallit från hög höjd och avlidit. Balkongflickor. De kallas så, eftersom så många unga kvinnor och flickor med invandrarbakgrund tvingats till att själv hoppa från hög höjd till sin död eller knuffats av sina manliga släktingar. Det är dessvärre ingen nyhet. Inte desto mindre måste Sverige sätta stopp för detta. Sverige måste ta värderingskampen. Sverige borde aldrig ha hamnat i den här positionen. Men nu har vi inget val. Vissa värderingar är inte valbara. Var tionde mord 2017 var ett hedersmord. En tredjedel av de mördade kvinnorna kan ha mördats i hederns namn. Antalet könsstympade personer har nästan fördubblats i Sverige.KD har flera förslag på åtgärder mot hederskulturers förtryck. Om det här skriver vår partiledare Ebba Busch och rättspolitiske talesperson Andreas Carlson i GT idag. Läs hela artikeln på KD.nu/gt210222Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  KD för samhällets bästa.Vi är samhällsbyggareKristdemokratin i Europa växte sig stark efter andra världskriget som motreaktion till nazismen. I Sverige bildades KD några år senare av andra skäl, eftersom miljontals svenskar ville behålla kristendomsundervisningen i skolan. Vi är stolta över vår historia som vilar på två ben; den europeiska antinazistiska och den svenska folkrörelsebakgrunden. Du behöver inte vara religiös för att vara kristdemokrat. Men vi sticker inte under stol med att vi bygger på mångtusenåriga värderingar. Vi bygger vår politik på varm medmänsklighet och judisk-kristen etik. I oroliga tider behövs politiker med en trygg värdegrund. Vi är ett frihetligt och marknadsvänligt parti som också betonar ansvaret för våra medmänniskor. Vi vill ha rimliga skatter och undvika slöseri med skattemedel och vi betonar vad som är politikens uppgift och vad som inte är det. Våra gräsrötter avskaffade decemberöverenskommelsen förra mandatperioden, vi vägrade januariöverenskommelsen som drev tidigare ickesocialistiska partier i famnen på Socialdemokraterna, vi har suttit stabilt i alla borgerliga regeringar sedan vi kom in i riksdagen 1991. Man vet var man har oss. På köpet får man ett parti som vågar sätta mjuka värden först. Trygghet, vård och äldrefrågor.Till skillnad från nästan alla andra ideologier tror vi kristdemokrater inte på någon utopi om hur samhället ska bli. Det finns inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar. Det finns inga perfekta människor och inga perfekta samhällen. I vår strävan efter ett gott samhälle bortser vi inte från individ och kollektiv, men fokuserar mer på de gemenskaper som finns däremellan; en livskamrat, familj, arbetskamrater, vänner, grannar, kyrkor, företag, föreningar och välgörenhetsorganisationer. Vi är samhällsbyggare.Gå med i ett parti med stabil värdegrund och god tradition. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Kärnkraften behövs! Men även beslut om förvaring.KD: Ta beslut om förvaring av använt kärnbränsle senast sista aprilDet är allvar nu. Läget för förvaringen av kärnbränsleavfallet är kritiskt. Mellanlagret börjar bli fullt. Senast i sommar krävs ett regeringsbeslut att påbörja byggnation av slutförvar i Forsmark och att utöka kapaciteten vid mellanlagret i Oskarshamn.Risken är annars att Sverige får slut på lagringsutrymme för kärnbränsle om drygt två år. Det skulle få oerhörda konsekvenser. Det kan leda till kvarvarande reaktorer måste tas ur drift vilket vore förödande för industrin, för hushållen och klimatet.Det var Vattenfalls produktionschef Torbjörn Wahlborg larmade till DN i förra veckan. Han pratade om att berörda myndigheter har sagt sitt. Östhammar kommun, där slutförvaret finns, står redo. Allt som återstår är regeringens beslut. Man har legat på i minst ett år. Men Miljöpartiet blockerar det.Det här är oerhört farligt. Vi kan inte acceptera att samtliga reaktorer tvingas till nödstopp på grund av regeringens vårdslöshet.Därför tar vi i Kristdemokraterna ett viktigt steg för att tvinga regeringen till ett beslut. När försvarsutskottet på tisdag sammanträder, lägger vi ett utskottsinitiativ för att regeringen senast sista april ska fatta beslut om slutförvaret och mellanlagret för använt kärnbränsle.Det här borde vara okontroversiellt. Vi kristdemokrater vill som känt att kärnkraften byggs ut men även om man är neutral eller lite skeptiskt inställd till kärnkraften, måste vi ju kunna lagra det avfall som den kommer fortsätta avge!Det är det ansvarsfulla beslutet och vi hoppas att andra ansvarsfulla partier väljer att stödja vårt initiativ.Det är ett totalt underbetyg åt regeringen att det här krävs. Men vi kristdemokrater tar gärna ansvar för Sveriges energiförsörjning.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Lilla hjärtats öde får aldrig upprepas. Det ska KD vara garant för!Esmeralda – även kallad Lilla Hjärtat – fick bara bli tre år gammal innan livet togs ifrån henne. Hennes trygghet i familjehemmet, där hon hade bott sedan hon var nyfödd, fick stå tillbaka för de biologiska föräldrars rätt till sitt barn. Trots missbruk och våld i hemmet stod lagen på föräldrarnas sida.Det är anmärkningsvärt att inte ens Esmeraldas tragiska livsöde fick regeringen att agera tillräckligt skyndsamt under våren 2020. KD har tillsammans med M, C och L varit drivande för att riksdagens socialutskott ska ta över regeringens ansvar och på egen hand agera för att ändra lagen.Vårt arbete resulterade i att lagen ska säkerställa så att barn inte flyttas från sitt familjehem om flytten strider mot barnets bästa. Lagen träder i kraft den 1 mars i år. Vi nöjer oss inte med detta. Vi har målmedvetet arbetat vidare och fick nyligen majoritet i riksdagen för en lång rad förslag. Bland annat:🟦 Översyn av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 🟦 Nationellt register över landets jour- och familjehem🟦 Lagstadgat krav på obligatoriska drogtester av föräldrarna 🟦 Uppföljning av barnets situation under längre tid än dagens två månader efter att en familjehemsplacering har upphört🟦 Översyn kring hur sammanbrott, det vill säga att vården avbryts i förtid, kan undvikas och förebyggas🟦 Möjlighet till förlängd familjehemsplacering upp till 21 års ålder vid gymnasiestudierOm det här skriver den kristdemokratiske riksdagsledamoten Pia Steensland, KD tillsammans med kollegor från M, C och L i Aftonbladet idag. Läs hela artikeln i Aftonbladet:KD.nu/ab210218 ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  KD - partiet som värnar medborgarna! ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Vi behöver kärnkraften! Ebba i intervju om Sveriges elbehov! ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Om näthatet! Inte ens en kopp kaffe!Ebba Busch skriver om näthatet på Instagram:”Kulturminister, Amanda Lind (MP) publicerade igår ett inlägg om några av de grova hot, hat och elakheter som hon fått utstå den senaste tiden. Det här är tyvärr inte unikt. Jag blir utsatt för liknande varje dag. Jag kan nog säga att de flesta drabbas av detta. Och det är uppenbart att kvinnor i politiken drabbas extra hårt.Varje dag så rensar även jag mina kommentarsfält från de där allra grövsta kommentarerna, riktade mot mig eller andra politiker. Men tiden och resurser finns inte för att täcka allt. Alternativet tycks än så länge vara stängda kommentarsfält.Om vi ska kunna fortsätta att ha öppna kanaler och öppen dialog mellan politiker och väljare så måste vi börja behandla varandra med respekt.Igår fyllde jag år. Flera partiledare skickade hälsningar privat eller på sociala medier och statsministern grattade inne i kammaren. En annan som också grattade mig var partiledare för SD, Jimmie Åkesson. Han skickade ett presentkort på Pressbyrån, toppen tyckte jag, då har jag en kaffe på vägen hem.Men de efterdyningarna som kommit efter en kopp kaffe (!?) är helt obegripliga. Jag har senaste dygnet blivit kallad nazist, liten råtta, vidrig, äckligt as, blivit brunsmetad. Ja, ni hör ju. Ingen politiker eller offentlig person förtjänar den tonen emot sig. Oavsett parti.Jag har sagt det förut, men säger det igen. Vi samtalar med alla partier och jag blir varken vänsterpartist eller sverigedemokrat när jag dricker en kaffe. I veckan gjorde vi ett utspel om civilsamhället tillsammans med Vänsterpartiet. Inte blev jag vänsterpartist för det.I alla lägen. I alla möten. Så står jag upp för de kristdemokratiska värderingarna. Möjligheten att få igenom den politik jag är övertygad om vore bäst för Sverige är det viktiga för mig. Det kompromissar jag inte med. Samma värderingar är också avgörande för hur jag bemöter både de åsikter jag delar och de jag inte håller med om.Det öppna samtalet och dialogen måste värnas varje dag. Oavsett vem man är eller vilken partifärg man har måste man kunna känna sig trygg. Ytterst handlar det faktiskt om att värna vår demokrati och det har vi alla ett ansvar för.” ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Det måste bli slut på detta!m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157939765103365&id=115198178364FALSK VÅRDPERSONAL RÅNAR ÄLDRE!Fem kvinnor mellan 89 och 97 år har under januari månad kontaktats av en falsk sjuksköterska. Iklädd munskydd kom den falska sjuksköterskan hem till kvinnorna, som bodde i Göteborgsområdet, och stal bland annat värdfulla smycken. 92-åriga Hervor fick ta emot slag mot ansiktet och kroppen när hon förstod att något var fel. Det här rapporterar Sveriges Television.Brott mot äldre är vedervärdigt. Riksdagen har beslutat att brott riktade mot äldre ska prioriteras, något som länge varit en angelägen fråga för KD. Mer behöver göras. Här är några av våra förslag.✅ Fler poliser✅ Prioritera bedrägerier✅ Gör det svårare att skaffa falsk identitet✅ Automatisk utbetalning av skadestånd från staten✅ Utbildningar för äldre om kriminellas trickSe inslaget i SVT:KD.nu/svtvast210211Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Bygg fler kärnkraftverk!BYGG TVÅ NYA KÄRNKRAFTSREAKTORERUnder sitt första år vid makten fattade Löfven politiska beslut som innebar att fyra reaktorer lades ned. Det måste vara världsrekord i att försämra förutsättningarna för industrijobb, klimatet och hushållens elpriser. Det ser vi nu resultatet av.Stefan Löfvens regeringsinnehav är sju förlorade år för energifrågan. Man har stoppat utvecklingen av kärnkraften, lagt ner fyra reaktorer och det finns ingen realistisk plan för svensk energiförsörjning inför 2040. Stefan Löfven har sålt ut svensk industri, hushållen och klimatet för makten. Han viker sig på fråga efter fråga, nu senast elförsörjningen, för att hålla Miljöpartiet nöjda och på så sätt få behålla regeringsmakten.Elbrist och höga priser på vintrarna är en direkt följd av nedläggningen av fyra kärnkraftsreaktorer och att man stoppade Vattenfalls planer från 2011 om att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Det märks mest nu när det är kallt och vi stundtals importerar el. Elen är dyr och stundvis talas det om en bristsituation. Sverige tvingas nu i perioder elda i oljekraftverk och importera smutsig kolkraft.Kristdemokraterna kräver att nuvarande sex återstående reaktorer får drivas till sin fulla livslängd. Vi föreslår också att två nya reaktorer byggs så snart som möjligt. Vind-, sol- och vattenkraft är bra och viktiga komplement men svensk politik måste nu ge tydliga besked om att kärnkraften är nödvändig som utsläppsfri bas i svensk energiförsörjning även efter 2040.Vi vill nu att det byggs två nya reaktorer för att säkerställa en leveranssäker baskraft. Det handlar om förutsättningarna för svensk industri, hushållens elpriser och att klara klimatomställningen. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook