• Facebook

  17 timmar sedan

  Medlemsavgiften Har du inte betalat medlemsavgiften? Medlemsavgiften är 200 kronor och betalas till bankgiro 414-9274 eller till Swish 1230 698 498. OCR-nummer ska uppges som meddelande vid Swishbetalning. För att få reda på ditt OCR-nummer kan du sända ett mail till medlem@kristdemokraterna.seKD Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Rapport från Trygg i Danderyd, Vårt eget brottsförebyggande råd!Den glädjande trenden håller i sig. Brotten fortsätter att gå ner. Mycket säkert beroende på pandemin men nedgången började redan innan pandemin i Danderyd i många fall. Några exempel: Inbrott i bostad fram till maj: 15. Motsvarande siffra för 2019 och 2020: 34 och 37. Tillgrepp av fortskaffningsmedel fram till maj: 7. Motsvarande siffra för 2019 och 2020: 13 och 7. Våld i offentlig miljö fram till maj: 13. Motsvarande siffra för 2019 och 2020: 15 och 18. Dessvärre ökar bildelsstölderna. Inte minst ökar stölder av katalysatorer. Särskilt vill jag uppmärksamma ägare av Toyota Prius. Av någon anledning stjäls deras katalysatorer mest!Precis som Kristdemokraterna i Danderyd har sagt tidigare så trycker vi på att Polisen ska vara mer synlig och närvarande hela tiden. Vi är glada att vi numera har en kommunpolis, Alexander Antonian, som är mycket duktig. Våra duktiga grannsamverkare gör också fin nytta.Vill du diskutera detta vidare eller har du frågor kontakta mig eller någon i vår styrelse för Kristdemokraterna i DanderydGunnar Liljegren (KD)Ordförande i Trygg i Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Krisdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer, som är en mycket viktig del av samhället. De har ofta viktiga och samhällsnyttiga verksamheter. Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. En organisation som vi vill uppmärksamma lite extra är VooV. De flesta skyddade boenden i Sverige saknar idag möjlighet för våldsutsatta att kunna ta med sina husdjur. Något som gör att många väljer att stanna kvar i rädsla att djuret ska råka illa ut om det lämnas kvar. VOOV förmedlar därför tillfälliga jourhem för djuren under tiden ägaren är på skyddat boende.- Ingen ska behöva leva med våld, varken människa eller djur.Sara Degrér och Eva Borelius Zetterström, KD Styrelsen i Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  STRANDSKYDDDen socialdemokratiska socialistregeringen har tillsatt en utredning med målet att differentiera strandskyddet. Givetvis slutar det med att friheten och den privata äganderätten inskränks ännu mera. Det är KD emot!Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrän efter 30 år.I Danderyd, som är ett mycket tätbefolkat område, med mycket strandnära bebyggelse, ska strandskyddet behållas som det är idag.Anders Hultgren Ledamot i Byggnadsnämnden, Ledamot i kommunfullmäktige, KD Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  STRANDSKYDDDen socialdemokratiska socialistregeringen har tillsatt en utredning med målet att differentiera strandskyddet. Givetvis slutar det med att friheten och den privata äganderätten inskränks ännu mera. Det är KD emot!Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrän efter 30 år.I Danderyd, som är ett mycket tätbefolkat område, med mycket strandnära bebyggelse, ska strandskyddet behållas som det är idag. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Idag börjar KD:s kommunpolitiska dagar. Syftet med detta är att vässa KD:s kommunpolitik. Detta event inleds med tal från Ebba. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Igår var några från KD Danderyd styrelse runt i kommunen för att ta del av några projekt som ska drivas. Först ut var Calles Klimp i Inverness, där man vill möjliggöra en omvandling från handel till bostäder. Vi besökte även vackra Stocksundsskolan. Där Fastighetsnämndens ordförande Håkan Johansson (KD) berättade om de spännande planerna kring det stora och omfattande byggprojektet angående skolan. Under våren kommer vi att besöka olika platser i kommunen- vill du hänga med? (Erik Baggström, Anders Hultgren, Kjetil Anthonisen, Håkan Johansson och Sara Degrér) ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Den 2 april är det inte bara långfredagen utan även studenternas dag. Det vill vi i KD uppmärksamma genom att berätta om vår skolpolitik. Nu när det fria skolvalet ifrågasätts från olika håll är det viktigt att stå upp för det fria skolvalet och lika ekonomiska villkor för skolor oavsett vilken driftsform. Ett skolsystem som medger valfrihet och mångfald är kvalitetsdrivande och bidrar till att alla elever kan nå sin fulla potential. Mångfald är bra för kvaliteten och bidrar enligt en OECD studie till att förbättra kvaliteten även i kommunala skolor. För att uppnå bra kvalitet i alla skolor måste vi höja kraven på lärarna och samtidigt uppvärdera läraryrket. Idag har läraryrket tyvärr en låg status beroende på dåliga löner och i många fall en tuff arbetsmiljö med ordningsproblem och otrygghet. Vi i KD vill höja kraven för att bli antagen till lärarutbildning men samtidigt uppvärdera läraryrket med högre löner och åtgärder för att komma tillrätta med den otrygghet som präglar många lärares vardag. Vi kan här lära av Finland där lärare har hög status, en bra lön och det är ordning och reda i skolorna. Vi i KD önskar er alla en god Påsk! ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Debatt Publicerad i MittI: Behövs en trygghetsplan mot cykelstölder?Bättre åtgärder för att begränsa cykelstölder behövs i Regionens cykelplan, anser KD."Cykelstölderna är ofta organiserade och omsätter stora belopp i den kriminella världen, något som ställer till stora besvär för de enskilda cyklisterna. Region Stockholms cykelplan bör därför även innehålla ett samordnat ”trygghetspaket” mot cykelstölder", menar Kristdemokraterna i ett debattinlägg. Cykelstölder och stölder av cykeldelar är ett stort problem som väldigt många cyklister kan vittna om. Risken att sadel, hjul, elektrisk cykelmotor eller hela cykeln ska vara försvunnen när man ska åka till och från hemmet, jobbet eller fritidssysselsättningen är ständigt närvarande. Stölder av cyklar och cykeldelar har ökat dramatiskt de senaste åren, och cykelstölderna på årsbasis enbart i Stockholms län är över 15 000 stycken. Trenden är negativ och stölderna visar i nuläget inga tecken på att minska. Cykeln en viktig pusselbitAtt fler ska kunna välja cykeln som transportmedel här i Stockholms län är en viktig pusselbit i vårt regionala transportsystem. Trafiksäkra och tillgängliga cykelstråk förutsätter grundläggande samsyn och samverkan bland länets kommuner i stadsplaneringsarbetet. Inom ramen för sitt tillväxt- och regionplaneringsansvar har Region Stockholm tagit fram ett förslag till regional cykelplan, en plan som nu under början av året är ute på remiss hos kommunerna. Säkra cykelvägar som är välanpassade efter övrig trafikstruktur är två viktiga aspekter att ta med i beräkningen. Men tillförsikten att man får ha sin cykel i fred är direkt avgörande för att fler ska överväga cykeln som ett bra transportmedelsalternativ. Den huvudsakliga förklaringen till det ökade antalet stölder är fler cyklar ute i samhället i kombination med att det finns en kriminell ekonomi i att stjäla cyklar och cykeldelar. Cykelstölderna är ofta organiserade och omsätter stora belopp i den kriminella världen, något som ställer till stora besvär för de enskilda cyklisterna. Risken att utsättas för stöld är ett incitament för att helt enkelt inte använda cykeln så mycket som man egentligen både vill och borde kunna. Cykelstölder omsätter miljonerDen organiserade delen av den aktuella kriminaliteten omsätter miljoner. Polisen hittar ofta misstänkt stulna cyklar och cykeldelar, men oftast går det inte att spåra den rättmätiga ägaren vilket innebär att den misstänkte undgår åtal och får behålla stöldgodset. Den som grips av polis, ibland med hela släpkärror fulla av stulna cyklar, riskerar sällan några stränga påföljder. Enligt en dom från 2016 hade sex män hanterat drygt 3000 försäljningar av misstänkt stulna cyklar eller cykeldelar, men då många av dem gick inte att härleda till några stöldanmälningar kunde man endast döma männen för stöld och försäljning av något hundratal cyklar. Den utpekade huvudmannen fick ett års fängelse. De övriga männen dömdes till skyddstillsyn. Region Stockholms cykelplan bör därför även innehålla ett samordnat ”trygghetspaket” mot cykelstölder: √ Planering för säker kameraövervakad cykelparkering på stora dagliga uppställningsplatser av till exempel pendlares cyklar √ Lösningar på säker och lättillgänglig förvaring av vissa särskilt stöldattraktiva cykeldelar vid uppställning, exempelvis elmotorer och sadlar √ Underlätta för tydlig och hållbar stöldskyddsmärkning av cyklar och cykeldelar Rättsväsendet behöver givetvis också agera kraftfullare, bland annat genom lagskärpningar. Men det finns mycket som vi kan göra redan på regional nivå för att beivra cykelstölder. Fredrik Wallén (KD), ledamot i Region, Stockholms trygghetskommission | Karl Henriksson (KD), kommunalråd Huddinge | Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd Lidingö | Eva von Wowern (KD), kommunalråd Täby | Antonella Pirrone (KD), kommunalråd Nynäshamn | David Winerdal (KD), kommunalråd Södertälje | Anna Lipinska (KD), kommunalråd Värmdö | Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd Solna | Maria Fälth (KD), kommunalråd Upplands Väsby | Lennart Nilsson (KD), kommunalråd Järfälla | Jens Davidson (KD), kommunalråd Haninge | Milles Lindgren (KD), gruppledare Danderyd | Ulf Perbo (KD), gruppledare Tyresö | Anders Tiger (KD), gruppledare Nacka | Karsten Bjärbo (KD), gruppledare Sigtuna ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  2 månader sedan

  Erik Baggström gick med i KD 2019 och är idag styrelseledamot och sekreterare i KD Danderyds partiavdelning samt ersättare i Byggnadsnämnden.Erik är född 1966 i Danderyd och har bott i kommunen under större delen av sitt liv. Han har en civilingenjörsexamen från KTH och är dessutom civilekonom från Stockholms universitet. Han har jobbat många år inom industrin med försäljning och inköp och arbetar för närvarande med upphandling och avtalsförvaltning inom It-området på Region Stockholm. Han har dessutom varit engagerad inom kårpolitiken under studieåren och fackligt aktiv i Sveriges Ingenjörer. Han är gift och har två barn. På fritiden tycker han om att vara på sitt sommarställe i Roslagen.Erik brinner för säkerhets-, forsknings- och utbildningsfrågor på riksnivå. Lokalt vill Erik bevara villastaden, vårda gemensamma park- och skogsområden, hålla kommunal- och landstingsskatten lägst i Sverige, minska slöseriet med offentliga medel samt bygga varsamt och vackert. Han har bl a arbetat med ett förslag att inrätta ett skönhetsråd i kommunen. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  2 månader sedan

  KF 20210322 allmänpolitisk debatt, Milles LindgrenTill skillnad från stora flertalet ledamöter här i fullmäktige är min politiska bana inte särskilt lång. Mitt intresse för politik väcktes emellertid redan under lundaåren på 60-talet. Men trots alla rörelser i min studentikosa omgivning, lät jag mig inte ryckas med i någon vänsterrörelse. Så småningom, med en filosofie politices magisterexamen i bagaget hamnade jag i statsförvaltningen och till sist som anställd på olika departement i Regeringskansliet. Som statstjänsteman har jag arbetat både för röda och blåa regeringar. Lärde mig då att det inte alltid är det kloka som gäller i politiken. Politiska effekter kan vara viktigare än sunt förnuft och/eller karriärmöjligheter vägs in. Vad som är positivt för medborgarna i Danderyd är fokus i min politiska gärning.Som utbildad ekonom har jag givetvis sett god ekonomi som en grundbult i kommunens verksamhet. Nu kan vi konstatera att vi har vänt underskott till överskott i Danderyd. Det har bl a tagit sig uttryck som en skattesänkning vid årsskiftet på 20 öre. För KD Danderyd är låg skatt ett viktigt mål och vore det inte för den skamliga utjämningsskatten, som drabbar oss i Danderyd hårdare än någon annan kommun, hade vi haft mer pengar i plånboken och i kommunens budgetar för olika ansvarsområden. Andra viktiga mål för Kristdemokrater är att ta väl hand om våra årsrika medborgare och likaledes de unga, som ska vidareutveckla Sverige i framtiden. Vi vill således fortsatt satsa på kommunens kärnverksamheter – omsorg och skola. Andelen invånare i Danderyd i de högsta åldrarna ökar, deras behov ska bli tillgodosedda. Äldre- och korttidsboenden måste komma på plats och även andra typer av seniorboenden, t.ex. trygghetsboenden ska erbjudas. Nationella jämförelser visar att Danderyds kunder inom all äldreomsorg, är mycket nöjda och ger toppbetyg. Och då talar vi om tiden efter att den kommunala hemtjänsten avvecklats. Den satsning på 4 mkr på anläggningar för spontanidrott ger självklart även seniora medborgare nya möjligheter till gemensamma aktiviteter i kommunens olika delar.Skolundersökningar visar att Danderyd ligger bäst till i Stockholms län. Kriminaliteten är ett växande problem i Sverige. Trygghet och säkerhet för våra invånare har högsta prioritet för KD. Redan i budgeten för föregående år fick KD gehör för ökade satsningar på säkerhet- och trygghetsskapande i form av fler väktare, fältassistenter och kameraövervakning. Tyvärr har Datainspektionen ännu inte gett oss tillstånd för alla kameror vi vill ha. Motsvarande satsning på 5 mkr finns i budgeten för innevarande år. Senaste mätningen visar att brottsligheten i Danderyd gått ner!Danderyd ska förbli en villastad. Nybyggnation ska ske varsamt och luftigt och förtätning ska undvikas.I Svenskt Näringslivs senaste ranking av landets kommuner har Danderyd avancerat till andra plats!Vad som händer på riksplanet i politiken måste jag också säga några ord om. Centerns partiledare Annie Lööf, som för några år sedan sade att hon hellre skulle äta upp sin högersko än att bli ett stödhjul åt socialdemokraterna”. Nu samarbetar centern med s i januariavtalet och Lööf deklarerade häromveckan att hon efter nästa val kan tänka sig att sitta i samma regering som Löfvén. Anledningen till centerns val är att M och KD kan tänka sig att samarbeta med SD, som enligt Annie Lööf har så avskyvärda rötter. I bondeförbundets, som centern emanerar ifrån, grundprogram från år 1933 står det i § IV jag citerar “Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.” Vad säger centern om dessa rötter?Här i Danderyd hamnar Centern ofta i samma position som socialdemokraterna när det gäller besluten här i KF. Så inget förvånande i detta besked från Lööf. När jag såg intervjun med Stefan Löfvén i programmet 30 minuter i SVT häromdagen, kunde jag inte låta bli att blicka tillbaka på socialdemokraternas förflutna. Särskilt med tanke på att Löfvén oroade sig för att demokratin hotas om M och Kd samarbetar med Sverigedemokraterna. Vill påminna om att så sent som ifjol uppmärksammades försök som gjordes på intagna barns tänder på Vipeholm, anstalten för sinnesslöa. Denna anstalt fanns när jag studerade och sommarjobbade på St Lars sjukhus och lades ner först på 80-talet. Där förekom även tvångssteriliseringar. Vem hade regeringsmakten då?Andra exempel på vad som hände under Per Albin Hanssons tid som statsminister är bl a censur och beslag av tidningar med antinazistiska artiklar och den s k permittenttrafiken med sammanlagt en miljon tyska soldater transporterade på 100 000 svenska tåg till ockuperade Norge. Fri lejd av engelbrektsdivisionen, 15.000 tyska soldater genom norra Sverige till Norge. Statsministern sade nej till Norges kung med familj på flykt till England när han stod vid gränsövergång i Dalarna och fick hitta annan väg till England...Bara några exempel från min tid på jorden, rasbiologi fanns också på listan över aktiviteter.Till sist vill jag efter mina 1,5 år i kommunledningen nämna att samarbetet har varit utmärkt. Som medlem i en koalition förväntar sig KD att ibland få igenom sin politik, även om den inte stämmer överens med de andra koalitionspartiernas. Men det samma gäller i alla förhandlingar att det är ett givande och tagande.TACK för ordet. Milles Lindgren ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  2 månader sedan

  ALLMÄN POLITISKDEBATT 22/3 2021 Eva Borelius-ZätterströmÅr 2020 visade sig bli ett riktigt ”annus horribilis” då hela världen förändrades på grund av Covid-19. Många människor blev sjuka och alltför många avled. De allra äldsta var och är extra utsatta och många av våra insatser syftade till att skydda dem. Vi hade gudskelov väldigt få dödsoffer hos oss i Danderyd jämfört med andra kommuner. Men pandemin hade ändå ett högt pris med många begränsningar som påverkade vår vardag.Vi införde besöksrestriktioner på våra vård- och omsorgsboenden, stängde ner aktiviteter för hemmaboende äldre, för demenssjuka och vissa funktionshindrade. Och våra insatser belönades med högsta betyg av IVO, inspektionen för vård och omsorg.Man kan verkligen föreställa sig hur fruktansvärt isolerade många kände sig utan sina normala aktiviteter och utan att få träffa familj och vänner. För att inte tala om isoleringen som drabbade alla som vårdar en hemmavarande anhörig, en riktig mardröm. Men vi gjorde ändå vad vi kunde.Så fort det blev möjligt planerades alternativa aktiviteter från socialkontoret. Träffar utomhus och olika digitala lösningar.Våra två anhörigkonsulenter har varit drivande när det gäller att se till att ingen lämnades ensam. De som inte kunde besöka sin dagverksamhet för demenssjuka fick coronasäkra besök i hemmet. Man erbjöd extra besök från hemtjänsten, hade kontakt via telefon och flera promenadgrupper bildades.Danderyds kommun har sedan länge ett synnerligen välfungerande samarbete med civilsamhället. Våra olika ideella organisationer (RK, Civilförsvarsförbundet, kyrkan, Lions…) ordnande aktiviteter för att stötta drabbade men även privata initiativ dök upp i olika delar av kommunen. Hjälp med att handla, promenadsällskap och att få böcker från biblioteket erbjöds. Det kändes verkligen som om alla hjälptes åt! Tänk att det finns så många fantastiska medmänniskor i vårt Danderyd! Jag vill också bara säga några ord om något som ligger mig extra varmt om hjärtat. Äldreomsorgen och det sociala innehållet i tillvaron för våra äldre (på vård- och omsorgsboenden). Hela Sverige talar nu om hur framför allt de äldre lidit under pandemin och hur vi nu måste se till att de får det riktigt bra.Som sjukgymnast, eller fysioterapeut som man nu säger, arbetade jag under flera år extra på vård- o omsorgsboenden, där det rådde stor brist på just fysioterapi. Jag vill här också påpeka att sjukgymnastens roll här inte enbart är att ge patientbehandlingar utan den arbetsledande funktionen är minst lika viktig. Man ska helt enkelt utbilda och kontrollera att personalen följer de riktlinjer som gäller.Den brist på aktiviteter och ibland innehållslösa dagar jag fick bevittna var verkligen beklämmande. Man kan ju bara tänka sig hur det kändes för de som bodde där. Efter några år som förtroendevald tog jag initiativet till att organisera kommunens volontärverksamhet för äldre och det är jag väldigt stolt över i dag. Vi volontärer har gjort mycket för att öka trivseln och stärka gemenskapen för de som bor på Äldreboenden. Nu har ju förstås alla sådana insatser legat nere sen pandemin startade. Men när vi åter kan börja umgås som vanligt, eller nästan, måste vi sätta full fart och ösa på med allt vi har så vi sanningsenligt kan säga att ”Det ska vara kul att bli gammal”. Några kanske minns vår förträffliga paroll inför valet 2014 (tror jag det var).Fokus på att skapa gemenskap, inre tillfredsställelse och att stimulera till fysisk aktivitet. Vi kommer att lägga all vår kraft på att det ska bli verklighet! Mens sana in corpore sano som vi sjukgymnaster brukar säga.Så vill jag till sist tacka all personal och framförallt vår socialdirektör Britt-Marie Ekström. Ett kämpigt år där ni blixtsnabbt ställt om inför alla nya utmaningar och gjort en fantastisk insats. Er stora kunskap och ert engagemang är ovärderligt!Eva Borelius-Zätterström ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook