• Facebook

  Swedbanks nya undersökning visar att KD Danderyd har rätt: vi ska bygga enfamiljshus, inte en stor mängd lägenheter som andra partier vill. Enligt Swedbanks bostadsrapport publicerad 25 augusti vill bara 6% av äldre som bor i eget hus flytta till lägenhet – de som vill flytta vill fortfarande ha ett eget hus, bara mindre och mer lättskött.Om du vill att det ska byggas enfamiljshus i stället för stora lägenhetshus i Danderyd, rösta på KD. Om du vill bevara Danderyds karaktär av villa- och trädgårdsstad, rösta på KD Danderyd. Om du vill att flyttkedjor ska kunna starta genom att äldre med stora villor flyttar till mindre, mer lättskötta småhus, rösta på KD Danderyd./Anders Hultgren, KDs ledamot i byggnadsnämnden ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Nedräkningen har börjat!Nu är det är 362 dagar kvar till val 2022. Sakta men säker börjar vi planera för vårt val- och kampanjarbete, ett intensivt men roligt arbete där vi får möjlighet att träffa alla trevlig medlemmar och Danderydsbor. Den ”nya” styrelsen med både kända och mindre kända ansikten kommer driva KD´s politik intensivt med tydliga mål och engagerade duktiga politiker. Vi känner oss starka tillsammans!Varmt välkommen till oss i KD DanderydSara Degrér och Milles LindgrenOrdförande Gruppledaresara@degrer.se milles.lindgren@gmail.com ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  MATLYFTET Bakgrunden till matlyftet är att man vill motverka ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre. Man riktar sig både till de på vård- och omsorgsboende och de i eget boende. Nedstämdhet kan minska matlusten vilket kan leda till undernäring. Många ensamma äldre glömmer bort eller avstår helt enkelt från att äta. Risken för psykisk ohälsa ökar markant. Efter att ha tittat runt på nätet kan jag konstatera att försök till att bryta äldres isolering genom måltider har pågått länge. I Skellefteå har det funnits på vård- och omsorgsboende ända sedan 2011. Man införde bland annat salladsbuffé, testade bak-off bröd och lagade mat från grunden. I Göteborg infördes Matlyftet förra året.I Stockholm stad satsar man för tredje året i rad på Matlyftet och utökar budgeten från 4,5 MSEK 2020 till 8 MSEK i år. Pengarna ska fördelas mellan de olika stadsdelarna som själva fått komma med förslag på aktiviteter kring måltider. Samtliga stadsdelar har sökt pengar.Hur har man lyckats med projektet Matlyftet?Äldrecentrum håller för närvarande på med en utvärdering av det. Man vill att Matlyftet ska kunna utvecklas vidare. Jag har kontaktat Äldrecentrum som hör av sig när genomgången är klar.Nedan förslag på aktiviteter:- Matcirklar med dietist- Gratis lunch två gånger i veckan- Hälsoveckor där man får prova olika typer av träning och sommarutflykter- Provsmakning- Matlagningsgrupper, även sådana särskilt riktade till män- Måltider med olika teman- Föreläsning om hälsosam mat- Gemensamma måltider vid högtider- Extra tid för hemtjänstpersonal att laga mat till den äldre- Restaurangbesök- StudiecirklarEva Borelius Zätterström Ledamot KD ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  När man blir äldre ökar risken för ofrivillig ensamhet och social isolering. För att motverka det vill vi införa Matlyftet i Danderyd efter förebild från Stockholms stad.Matlyftet vänder sig till alla äldre och man vill genom måltider, matlagning och olika aktiviteter kring mat, skapa gemenskap och förebygga undernäringEva Borelius Zätterström Ledamot KD ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Lördagen den 11 september är det 1 år till valet och samtliga medlemmar är välkomna på en webbsändning från parti- och riksdagskansliet.Partiordförande Ebba Busch och Partisekreterare Peter Kullgren medverkar.Länk till sändningen är kd.nu/ettarfore.Sändningen är mellan kl 10-12Hoppas ni är med oss!/ Styrelsen KD DanderydVill du engagera dig eller komma i kontakt med oss är det bara att mejla osssara@degrer.se ordförandemilles.lindgren@gmail.com gruppledare ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook
  Så var sommarledigheten över för oss i KD Danderyd och vi har samlat ny energi till höstens utmaningar. Vårt första styrelsemöte hålls nu i veckan och jag ser fram emot att återigen arbeta för att få igenom KD´s politik. Ett intressant förslag som vi ska introducera är ”matlyftet” som vänder sig till våra äldre. Följ oss här på FB för mer information. Vänliga hälsningar Sara Degrér Ordförande ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  Kristdemokraterna i Danderyd stödjer Ebba till 100% och att det är självklart att man har rätt att tycka att vissa lagar felaktiga - lagarna ändras ju hela tiden och att säga något som är sant är inte förtal i de flesta länder ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  Socialismen är ond. Nationalsocialisterna massmördade människor, kommunisterna mördade ännu fler.Annie Lööf har nu vikt ner sig för V genom att erbjuda sig att stryka punkt 44 i januariavtalet.V, det socialistiska partiet med kommunistiska anor, som under årens lopp stött förtryckar- och mördarregimer. Centern har tydligen fått en socialistisk själ-annars skulle de istället kunna ansluta sig till de borgerliga partierna och föreslå Ulf Kristersson som statsminister.Vi hoppas att alla Center-medlemmar funderar på om de är socialister i själen.Om du tror att en borgerlig regering kan hantera Sveriges eskalerande problem med utanförskap och kriminalitet bättre än Stefans Löfvens rödgröna röra så finns KD för dig. KD Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  3 månader sedan

  Sommaravslutning:KD Danderyds styrelse och medlemmar med uppdrag inledde sommaruppehållet och träffades vid Gränsgärdet Stocksund för en picknic och spelade Boule. Samtidigt inbjöds Sten Dybeck, tidigare ordförande i KD Danderyd och utsågs till hedersmedlem för sina insatser som ordförande i KD Danderyd och inom rikspolitiken. Vi vill tacka alla för hårt arbete och önska alla en glad sommar. I höst har vi nya krafter och kommer anta alla politiska utmaningar.KD Danderyd Styrelse genom Erik Baggström ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  4 månader sedan

  I vårt tema: Intressanta debattinlägg från medlemmar i Kristdemokraterna Danderyd Skriver Göran Pagels-Fick Låt inte Sveriges Radio diskriminera landet utanför Stockholm - sprid kulturen med P2 Musik!Den siste juni 2019 lade Sveriges Radio ner kanalen P2 Klassiskt och nu finns "P2 Musik" och "P2 Språk och musik”. I Stockholm finns båda kanalerna på FM-bandet men i resten av landet sänds bara ”P2 Språk och musik” på FM. Det betyder att den musik (klassisk musik, jazz-, folk- och världsmusik ) som sänds via FM i Stockholm dygnet runt inte är tillgänglig via FM-radio i resten av landet på lika villkor. Vad är detta för kultursyn? Anses de som bor utanför Stockholm som mindre värda medborgare? Ska Sverige Radio diskriminera folket utanför Stockholm? Det är absurt. Det är hela Sverige som finansierar Sveriges Radio och måste få samma utbud i sin radio. Politiken ska inte acceptera att Sveriges Radio styr kulturens geografi. Kulturen ska få växa fritt över hela landet. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  4 månader sedan

  E18 i tunnlar kan ge plats för fler bostäderTusentals nya bostäder kan byggas i Danderyd i framtiden – om man lägger ner E18 i tunnlar enligt den nya översiktsplanen. Detta skriver Mitti om Danderyds Översiktsplan, enligt dess nuvarande lydelse, som den är presenterad för samråd.Om du, som KD Danderyd, anser att det vore en katastrof för Danderyd om 11,000 nya lägenheter skulle byggas , vill vi att du ska veta att det finns ett parti som du kan lita på kommer att rösta emot detta och kämpa emot detta.Danderyd är redan en av de mest tätbebyggda kommunerna i länet och landet. KD Danderyd är för att Trafikverket lägger E18 i en tunnel men vi är absolut emot att Danderyd ska förvandlas till en stadskommun med stads-tät bebyggelse och större delen av invånarna boende i lägenheter. Nej, Danderyd ska förbli en villastad, d.v.s. de flesta ska bo i enfamiljshus, och Danderyd ska förbli en trädgårdsstad, d.v.s. bebyggelsen ska vara luftig, inte tät och grönområden och trädgårdar ska prägla kommunen./Anders Hultgren, ledamot kommunfullmäktige och byggnadsnämnden för KD Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  4 månader sedan

  Anförande KF 210510 /Milles Lindgren, gruppledare KD Tack herr ordförande och ledamöter, Jag började igår med att se tillbaka på år 2019, när vi lade budgeten för år 2020. Vi gruppledare fick komma till tals i kommunbladet Danderyds aktuellt. Flertalet föreslog skattehöjningar och besparingar. Själv uttryckte jag det så här: “Att få ordning på Danderyds ekonomi är prioriterat för KD.” Då hade vi inte en aning om den pandemi som skulle komma och ändrade på det mesta både i verksamheter och ekonomiskt utfall. Tack och lov så har det ekonomiska resultatet inte påverkats negativt totalt sett, utan snarare blivit bättre än någon kunde föreställa sig. Det innebär också att det ackumulerade underskottet på - 212,7 mkr under år 2019 minskat till –28,3 mkr! Enligt revisionsberättelsen är resultatet förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Samtliga sex mål är uppfyllda. Årets resultat uppgår till 195, 8 mkr och balanskravet uppgår till 184,4 mkr. Även revisionsföretaget PWC bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. I en intervju i Mitti första veckan i maj säger Danderyds ekonomichef på frågan om skattehöjningen var nödvändig “att det var nödvändigt för att reglera vårt ackumulerade underskott, som var närmare en kvarts miljard kronor. Det tar man inte igen bara genom att göra besparingar i en kommun.” Sammanfattningsvis kan man inte säga annat än att majoriteten lyckades få ordning på Danderyds ekonomi under år 2020, vilket var en prioriterad fråga för KD. För att Danderyds medborgare ska vara nöjda med oss politiker är det nödvändigt, men inte tillräckligt med en bra ekonomi – vi måste även bevara vår karaktär av villa- och trädgårdsstad. Danderyd är redan mycket tätbebyggt och vi ska inte förstöra kommunens unika miljö med förtätningar, utan bevara trädgårdskänslan i vår fina kommun. Vad kan man därutöver notera när man ser tillbaka på 2020? Jag betonade också vikten av satsningar på trygghet och säkerhet i Danderyds aktuellt och på den punkten kan vi konstatera positiva resultat av våra satsningar, även om en del av detta eventuellt kan förklaras av förändringar till följd av ändrade vanor i spåren av Covid-19. Även under innevarande år har vi fortsatt med extra satsningar på detta område. Tyvärr har vi sett en negativ trend bland ungdomar när det gäller användning av droger och psykisk ohälsa. För att motverka denna utveckling har vi bl a satsat på ungdomskoordinatorer, som rör sig bland ungdomar både på dagtid. kvällar och helger. När jag läste om måluppfyllelse och nämndmål för några timmar sedan i vårt underlag, noterade jag en glädjande siffra: 88 % i årskurs 9 har inte använt narkotika, målsättningen var 83 %! I och för sig anser jag att målet borde vara 100 %! Bland våra 25 ungdomsföreningar har vi högst barnaktivitet i länet. Kulturskolan har 1.200 elever. Det investerades drygt 10 mkr i den nya isanläggningen, Danderydsvallen. Där finns både hockeyrink och barnisbana. Jag fick provåka båda med barnbarn! Enligt Lärarförbundet är våra skolor bäst i länet. Slutbetygen för årskurs 9 är de högsta i Sverige. Även betygen i årskurs 6 och gymnasiet finns bland de 10 främsta i Sverige. Andelen behöriga lärare är nästan 85 % och Danderyd ligger i topp även här. Socialstyrelsens enkät visade att nio av tio äldre i Danderyd är nöjda med omsorgen. Som en bland de äldsta i denna församling vill jag dock påminna om att vi inte kan slå oss till ro med detta, utan ett och annat kan bli bättre för de årsrika i Danderyd. Det ska vi arbeta för! Av landets 290 kommuner ligger Danderyd på andra plats som mest företagsvänliga kommun enligt Svenskt Näringslivs mätning. Vill också passa på att tacka alla anställda för goda insatser under det gångna året. Till sist tillstyrker jag kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2020 för Danderyds kommun. Vill även konstatera att: Danderyd är Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook

  5 månader sedan

  Medlemsavgiften Har du inte betalat medlemsavgiften? Medlemsavgiften är 200 kronor och betalas till bankgiro 414-9274 eller till Swish 1230 698 498. OCR-nummer ska uppges som meddelande vid Swishbetalning. För att få reda på ditt OCR-nummer kan du sända ett mail till medlem@kristdemokraterna.seKD Danderyd ... Se merSe mindre
  Öppna i Facebook