• Hög personlig säkerhet

  Danderyds kommun ska utöka bevakningen via säkerhetsbolag för att patrullera, bevaka och vara snabbt tillgängliga på offentliga platser för att ingripa vid t.ex. rån, överfall, stöld.

  Säkerhetskameror ska sättas upp på lämpliga offentliga platser, t.ex. centrum, torg, gångtunnlar, passager.

  Belysning ska planeras med personlig säkerhet som en viktig faktor.

  Vi ska aktivt föra dialog med polisen och understödja i planering och konkret målsättning för att minska inbrotten i kommunen.

  Vi ska arbeta för att Danderyd återfår sin polisstation och fler närpoliser. Kommunen ska begära tillstånd att få anställa kommunala poliser.

  Kommunen ska uppmuntra och stötta grannsamverkan, en effektiv och trygghetsskapande verksamhet som behöver ännu mer uppmärksamhet. Rapportering av misstänkt verksamhet genom mobil-app ska kunna ske på samma sätt som felanmälan idag.

  Tryggheten i våra skolor ska förbättras genom ökad tillträdeskontroll. Danderyds kommunala skolor ska få gemensamma säkerhetsregler.

  Kristdemokraterna Danderyd