• KDs politiker i Danderyds fullmäktige

  KDs politiker i Danderyds fullmäktige – 5 mandat

  Milles Lindgren (gruppledare)

  Håkan Johanson (ledamot)

  Eva Borrelius-Zätterström  (ledamot)

  Anders Hultgren (ledamot)

  Erika Svanström (ersättare)

  Gunnar Liljegren (ersättare)

  Ewa Ungeståhl-Bergman (ersättare)

  1 mandat innehas av Joachim Gahm  (ledamot öppna kristdemokrater)

 • Nya styrelsemedlemmar KD Danderyd

  Kjetil Anthonisen, styrelsemedlem och ersättare i Tekniska nämnden.

  Erik Baggström, styrelsemedlem och ersättare i Byggnadsnämnden.

  Sara Degrér, styrelsemedlem och vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Fred Wennerholm, styrelsemedlem och ersättare i Fastighetsnämnden

  Göran Pagels Fick, styrelsemedlem och ersättare i Studievägens fastighets AB samt Djursholms AB

 • Ewa Bergman, ersättare socialnämnden, fullmäktige ers, ers valnämnden samt FB ansvarig

  Ewa Bergman
  Ledamot

  Ewa Bergman har bott i Stocksund sedan 1981 med sin make, fyra barn och tre hundar. Ewa har varit aktiv inom Danderydspolitiken i över ett decennium med ett stort intresse för äldreomsorg och utbildning.

  Med sin tidigare erfarenhet som ekonomichef och egenföretagare valde Ewa att genomgå ett karriärskifte och utbilda sig till specialpedagog. Ewa har suttit inom Danderydspolitiken som kommunfullmäktige i flera mandatperioder. Hon har dessutom varit aktiv inom kommunstyrelsen och...

 • Anders Hultgren, Byggnadsnämnden, fullmäktige ledamot, Styrelsen KD Danderyd ledamot

  Anders Hultgren
  Ledamot

  Anders har varit styrelseledamot och kassör i KD Danderyd sedan 2016 och sitter i Tekniska Nämnden. Han är angelägen om att bevara trädgårdsstaden i hela Danderyd och att skatteinkomsterna ska användas med omsorg och för att förbättra för Danderydsborna.

  Anders Hultgren är född 1952 och har bott i västra Danderyd de senaste 29 åren. Han är civilingenjör (KTH) och civilekonom (HHS). Anders har lång erfarenhet som chef och specialist i både stora och små, svenska och utländska IT...

 • Milles Lindgren Gruppledare KF, Ledamot Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Krisledningsnämnd, Kultur och Fritidsnämnd samt Valnämnd

  Ledamot

  Milles Lindgren föddes 1943 i Jönköping och bor idag i Djursholm. Han har en son och en dotter och fem barnbarn i närheten. Efter en lång karriär som bland annat byrådirektör på Konkurrensverket och avdelningsdirektör på Statens Industriverk blev Milles anställd i Regeringskansliet som departementssekreterare och arbetade där på olika departement med bl a regionalpolitik och EU-samordning. Han har även arbetat på EU-kommissionen i Bryssel och gick i pension från UD. Milles är sedan en...

 • Håkan Johanson ordf KD Danderyd, ordf Fastighetsnämnden, kommunfullmäktige ledamot

  Håkan Johanson
  Ordförande

  Håkan Johansson har varit Styrelsemedlem i KD Danderyd sedan 2014 och valdes till ordförande 2017. Håkan har arbetat inom juridik-, bank- samt finansbranschen. Idag bor han med med sin fru och tre hockeyspelande tonåringar i Stocksund.

  Håkan är uppvuxen i Farsta, Lahäll och Sigtuna. Han tog en juristexamen samtidigt som han läste Nationalekonomi och Arabiska på Stockholms Universitet. Efter tingsmeritering på Kungsgatan i Stockholm lämnade Håkan juristvärlden och började arb...

 • Eva Borelius Zätterström, Socialnämnden v ord, Kommunfullmäktige ledamot, Kultur och Fritid ers, styrelsen KD Danderyd ledamot

  Eva Borelius Zätterström
  Ledamot

  Eva Borelius Zätterström har varit aktiv i KD sen 2005, mångårig styrelsemedlem och har haft uppdrag i bland annat Socialnämnden och Kommunfullmäktige. Hon är mån om att bevara villastaden och vår unika miljö. Tycker att det är familjer och enskilda individers rätt att själva bestämma över sin tillvaro. Engagerad i äldrefrågor och vill arbeta för äldres rätt till ett innehållsrikt liv med många olika boendeformer att välja på.

  Tredje generationens Stocksundsbo. Sjukgymnast och...

 • Trafikmiljö

  I Danderyd ska både barn och bilar rymmas, en miljö där samtliga transportslag ska ges utrymme att på ett tryggt och effektivt sätt ta sig fram.

  Trafikmiljön i Danderyd ska kännetecknas av lätt framkomlighet för alla trafikkategorier, gående, cyklande, buss och bilåkande i form av egen bil och taxi. Trafikplanering ska utgå från att Danderydsborna vill ha flexibilitet, d.v.s. utnyttja alla transportmöjligheter inklusive bil.

  Byggandet ska planeras med bibehållet antal parkerings...

 • Tiggeri enbart vid tillståndsgiven plats

  Sedan några år har ytor som utgör offentlig plats i kommunerna, exempelvis entréer till affärer, centrumanläggningar, järnvägsstationer och en del andra välbesökta inrättningar kommit att utnyttjas för penninginsamling för privata ändamål.

  En uppstramning av var någonstans penninginsamling för privata ändamål får ske, kan göras med stöd av ordningslagen i en kommun.

  Vi stödjer Kommunstyrelsens hemställan till regeringen att ändra ordningslagen så att tiggeri kan förbjudas i komm...

 • Reavinstskatt på fastigheter och ränteavdrag

  KD Danderyd anser att den nuvarande reavinstskatten på fastigheter är skadlig då den motverkar rörlighet på bostadsmarknaden. Vi anser att de som bott länge ska kunna sälja utan reavinstskatt. Vårt förslag är att reavinstskatten trappas ned till noll över en flerårsperiod. Man skulle kunna kombinera en gradvis avtagande reavinstskatt med ett gradvis avtagande ränteavdrag.

  Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!