• Anders Hultgren, Byggnadsnämnden, Styrelsen KD Danderyd ledamot

  Anders Hultgren
  Ledamot

  Anders har varit styrelseledamot och kassör i KD Danderyd sedan 2016 och sitter i Tekniska Nämnden. Han är angelägen om att bevara trädgårdsstaden i hela Danderyd och att skatteinkomsterna ska användas med omsorg och för att förbättra för Danderydsborna.

  Anders Hultgren är född 1952 och har bott i västra Danderyd de senaste 29 åren. Han är civilingenjör (KTH) och civilekonom (HHS). Anders har lång erfarenhet som chef och specialist i både stora och små, svenska och utländska IT...

 • Håkan Johanson, kommunfullmäktige ledamot

  Håkan Johanson
  Ordförande

  Håkan Johansson har varit Styrelsemedlem i KD Danderyd sedan 2014 och valdes till ordförande 2017. Håkan har arbetat inom juridik-, bank- samt finansbranschen. Idag bor han med med sin fru och tre hockeyspelande tonåringar i Stocksund.

  Håkan är uppvuxen i Farsta, Lahäll och Sigtuna. Han tog en juristexamen samtidigt som han läste Nationalekonomi och Arabiska på Stockholms Universitet. Efter tingsmeritering på Kungsgatan i Stockholm lämnade Håkan juristvärlden och började arb...

 • Trafikmiljö

  I Danderyd ska både barn och bilar rymmas, en miljö där samtliga transportslag ska ges utrymme att på ett tryggt och effektivt sätt ta sig fram.

  Trafikmiljön i Danderyd ska kännetecknas av lätt framkomlighet för alla trafikkategorier, gående, cyklande, buss och bilåkande i form av egen bil och taxi. Trafikplanering ska utgå från att Danderydsborna vill ha flexibilitet, d.v.s. utnyttja alla transportmöjligheter inklusive bil.

  Byggandet ska planeras med bibehållet antal parkerings...

 • Reavinstskatt på fastigheter och ränteavdrag

  KD Danderyd anser att den nuvarande reavinstskatten på fastigheter är skadlig då den motverkar rörlighet på bostadsmarknaden. Vi anser att de som bott länge ska kunna sälja utan reavinstskatt. Vårt förslag är att reavinstskatten trappas ned till noll över en flerårsperiod. Man skulle kunna kombinera en gradvis avtagande reavinstskatt med ett gradvis avtagande ränteavdrag.

  Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!
 • Hög personlig säkerhet

  Danderyds kommun ska utöka bevakningen via säkerhetsbolag för att patrullera, bevaka och vara snabbt tillgängliga på offentliga platser för att ingripa vid t.ex. rån, överfall, stöld.

  Säkerhetskameror ska sättas upp på lämpliga offentliga platser, t.ex. centrum, torg, gångtunnlar, passager.

  Belysning ska planeras med personlig säkerhet som en viktig faktor.

  Vi ska aktivt föra dialog med polisen och understödja i planering och konkret målsättning för att minska inbrotten i...

 • Barnomsorg, skola, kultur och fritid

  Barnomsorg

  Barnomsorgen finns till för barnen och inte tvärtom. Därför är målet för Kristdemokraterna att föräldrar ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn. Det ska finnas en förskola med hög kvalitet och tillräckligt små grupper för att kunna tillgodose barnens behov. Vi vill erbjuda stor valfrihet såsom pedagogisk omsorg i hemmet i form av dagbarnvårdare, flerfamiljssystem eller egen omsorg.

  Danderyds kommun ska införa ett maxtak för gruppernas storlek. Maxtaket för...

 • Äldreomsorg med ännu högre kvalitet!

  En ny boendeform

  Vi inom KD Danderyd vill att våra kommunmedborgare skall kunna bo i kommunen under hela sitt liv. Därför lanserar vi ett nytt system för bostadsrätter enbart för äldre Danderydsbor. Det går ut på att kommunen genom privata entreprenörer bygger bostadsrätter i attraktiva områden enbart för medborgare som fyllt 70 år och varit bosatta i Danderyd minst tio år. Dessa säljs för självkostnadspris dvs det pris som det kostat att bygga dem. De boende kan sedan genom utvald privat ent...

 • Bevara villastaden

  Nybyggnation ska ske varsamt med hänsyn till nuvarande boende

  Danderyd är redan en av Sveriges mest tättbefolkade kommuner (plats 9 av 290 i landet, plats 7 av 26 i Stockholms län).

  Endast en försiktig utbyggnad av fastigheter ska ske, med stor hänsyn till existerande bebyggelse och de boende. Danderyd ska förbli en villastad, nybyggnation ska ske varsamt och luftigt, förtätning ska undvikas. Det är mycket viktigt att mer hänsyn tas till fastigheternas och områdets skönhet och förmåga ...