• Reavinstskatt på fastigheter och ränteavdrag

    KD Danderyd anser att den nuvarande reavinstskatten på fastigheter är skadlig då den motverkar rörlighet på bostadsmarknaden. Vi anser att de som bott länge ska kunna sälja utan reavinstskatt. Vårt förslag är att reavinstskatten trappas ned till noll över en flerårsperiod. Man skulle kunna kombinera en gradvis avtagande reavinstskatt med ett gradvis avtagande ränteavdrag.

    Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!