• Unik satsning på fysisk aktivitet

  Att fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt, är de flesta överens om. Fysisk aktivitet, rörelse av olika slag, har dessutom visat sig vara effektiv för att både förebygga, lindra och behandla en del av våra vanligaste sjukdomar. När vi rör oss mer minskar vi riskerna med att få diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och depression. Ungefär vart tionde förtida dödsfall skulle också kunna undvikas om vi vore mer fysiskt aktiva. En annan positiv effekt på lång sikt av ökad f...

 • Nu kortar vi vårdköerna och stärker kvinnosjukvården

  Svensk sjukvård håller hög klass, trots detta dras Sverige med långa vårdköer, bristande tillgänglighet och otillräckligt antal vårdplatser.

  När den nya regeringen tillträdde hade alltför många personer väntat för länge på den vård de har rätt till. Den stora satsningen på hälso- och sjukvården som nu påbörjas, är därför mycket efterlängtad. Två miljarder kronor avsätts för att korta köerna, vilket är en dubblering jämfört med tidigare.

  De ekonomiska tillskotten från staten til...

 • Ljus i mörkret

  När det går mot jul och nyår påminns vi ofta om vad som är viktigt i livet. När julstressen lagt sig får vi tid att stanna upp, tända ljus och reflektera. På året som gått, vad som hänt i våra egna liv och i världen runtomkring.

  Att tända ljus, att tillsammans bygga ett bättre samhälle, är något vi kristdemokrater brinner för. Kristdemokratin är värdeorienterad, det vill säga vi har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Alla människor har ett lika värde, men även ett abs...

 • Brösthälsodagen 15 oktober

  Brösthälsa är också psykisk hälsa- även efter 74 år!

  Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer. Ungefär var femte kvinna som får bröstcancer är över 74 år men trots detta rekommenderas endast mammografi för kvinnor i åldersspannet 40-74 år.

  Fler och fler regioner ser nyttan av att höja åldersgränsen för mammografi. Redan 2016 lämnade Kristdemokraterna i Region Gävleborg in ett förslag att utreda en höjning av åldersgränsen för mammografi, att ge även kvinnor över ...

 • Tidiga insatser gör skillnad

  Vi kristdemokrater tror på att det är viktigt att investera i tidiga insatser. Den nyss så tragiskt avlidna Ing-Marie Wieselgren (Visby, Almedalen) skrev i sitt förord till SKRs material ”Värdet av en god uppväxt – Sociala investeringar för framtidens välfärd” redan 2012:

  ”Det är bättre, både för människor och ekonomi, att förebygga problem tidigt. Alternativet – att göra sena, omfattande och dyra insatser – är inte bra för någon. Ändå är det ofta där vi hamnar. Varför? Förmodlig...

 • Så förbättrar vi sjukvården i hela Sverige

  Var i landet du bor ska inte avgöra vilken sjukvård du får. Vården har blivit ett ojämlikt postkodlotteri. Hundratusentals väntar olag­ligt länge på specialiserad vård eller operation, samtidigt som det finns lediga tider i andra delar av landet. Vårdköer är inte någon naturlag. Andra länder klarar av att ge vård utan långa köer och Sverige kan också klara det. Men för det krävs att vi både tänker om och tänker nytt. Kristdemokraterna vill avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Istället ...

 • Satsa på Sveriges vägar – lös potthålen

  Vart är vi på väg? En sliten TV-fras som gör sig allra bäst när det gäller just vägarnas skick. Trafikverket lyfter i sina egna underlag till regeringen att vägarna blir allt sämre. ”Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten.”

  Tidigare har försämringarna framförallt synts på det mindre vägnätet, särskilt de enskilda vägarna. Nu syns försämringarna även på det stör...

 • Kristdemokraterna kommer att slåss för varje barns rätt att må bra

  Det finns alltför många barn och unga som mår psykiskt dåligt. Vi har 16-åringar som får vänta i över ett halvår på att få kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Trots att det för BUP finns en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta mer än 30 dagar på en första bedömning, så är det bara hälften av alla barn som får vård inom 30 dagar.

   Gävleborg är den enda regionen som klarar kökraven till BUP, att få en första bedömning ...

 • Bättre tandvård för alla

  En god munhälsa är viktig och behövs för en bra allmänhälsa. Det påverkar inte bara munnen, forskningen har de senaste åren konstaterat flera samband som visar att personer med dålig munhälsa är i riskzonen att även drabbas av andra sjukdomar. Exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, vilket drabbar många äldre. Trots att tandhälsan i Sverige under lång tid har förbättrats avsevärt på grund av olika insatser ser vi i framtiden stora utmaningar. Den kraftiga minskningen av besök i tandvården, särsk...

 • Redo att reformera sjukvården

  Sveriges hälso- och sjukvård befinner sig i en mycket besvärlig situation. Belastningen har under pandemin varit enorm samtidigt måste det understrykas att de brister i tillgänglighet vi ser nu också fanns tidigare. Alltsedan hösten 2014 har köerna ökat kraftigt.

  Hur hälso- och sjukvården organiseras är centralt för att ge patienterna den vård de behöver. Det är inte försvarligt att fortsätta med dagens organisation om vi ska klara av att ge patienterna en jämlik och god vård.

  K...