• Vi lägger mer pengar på hälso- och sjukvården

  Den politiska ledningen för Region Gävleborg tar den svåra ekonomiska situation vi befinner oss i både på största allvar och med ödmjukhet, inför de utmaningar som finns framför oss. Med gävleborgarnas bästa framför ögonen kommer vi att fortsätta vårt arbete med att fatta välgrundade beslut medan vi reparerar tidigare styres misstag – att inte ta de strukturella underskotten på allvar.

  Tillfälliga statsbidrag är en enkel lösning på ett mer komplicerat problem. Vi i majoriteten har därf...

 • Vi leder Sverige ur krisen

  Vi befinner oss i en svår tid, med förändrat säkerhetspolitiskt läge, energikris och lågkonjunktur. Kristdemokraterna tar ansvar för att leda Sverige ut ur denna svåra situation. Vårt löfte om att inte lämna någon i sticket kompletteras med att vi stakar ut vägen för framtidens Sverige – ett Sverige som är tryggt, i framkant och som förser dess medborgare med en tillgänglig och jämlik välfärd. 14-15 april samlades 1200 kristdemokrater i Örebro, där vi lyfte fram de kristdemokratiska vär...

 • Unik satsning på fysisk aktivitet

  Att fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt, är de flesta överens om. Fysisk aktivitet, rörelse av olika slag, har dessutom visat sig vara effektiv för att både förebygga, lindra och behandla en del av våra vanligaste sjukdomar. När vi rör oss mer minskar vi riskerna med att få diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och depression. Ungefär vart tionde förtida dödsfall skulle också kunna undvikas om vi vore mer fysiskt aktiva. En annan positiv effekt på lång sikt av ökad f...

 • Åtta av tio patienter nöjda med akutsjukvården

  De flesta patienter cirka 8 av 10, som besökt en akutmottagning i Region Gävleborg anser att de fått den vård de behövt. Det visar 2022 års nationella patientenkät från Sveriges kommuner och regioner, SKR.  Men patienterna vill ha mer information om väntetider och turordning bland annat. 

  De allra flesta patienter i Gävleborg svarade att de känner sig trygga på akutmottagningen, att de fått den vård de behöver och att helhetsintrycket är gott. De anger också att de möts med respekt oc...

 • Vårens vaccinationer mot covid-19 i Region Gävleborg

  Välkommen att boka påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

  Den 1 mars påbörjar Region Gävleborg vårens vaccinationer mot covid-19. Här hittar du information om vilka åldersgrupper och riskgrupper som rekommenderas vaccination, och när du bör ta din dos.

  Region Gävleborg vaccinerar mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vilka åldersgrupper och riskgrupper som rekommenderas vaccination.

  I Gävleborg kan du från och med onsdag den 1 mars boka din vaccina...

 • Nu kortar vi vårdköerna och stärker kvinnosjukvården

  Svensk sjukvård håller hög klass, trots detta dras Sverige med långa vårdköer, bristande tillgänglighet och otillräckligt antal vårdplatser.

  När den nya regeringen tillträdde hade alltför många personer väntat för länge på den vård de har rätt till. Den stora satsningen på hälso- och sjukvården som nu påbörjas, är därför mycket efterlängtad. Två miljarder kronor avsätts för att korta köerna, vilket är en dubblering jämfört med tidigare.

  De ekonomiska tillskotten från staten til...

 • Ljus i mörkret

  När det går mot jul och nyår påminns vi ofta om vad som är viktigt i livet. När julstressen lagt sig får vi tid att stanna upp, tända ljus och reflektera. På året som gått, vad som hänt i våra egna liv och i världen runtomkring.

  Att tända ljus, att tillsammans bygga ett bättre samhälle, är något vi kristdemokrater brinner för. Kristdemokratin är värdeorienterad, det vill säga vi har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Alla människor har ett lika värde, men även ett abs...

 • Budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025

  Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet har fått väljarnas förtroende att genomföra en ny politik i Region Gävleborg. Det krävs ett målmedvetet arbete över hela mandatperioden. För detta har vi en övergripande plan som vi kommer att anpassa utifrån omvärldsförändringar. För vår nya politiska ledning är det viktigt att uppnå konkreta resultat för medborgarna, därför är det viktigt med tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål. Budgeten 2023 är det första steget p...

 • Lili André ny riksdagsledamot

  Rösterna är räknade och det står nu klart att Lili André får representera KD Gävleborg i riksdagen. Äntligen har Gävleborg fått ett mandat (senast 2006). Tack för alla röster och personkryss!

  Lili André ny riksdagsledamot på gävleborgsbänken (kristdemokraterna.se)

   

   

 • Brösthälsodagen 15 oktober

  Brösthälsa är också psykisk hälsa- även efter 74 år!

  Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer. Ungefär var femte kvinna som får bröstcancer är över 74 år men trots detta rekommenderas endast mammografi för kvinnor i åldersspannet 40-74 år.

  Fler och fler regioner ser nyttan av att höja åldersgränsen för mammografi. Redan 2016 lämnade Kristdemokraterna i Region Gävleborg in ett förslag att utreda en höjning av åldersgränsen för mammografi, att ge även kvinnor över ...