• Hur arbetar vuxenpsykiatrin med de ökade väntetiderna?

  I GD 7/3-22 kunde vi läsa om pandemins effekter på ännu ett verksamhetsområde inom vården, vuxenpsykiatrin. Väntetiderna till vuxenpsykiatrins öppenvård har under pandemin ökat då man blivit tvungen att prioritera den mest akuta vården. Det finns med andra ord en vårdskuld även inom vuxenpsykiatrin att ta itu med. Tidigare har vi också kunnat läsa om att vuxenpsykiatrin är det verksamhetsområde som fått flest anmälningar i patientnämnden under föregående år. Särskilt unga kvinnor har anmält k...

 • Arvet efter Kaiser Permanente

  Arvet efter Kaiser Permanente

  Region Gävleborg arrangerade under förra mandatperioden ett stort antal studieresor till Kaiser Permanente utanför San Francisco i USA. Deras sätt att bemöta patienten lovordades av många som var med på resorna.

  En skillnad var hur de bemötte patienterna redan när de kom till sjukhuset. Där avgjordes om det var ett besök som kunde hanteras av primärvården, somatisk eller kirurgisk vårdpersonal. Samtidigt fick patienten en fråga om hur man mådde allmänt för...

 • Civilsamhället – en grundbult i det svenska samhället

  Vi har precis gått igenom en allvarlig pandemi som fortfarande orsakar lidande för många. Samtidigt har ett krig startats, i vår närhet. Ett krig som en hel värld följer och på bästa möjliga sätt ger den hjälp som de drabbade behöver. Kriget i Ukraina känns nära och med dagens medierapportering blir vi ständigt matade med information som på olika sätt berör oss.

  Kristdemokraterna brinner för och vill uppmärksamma vad civilsamhället kan göra, för vår nästa – flyktingen, främlingen men ä...

 • Tänd ett ljus

  Debattartikel Tänd ett ljus 2021-12-22

 • Vi måste få bort vårdköerna!

  Debattartikel vårdköer 2021-12-22.docx

 • Trafikkaos på E4 – igen!

  Debattartikel vägar 2021-12-09

 • För tryggare familjer – inför familjecentral i alla kommuner

  Debattartikel Familjecentraler 2022-01-31

 • Sömnigt regionfullmäktige

  En sömnig politisk majoritet med avsaknad av politiskt ledarskap och engagemang för demokratiska processer präglar Region Gävleborg på årets första fullmäktige.

  Ett sömnigt politiskt ledarskap 2022-02-21

 • Riksdagslista Kristdemokraterna i Gävleborg

   

  1 Ebba Busch Uppsala 2 Lili André Gävle 3 Anders Ramstrand Söderhamn 4 Peter Åkerström Hudiksvall 5 Jakob Forssmed Sollentuna 6 Acko Ankarberg Johansson Husqvarna 7 Andreas Karlsson Mullsjö 8 Liza-Maria Norlin Sundsvall 9 Peter Kullgren Karlstad 10 Nike Örbrink Stockholm 11 Yusuf Aydin Norsborg 12 Camilla Brodin Täby 13 Hans Eklind Örebro 14 Magnus  Oscarsson Ödeshög 15 Ingemar Kalén Hofors 16 Jennie Forsblom Edsbyn 17 Lars...
 • Hyrpersonal och nätläkare i Region Gävleborg

  I ett inslag i de lokala nyheterna den 2/2 angående de skenande kostnaderna för hyrpersonal skyller Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva på pandemin. Även nätläkarna får sig en känga när Lahenkorva säger att Region Gävleborg erbjuder bättre sjukvård än dessa.

  Hyrpersonalkostnaderna är i princip desamma mellan 2017 och 2019, knappt 294 mnkr. Räknar vi med Bollnäs sjukhus har kostnaden ökat. Region Gävleborg måste bli en mer attraktiv arbetsgivare, cheferna måste få mer...