• Så bygger vi en stark samhällsgemenskap

    Vi bygger samhället starkast när vi bygger det tillsammans. Det offentliga kan aldrig lösa alla frågor och problem, därför behöver vi främja delaktighet och medmänsklighet genom ett starkt civilsamhälle och tidigt stöd till familjer som behöver det. Minska avståndet mellan göteborgarna och det som brukar kallas för etablissemanget. Politik handlar om pålitlighet om att lyssna och att skapa förutsättningar för individer, organisationer och företag att kunna bestämma över sin egen tillvaro. ...