• Så bygger vi en trygg och trivsam stad

    Öka bostadsbyggandet – hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Öka rörligheten på bostadsmarknaden och sänk trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden. Se över kreditrestriktionerna och flyttskatterna, stimulera ungas bosparande och inför hyrköp som boendeform. Skapa fler ägarlägenheter och utveckla modellen för “hyrköp”, så att fler successivt kan köpa sig in i ägt boende. I utsatta områden dominerar hyresrätten som boendeform. För att öka välståndet, trivseln och integrationen behövs fle...
  • Så bygger vi en stark samhällsgemenskap

    Vi bygger samhället starkast när vi bygger det tillsammans. Det offentliga kan aldrig lösa alla frågor och problem, därför behöver vi främja delaktighet och medmänsklighet genom ett starkt civilsamhälle och tidigt stöd till familjer som behöver det. Minska avståndet mellan göteborgarna och det som brukar kallas för etablissemanget. Politik handlar om pålitlighet om att lyssna och att skapa förutsättningar för individer, organisationer och företag att kunna bestämma över sin egen tillvaro. ...