Närvårdsplatser på Hammarö

artikel i nwt 4/2

Win-win! Hammarö har lämpliga lokaler lediga och det behövs fler närvårdsplatser i Värmland. Därför har Mattias Joelsson, gruppledare för KD på Hammarö, lagt en motion i kommunfullmäktige att kommunen ska ta kontakt med regionen för att undersöka möjligheten att skapa nya närvårdsplatser.

De lokaler som är byggda för vård och skulle vara aktuella är Gunnarskärsgården som står tom sedan januari 2022 och Björhagsgården som har outnyttjade lokaler efter att Djupängens äldreboende öppnades och alla boende flyttade dit.

Idag har regionen 32 närvårdsplatser i Säffle och Kristinehamn och de är hårt belagda. Fler närvårdsplatser skulle behövas för att vårdplatser på Centralsjukhuset skulle bli tillgängliga. Idag blir ofta patienter kvar onödigt länge på sjukhuset. Man borde undersöka möjligheten att ha närvårdsplatser i gemensam regi med kommun och region, anser Mattias. Vi måste våga tänka i nya banor för att lösa de utmaningar vi har idag inom vården.  NWT uppmärksammade motionen från Mattias den 4: e februari. Förhoppningsvis kan uppmärksamheten bidra till att motionen behandlas snabbt. Kommunen har tyvärr en historia av att motioner kan bli liggande länge. Den här motionen behöver hanteras nu!


Ebba Busch besökte Stora torget


Läs mer

Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer