Samverka mer med föreningslivet. Inför IOP!

Föreningarna på Hammarö gör ett storartat arbete och är en viktig del av att skapa ett gott samhälle. Kristdemokraterna vill utveckla detta ytterligare genom att införa en modell för ”Idéburet Offentligt Parterskap (IOP)”.  Vi tror att detta är en pusselbit för att nå kommunfullmäktiges mål att bli ”Sveriges friskaste kommun”.

Kristdemokraterna har lagt en motion i fullmäktige i februari 2022 om att ta fram förslag på en modell för samarbete mellan kommunen och den ideburna sektorn. Region Värmland har infört en modell för detta och tecknat flera parterskap, t.ex. med Fritidsbanken och Suicide Zero.

Du kan läsa motionen i sin helhet här.Motion – Samverkansmodell med ideburen sektor


Personpresentationer för KD Hammarö


Läs mer

Mathias Wiker


Läs mer

Maria Lloyd


Läs mer

Petra Weström


Läs mer

Kenth Carlsson


Läs mer

KD Hammarö – Valsedel 2022


Läs mer

Med hjärta för Hammarö – lokalt valprogram


Läs mer

Närvårdsplatser på Hammarö


Läs mer

Vitsippspriset 2021 tilldelas Therese Weng


Läs mer

Nya Götetorpsskolan klar!


Läs mer

Du är välkommen!


Läs mer

Skatten kan återställas med 50 öre redan 2022


Läs mer

Tillsammans kan vi!


Läs mer

Vitsippspriset 2020 går till Anna Persson


Läs mer

Nolgårds förskola behålls!


Läs mer

Var finns det politiska intresset?


Läs mer