Kristdemokraterna står upp för mindre barngrupper

Grund – och förskolenämnden beslutade under dagens sammanträde om ett detaljplaneuppdrag för ny förskola i Åby i Västerhaninge. I det underlag som förelåg till beslut framgick det att varje avdelning på den tilltänkta förskolan planeras att inrymma 22 stycken barn och tre vuxna på varje avdelning. Barngruppernas storlek motsvarande antalet i detta planuppdrag kan för många barn och föräldrar verka utmanande utifrån barnens trygghet, hälsa och utveckling.  Trots att företrädare från Socialdemokraterna,  Moderaterna och Sverigedemokraterna  sympatiserade med Kristdemokraternas förslag så valde Grund- och förskolenämnden att inte rösta för förslaget.

Kristdemokraternas yttrande går att utläsa i sin helhet nedan:

Ersättaryttrande – § 83

 

 

Kristdemokraternas ståndpunkt är att barngruppernas storlek ska begränsas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå.

 

I det underlag som föreligger till beslut framgår det att mellan 160-170 stycken barn planeras att vara verksamma i förskolan Åby 1:27 i Västerhaninge samt att förskolan ska innehålla 8 stycken avdelningar. Detta innebär att varje avdelning kommer att innehålla cirka 22 stycken barn och tre vuxna. Barngruppernas storlek motsvarande antalet i detta planuppdrag kan för många barn och föräldrar verka utmanande utifrån barnens trygghet, hälsa och utveckling.

 

Det är viktigt att prioriteringar görs för att minska barngrupperna för just de små barnen, där barnen får lugn och ro samt att personalen får tid att umgås och närvara med barnen. Vi vill därför belysa vikten av att planuppdrag för Åby:127 samt att kommande detaljplaner för förskolor har tydliga inriktningar för avdelningar med uteverksamheter kombinerat med traditionella förskolor med avdelningar inomhus. Detta är ett steg på vägen för att minska barngrupperna och öka familjers valfrihet kring val av förskoleform.

 

 

 

För Kristdemokraterna

 

____________________
Martin Strömvall (KD)


Val av nämndeman år 2015

De politiska partierna i Haninge ska under hösten år 2015 välja nämndemän till Södertörns tingsrätt för perioden 2016-01-01 – 2019-12-31.
Kristdemokraterna har nu påbörjat ett rekryteringsarbete för att tillsätta en nämndeman för vårt partis räkning. Vi söker en person till detta uppdrag som har gott omdöme och är självständig  samt har olika bakgrund och perspektiv.
Vi ser positivt på att du som inte är aktiv eller medlem i Kristdemokraterna tar möjligheten till att skriva en intresseanmälan om att bli vårt partis val av nämndeman.
Senaste datum för att skicka intresseanmälan är 13 september.
Intresseanmälan för att bli nämndeman för Kristdemokraterna i Haninge skickas till: joachim.krylborn@gmail.com
För ytterligare information om uppdraget att vara nämndeman, kontakta:
martin.stromvall@kristdemokraterna.se


Kristdemokraterna rivstartar höstens arbete med höstupptakt

Onsdag den 12 augusti samlades Kristdemokraterna till höstupptakt för att förbereda sig inför höstens arbete.
Temat för höstupptakten var politikutveckling och taktiska överväganden under nuvarande mandatperiod. Resultatet av detta har blivit att en viktig pusselbit har lagts i arbetet för att Kristdemokraterna ska vara ett attraktivt alternativ för Haningeborna år 2018.
Gruppledare Marie Litholm höll under kvällen ett inspirerande och kraftfullt anförande om framgångar som varit under våren och vilka utmaningar som råder inför kommande höst och resterande mandatperiod.

KD marie höstupptakt